Wykaz publikacji wybranego autora

Włodzimierz Piotr Kowalski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7101795998

PBN: 5e709209878c28a04738ef1e

OPI Nauka PolskaLiczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 174 publikacji Autora


1
 • Investigation of shallow, constrained sedimentation processesBadania płytkiej sedymentacji skrępowanej / Włodzimierz P. KOWALSKI, Mariusz ROMAN // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : konferencja : Kraków, 21–23 czerwca 2007 r. : informator. — [Kraków : AGH], [2007]. — Pod patronatem: Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Prof. dra hab. inż. Antoniego Tajdusia. — S. 64, T–13. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Lamella sedimentation processes – theoretical analysis and experimental investigationSedymentacja wielostrumieniowa – analiza teoretyczna i badania / Włodzimierz P. KOWALSKI // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : konferencja : Kraków, 21–23 czerwca 2007 r. : informator. — [Kraków : AGH], [2007]. — Pod patronatem: Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Prof. dra hab. inż. Antoniego Tajdusia. — S. 64, T–14. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Mathematical modelling of grain sedimentation in polydispersive suspensionsModelowanie matematyczne procesu sedymentacji ziaren zawiesin polidyspersyjnych / Włodzimierz P. KOWALSKI, Jakub KOWALSKI // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : III konferencja : Kraków, 18–20 września 2008 r. : informator. — [Kraków : AGH], [2008]. — S. 28. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Micro-fulfillment of the Dorr settler with the multiflux lamella packetMikrowypełnienie osadnika kołowego Dorra pakietem wielostrumieniowym / Włodzimierz KOWALSKI, Marcin ZACZYŃSKI, Maciej HUSAK // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : III konferencja : Kraków, 18–20 września 2008 r. : informator. — [Kraków : AGH], [2008]. — S. 28–29. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • New lamella tank constructionsBadania nowych konstrukcji wielostrumieniowych urządzeń sedymentacyjnych / Włodzimierz P. KOWALSKI, Marian BANAŚ, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Rafał MIĘSO // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : konferencja : Kraków, 21–23 czerwca 2007 r. : informator. — [Kraków : AGH], [2007]. — Pod patronatem: Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Prof. dra hab. inż. Antoniego Tajdusia. — S. 63–64, T–11. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Purification of the tanning suspension uding multiflux lamella packets in the clarification and thickening simultaneously systemOczyszczanie zawiesiny garbarskiej z wykorzystaniem wkładów wielostrumieniowych w układzie do jednoczesnego klarowania i zagęszczania / W. KOWALSKI, M. BANAŚ, K. KOŁODZIEJCZYK, M. ZACZYŃSKI // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : III konferencja : Kraków, 18–20 września 2008 r. : informator. — [Kraków : AGH], [2008]. — S. 27. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Review of selected methods of characterizing public suspension products qualityPrzegląd wybranych metod określania jakości produktów sedymenatcji zawiesiny komunalnej / Włodzimerz KOWALSKI, Marcin ZACZYŃSKI, Maciej HUSAK // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : konferencja : Kraków, 21–23 czerwca 2007 r. : informator. — [Kraków : AGH], [2007]. — Pod patronatem: Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Prof. dra hab. inż. Antoniego Tajdusia. — S. 45, W3–3. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • The analysis of possibility of use the multistreams technologies in water treatment systemsAnaliza możliwości wykorzystania technologii wielostrumieniowych w układach uzdatniania wody / KOWALSKI W., BANAŚ M., KOŁODZIEJCZYK K., ROMAN M., HUSAK M., ZACZYŃSKI M. // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : konferencja : Kraków, 21–23 czerwca 2007 r. : informator. — [Kraków : AGH], [2007]. — Pod patronatem: Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Prof. dra hab. inż. Antoniego Tajdusia. — S. 41, W2–3. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The assessment of the influence of suspensions concentration from water treatment systems in their clarification processOcena wpływu stężenia zawiesiny z układu uzdatniania wody na proces jej klarowania / Włodzimierz KOWALSKI, Marian BANAŚ // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : konferencja : Kraków, 21–23 czerwca 2007 r. : informator. — [Kraków : AGH], [2007]. — Pod patronatem: Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Prof. dra hab. inż. Antoniego Tajdusia. — S. 64, T–12. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • W 80-lecie urodzin Profesora Józefa Gęgi[In the 80th birth anniversary of Józef Gęga] / Włodzimierz KOWALSKI // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. t. Marian Banaś ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : WIMiR AGH, 2011. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 39). — Na s. tyt. dodatkowo: w 80-lecie urodzin Profesora Józefa Gęgi. — ISBN10: 83-89772-42-6. — S. 5–7. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: