Wykaz publikacji wybranego autora

Włodzimierz Piotr Kowalski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7101795998

PBN: 900902

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza możliwości wykorzystania wkładów wielostrumieniowych w układach oczyszczania zawiesin garbarskich
2
 • Analiza możliwości zastosowania wkładów wielostrumieniowych do klarowania surowej zawiesiny pochodzącej ze stacji uzdatniania wody
3
 • Analiza wpływu stężenia sflokulowanej zawiesiny ze stacji uzdatniania wody na proces jej klarowania
4
 • Analiza wyników obliczeń prędkości opadania ziarna w otoczeniu $Re = 0,25$
5
 • Badania nad zastosowaniem sedymentacji wielostrumieniowej w procesie oczyszczania zawiesin komunalnych
6
 • Badania procesu klarowania wielostrumieniowego sflokulowanej zawiesiny węglowej
7
 • Badania procesu klarowania wielostrumieniowego sflokulowanej zawiesiny węglowej
8
 • Badania procesu sedymentacji zawiesiny PVC
9
 • Badania procesu sedymentacyjnego zagęszczania ścieku wapniowego
10
 • Badania przepływu zawiesiny i efektywności sedymentacji w modelu wielostrumieniowego osadnika prostopadłoprądowego
11
 • Badania rozkładu stężenia zawiesiny w przemysłowym osadniku spiekalni
12
 • Badania sedymentacji zawiesiny komunalnej na stanowisku w skali ułamkowo-technicznej dla ścieków z oczyszczalni Kraków–Kujawy
13
 • Badania wpływu kąta pochylenia przewodów wielostrumieniowych na prędkość sedymentacji w procesie zagęszczania zawiesin
14
 • Badania zastosowania sedymentacji wielostrumieniowej do oczyszczania zawiesin nieziarnistych
15
 • Badanie procesu sedymentacji sflokulowanej zawiesiny węglowej z wykorzystaniem układu wielostrumieniowego
16
 • Dobór konstrukcji wypełnienia przeciwprądowego oraz prostopadłoprądowego w laboratoryjnym osadniku wielostrumieniowym
17
 • Działalność dydaktyczna, naukowo-badawcza i wdrożeniowa Katedry Energetyki i Ochrony Środowiska w 90-leciu AGH
18
 • Generatory kawitacji w technologiach upłynniania biomasy
19
 • Informatyka
20
 • Informatyka
21
 • Józef Gęga – wspomnienie
22
 • Konstrukcja modelu osadnika z przeciwprądowym i współprądowym wypełnieniem wielostrumieniowym
23
 • Modelowanie matematyczne procesu sedymentacji ziaren zawiesin polidyspersyjnych
24
 • Modelowanie przepływu w pakietach wielostrumieniowych z użyciem metod CFD
25
 • Modernizacja osadników Dorra