Wykaz publikacji wybranego autora

Włodzimierz Piotr Kowalski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7101795998

PBN: 900902

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza wpływu stężenia sflokulowanej zawiesiny ze stacji uzdatniania wody na proces jej klarowania
2
 • An Influence of concentration of coal suspension on the sedimentation rate of thickening process assisted by use of automated sedimentation test
3
 • Application of CFdesign software to visualization of flow suspension in a prototype settling tank
4
 • Badania nad zastosowaniem sedymentacji wielostrumieniowej w procesie oczyszczania zawiesin komunalnych
5
 • Badania procesu klarowania wielostrumieniowego sflokulowanej zawiesiny węglowej
6
 • Badania procesu klarowania wielostrumieniowego sflokulowanej zawiesiny węglowej
7
 • Badania przepływu zawiesiny i efektywności sedymentacji w modelu wielostrumieniowego osadnika prostopadłoprądowego
8
 • Badania sedymentacji zawiesiny komunalnej na stanowisku w skali ułamkowo-technicznej dla ścieków z oczyszczalni Kraków–Kujawy
9
 • Badania zastosowania sedymentacji wielostrumieniowej do oczyszczania zawiesin nieziarnistych
10
 • Badanie procesu sedymentacji sflokulowanej zawiesiny węglowej z wykorzystaniem układu wielostrumieniowego
11
 • Clarification of the coagulated suspension from the water treatment plant by means of a multiflux sedimentation process
12
 • Comparison of sedimentation efficiency in counter-current and cross-current lamella systems
13
 • Comparison of the results of the evolution laminar movement calculation with use CFD methods and analytical equation
14
 • Computer simulations of cross-current sedimentation process
15
 • Computer simulations of the sedimentation process model which considers internal interactions among solid phase particles
16
 • Concentration dependence of sedimentation rate of particles in coal suspensions
17
 • Conducting numerical simulation of the process of sedimentation under static conditions
18
 • Cross-current lamella sedimentation tanks
19
 • Definition of coagulant dose influence at clarifying process efficiency of flocculent suspension from water purification plant
20
 • Dobór konstrukcji wypełnienia przeciwprądowego oraz prostopadłoprądowego w laboratoryjnym osadniku wielostrumieniowym
21
 • Działalność dydaktyczna, naukowo-badawcza i wdrożeniowa Katedry Energetyki i Ochrony Środowiska w 90-leciu AGH
22
 • Energy efficiency of direct liquefaction of biomass in mechnocatalytical depolymerization process
23
 • Evaluation of the sedimentation rate of coal suspension implemented in the multiflux system with flocculant
24
 • Generatory kawitacji w technologiach upłynniania biomasy
25
 • Informatyka