Wykaz publikacji wybranego autora

Włodzimierz Piotr Kowalski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7101795998

PBN: 900902

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza możliwości wykorzystania wkładów wielostrumieniowych w układach oczyszczania zawiesin garbarskich
2
 • Analiza możliwości zastosowania wkładów wielostrumieniowych do klarowania surowej zawiesiny pochodzącej ze stacji uzdatniania wody
3
 • Analiza wpływu stężenia sflokulowanej zawiesiny ze stacji uzdatniania wody na proces jej klarowania
4
 • Analiza wyników obliczeń prędkości opadania ziarna w otoczeniu $Re = 0,25$
5
 • An Influence of concentration of coal suspension on the sedimentation rate of thickening process assisted by use of automated sedimentation test
6
 • Application of CFdesign software to visualization of flow suspension in a prototype settling tank
7
 • Application of neural networks to mathematical modeling of sedimenation processes
8
 • Autodesk inventor professional as common platform CAD for desinger from mechanic and electromechanic profession
9
 • Badania nad zastosowaniem sedymentacji wielostrumieniowej w procesie oczyszczania zawiesin komunalnych
10
 • Badania procesu klarowania wielostrumieniowego sflokulowanej zawiesiny węglowej
11
 • Badania procesu klarowania wielostrumieniowego sflokulowanej zawiesiny węglowej
12
 • Badania procesu sedymentacji zawiesiny PVC
13
 • Badania procesu sedymentacyjnego zagęszczania ścieku wapniowego
14
 • Badania przepływu zawiesiny i efektywności sedymentacji w modelu wielostrumieniowego osadnika prostopadłoprądowego
15
 • Badania rozkładu stężenia zawiesiny w przemysłowym osadniku spiekalni
16
 • Badania sedymentacji zawiesiny komunalnej na stanowisku w skali ułamkowo-technicznej dla ścieków z oczyszczalni Kraków–Kujawy
17
 • Badania wpływu kąta pochylenia przewodów wielostrumieniowych na prędkość sedymentacji w procesie zagęszczania zawiesin
18
 • Badania zastosowania sedymentacji wielostrumieniowej do oczyszczania zawiesin nieziarnistych
19
 • Badanie procesu sedymentacji sflokulowanej zawiesiny węglowej z wykorzystaniem układu wielostrumieniowego
20
 • Clarification of the coagulated suspension from the water treatment plant by means of a multiflux sedimentation process
21
 • Compare of analytic techniques, composition of the particles in small particle sedimentation liquid based on enrichment process of copper ore
22
 • Comparison of sedimentation efficiency in counter-current and cross-current lamella systems
23
 • Comparison of the measurements of the public suspension taken from the biological plants done using laboratory stand and the fractional-technical work-stand
24
 • Comparison of the results of the evolution laminar movement calculation with use CFD methods and analytical equation
25
 • Computer simulations of cross-current sedimentation process