Wykaz publikacji wybranego autora

Włodzimierz Piotr Kowalski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7101795998

PBN: 900902

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza możliwości zastosowania wkładów wielostrumieniowych do klarowania surowej zawiesiny pochodzącej ze stacji uzdatniania wody
2
 • Analiza wpływu stężenia sflokulowanej zawiesiny ze stacji uzdatniania wody na proces jej klarowania
3
 • Badania procesu klarowania wielostrumieniowego sflokulowanej zawiesiny węglowej
4
 • Badania procesu sedymentacyjnego zagęszczania ścieku wapniowego
5
 • Działalność dydaktyczna, naukowo-badawcza i wdrożeniowa Katedry Energetyki i Ochrony Środowiska w 90-leciu AGH
6
 • Józef Gęga – wspomnienie
7
 • Konstrukcja modelu osadnika z przeciwprądowym i współprądowym wypełnieniem wielostrumieniowym
8
 • Methods of management of municipal sewage sludge
9
 • Porównanie efektywności sedymentacji przy wykorzystaniu układów przeciwprądowej oraz prostopadłoprądowej sedymentacji wielostrumieniowej
10
 • Problemy utylizacji odpadów przemysłowych na drodze mechanicznej
11
 • Problemy utylizacji odpadów przemysłowych na drodze mechanicznej
12
 • Próba zastosowania platformy .NET do projektowania osadników wielostrumieniowych
13
 • Research of the sedimentation process of coal suspension assisted with flocculation in the multiflux system
14
 • Technologie wielostrumieniowe w ochronie wód
15
 • Uzasadnienie wniosku o nadanie profesorowi dr hab. inż. Czesławowi Cemplowi godności Doktora Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
16
 • Wpływ konstrukcji wypełnienia osadnika prostopadłoprądowego na efektywność sedymentacji
17
 • Wpływ stężenia zawiesiny na prędkość opadania cząstek fazy stałej w zawiesinach rozcieńczonych
18
 • Wskaźniki jakości wód – znaczenie mętności