Wykaz publikacji wybranego autora

Włodzimierz Piotr Kowalski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7101795998

PBN: 5e709209878c28a04738ef1e

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 164, z ogólnej liczby 174 publikacji Autora


1
 • An Influence of concentration of coal suspension on the sedimentation rate of thickening process assisted by use of automated sedimentation test
2
 • Analiza możliwości wykorzystania wkładów wielostrumieniowych w układach oczyszczania zawiesin garbarskich
3
 • Analiza możliwości zastosowania wkładów wielostrumieniowych do klarowania surowej zawiesiny pochodzącej ze stacji uzdatniania wody
4
 • Analiza teoretyczna i badania procesu sedymentacji wielostrumieniowej
5
 • Analiza wpływu stężenia sflokulowanej zawiesiny ze stacji uzdatniania wody na proces jej klarowania
6
 • Analiza wyników obliczeń prędkości opadania ziarna w otoczeniu $Re = 0,25$
7
 • Application of CFdesign software to visualization of flow suspension in a prototype settling tank
8
 • Application of neural networks to mathematical modeling of sedimenation processes
9
 • Autodesk inventor professional as common platform CAD for desinger from mechanic and electromechanic profession
10
 • Badania charakterystyk granulometrycznych i sedymentacji zawiesiny chromowej
11
 • Badania nad zastosowaniem sedymentacji wielostrumieniowej w procesie oczyszczania zawiesin komunalnych
12
 • Badania nowych konstrukcji wielostrumieniowych urządzeń sedymentacyjnych
13
 • Badania procesu klarowania wielostrumieniowego sflokulowanej zawiesiny węglowej
14
 • Badania procesu klarowania wielostrumieniowego sflokulowanej zawiesiny węglowej
15
 • Badania procesu sedymentacji zawiesiny PVC
16
 • Badania procesu sedymentacyjnego zagęszczania ścieku wapniowego
17
 • Badania prostopadłoprądowej sedymentacji zawiesiny o bardzo drobnym uziarnieniu
18
 • Badania przepływu zawiesiny i efektywności sedymentacji w modelu wielostrumieniowego osadnika prostopadłoprądowego
19
 • Badania rozkładu stężenia zawiesiny w przemysłowym osadniku spiekalni
20
 • Badania sedymentacji zawiesiny komunalnej na stanowisku w skali ułamkowo-technicznej dla ścieków z oczyszczalni Kraków–Kujawy
21
 • Badania wielostrumieniowego procesu flotacji
22
 • Badania wielostrumieniowego procesu klarowania i zagęszczania zawiesiny ze stalowni konwertorowej
23
 • Badania wielostrumieniowej sedymentacji współprądowej
24
 • Badania wpływu kąta pochylenia przewodów wielostrumieniowych na prędkość sedymentacji w procesie zagęszczania zawiesin
25
 • Badania zastosowania sedymentacji wielostrumieniowej do oczyszczania zawiesin nieziarnistych