Wykaz publikacji wybranego autora

Włodzimierz Piotr Kowalski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7101795998

PBN: 900902

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Computer simulations of cross-current sedimentation process / KOWALSKI W. P., MIĘSO R. // Vìsnik Nacìonal'nogo unìversitetu “L'vìvs'ka polìtehnìka” / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'nij unìversitet “L'vìvs'ka polìtehnìka” ; ISSN 0321-0499. Komp'ûternì sistemi proektuvannâ : teorìâ ì praktika. — 2004 no. 501, s. 56–61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Concentration dependence of sedimentation rate of particles in coal suspensionsWpływ stężenia zawiesiny na efektywność sedymentacji zawiesin węglowych / Włodzimierz P. KOWALSKI, Marian BANAŚ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2004 vol. 49 iss. 3, s. 387–404. — Bibliogr. s. 404, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Counter-current lamella sedimentation with inclined circular conduits / W. P. KOWALSKI // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2004 vol. 13 suppl. 3, s. 171–175. — Bibliogr. s. 174, Abstr.. — Conference on “Environment protection and engineering — sustainable development”. — Olsztyn : HARD, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Counter-current lamella sedimentation with inclined parallel plates / W. P. KOWALSKI // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2004 vol. 13 suppl. 3, s. 176–182. — Bibliogr. s. 181, Abstr.. — Conference on “Environment protection and engineering — sustainable development”. — Olsztyn : HARD, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Cross-current lamella sedimentation tanksProstopadłoprądowe osadniki wielostrumieniowe / Włodzimierz P. KOWALSKI, Rafał MIĘSO // Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2004 vol. 4 no. 4, s. 5–26. — Bibliogr. s. 23–25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Exploitation of high-efficient sedimentation devices in the metallurgyEksploatacja wysokosprawnych urządzeń sedymentacyjnych w hutnictwie / Włodzimierz P. KOWALSKI, Marian BANAŚ // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2004 vol. 39 z. 2, s. 133–143. — Bibliogr. s. 141–142, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Modelowanie matematyczne procesu sedymentacji ziaren zawiesin polidyspersyjnychMathematical modelling of sedimentation of polydispersive suspension particles / Włodzimierz P. KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska ; ISSN 1897-1318. — 2004 z. nr 23, s. 227–232. — Bibliogr. s. 232, Streszcz., Abstr.. — Modelowanie w mechanice : XLIII sympozjon PTMTS [Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej] : 9–13 lutego 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Obtaining parameters of granulometric characteristics of suspension with usage \emph {computer controlled sedimentation balance} / KOWALSKI W., BANAŚ M. // Vìsnik Nacìonal'nogo unìversitetu “L'vìvs'ka polìtehnìka” / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'nij unìversitet “L'vìvs'ka polìtehnìka” ; ISSN 0321-0499. Komp'ûternì sistemi proektuvannâ : teorìâ ì praktika. — 2004 no. 501, s. 62–68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Prędkość opadania ziarna w nieruchomym ośrodku w otoczeniu granic zmiany opływuThe analysis of calculations of particle settling velocity in the surroundings of up-flow limits / Włodzimierz P. KOWALSKI, Mariusz ROMAN // Inżynieria Chemiczna i Procesowa = Chemical and Process Engineering / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej ; ISSN 0208-6425. — Tytuł poprz.: Inżynieria Chemiczna. — 2004 t. 25 z. 3/2, s. 1171–1176. — Bibliogr. s. 1176

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sedymentacja wielostrumieniowa – stan wiedzy i kierunki rozwojuLamella sedimentation – the state of art and directions of development / Włodzimierz P. KOWALSKI // Inżynieria Chemiczna i Procesowa = Chemical and Process Engineering / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej ; ISSN 0208-6425. — Tytuł poprz.: Inżynieria Chemiczna. — 2004 t. 25 z. 3/2, s. 1163–1170. — Bibliogr. s. 1168–1170. — Materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 • słowa kluczowe: sedymentacja wielostrumieniowa, rozwój

  keywords: development, lamella sedimentation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The exploitation of the sedimentation devices with application of co-current sedimentationEksploatacja urządzeń sedymentacyjnych z zastosowaniem sedymentacji współprądowej / Włodzimierz P. KOWALSKI, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Tomasz ZACHARZ // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2004 vol. 39 z. 3, s. 101–114. — Bibliogr. s. 113–114, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: wielostrumieniowa sedymentacja współprądowa i przeciwprądowa, eksploatacja urządzenia do zagęszczania zawiesin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • The perspectives of application of the simultaneous suspension thickening and clarifying by means of lamella sedimentation devicePerspektywy zastosowania jednoczesnego zagęszczania i klarowania zawiesin za pomocą wielostrumieniowego urządzenia sedymentacyjnego / Włodzimierz P. KOWALSKI, Krzysztof KOŁODZIEJCZAK, Tomasz ZACHARZ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2004 vol. 49 iss. 4, s. 509-529. — Bibliogr. s. 529

 • słowa kluczowe: sedymentacja, zagęszczanie, wielostrumieniowe urządzenia sedymentacyjne

  keywords: sedimentation, thickening, lamella devices

  cyfrowy identyfikator dokumentu: