Wykaz publikacji wybranego autora

Włodzimierz Piotr Kowalski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7101795998

PBN: 5e709209878c28a04738ef1e

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Application of neural networks to mathematical modeling of sedimenation processesZastosowanie sieci neuronowych w modelowaniu matematycznym procesu sedymentacji / Włodzimierz P. KOWALSKI, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Tomasz ZACHARZ // Archiwum Ochrony Środowiska ; ISSN 0324-8461. — 2002 vol. 28 no. 2, s. 59–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania wpływu kąta pochylenia przewodów wielostrumieniowych na prędkość sedymentacji w procesie zagęszczania zawiesinResearch of the influence of the angle of inclination of the multi flux lamella on the sedimentation velocity in process of sedimentation concentration / Włodzimierz P. KOWALSKI, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Tomasz ZACHARZ // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Budowa i Eksploatacja Maszyn ; ISSN 0860-9292. — 2002 z. 9, s. 261–268. — Bibliogr. s. 267–268, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: proces sedymentacji, zagęszczanie zawiesin

  keywords: sedimentation process, sedimentation concentration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Investigation of new lamella tank constructions / Włodzimierz Piotr KOWALSKI // W: Recyklace odpadů VI : 10. – 11. 10. 2002, Košice / ed. Peter Fečko ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — [Ostrava : VŠB–TU], [2002]. — S. 425–430. — Bibliogr. s. 430

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Konstrukcja modelu osadnika z przeciwprądowym i współprądowym wypełnieniem wielostrumieniowymThe construction of settling tank model with counter-current and co-current lamella modules / Włodzimierz P. KOWALSKI, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Tomasz ZACHARZ // W: Wybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych / red. Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki. — Kraków : WIMiR AGH, 2002. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 6) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — ISBN10: 8391651606. — S. 165–172. — Bibliogr. s. 172

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Plan studiów i programy przedmiotów : kierunek studiów Automatyka i Robotyka : WIMIR[Plan of regular studies and subjects content : degree programme : Automatics and Robotics] / oprac. Włodzimierz P. KOWALSKI, Marian BANAŚ, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Tomasz ZACHARZ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : AGH WIMiR, 2002. — A-1–C-118 s. [numeracja nieciągła]. — Na s. tyt. dodatkowo: 1952–2002 50-lecie Wydziału. — Na okł. dodatkowo: Kraków, czerwiec 2002 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Plan studiów i programy przedmiotów : kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn : WIMiR[Plan of regular studies and subjects content : degree programme : Mechanics and Machine Design] / oprac. Włodzimierz P. KOWALSKI, Marian BANAŚ, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Tomasz ZACHARZ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : AGH WIMiR, 2002. — A-1–C-227 s. [numeracja nieciągła]. — Na s. tyt. dodatkowo: 1952–2002 50-lecie Wydziału. — Na okł. dodatkowo: Kraków, czerwiec 2002 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Postęp w badaniach maszyn i urzadzeń hutniczych, energetycznych oraz inżynierii ochrony środowiska atrybutem jakości XXI wieku[Progress in reaserch of metallurgical, energetic machines and devices also environment protection attributet of quality in 21\textsuperscript{st} century] / Zygmunt DRZYMAŁA, Stanisław GUMUŁA, Włodzimierz KOWALSKI // W: Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencji : Kraków 13–15 czerwca 2002 = Mechanical Engineering and Robotics, jubilee of Faculty : proceedings of the conference / eds. Zbigniew Witold Engel, Stanisław Wolny : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics University of Mining and Metallurgy, 2002. — Na okł. dodatkowo 50 [pięćdziesiąt] lat WIMiR [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki] : 1952–2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 54–81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni : WIMiR[Scientifically-teaching workers : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics] / red. Włodzimierz P. KOWALSKI ; oprac. Marian BANAŚ, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Tomasz ZACHARZ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : WIMiR AGH, 2002. — 427 s.. — Na k. tyt. dodatkowo : 1952–2002 : 50-lecie Wydziału

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Problemy utylizacji odpadów przemysłowych na drodze mechanicznej[The problems in industrial waste utilization through mechanical channels] / Zygmunt DRZYMAŁA, Marek HRYNIEWICZ, Włodzimierz KOWALSKI, Jan SIDOR // W: Inżynieria środowiska : stan obecny i perspektywy rozwoju : (materiały na kongres) : zbiór monografii / pod red. Lucjana Pawłowskiego. — Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2002. — (Monografie / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska ; vol. 9). — ISBN10: 8391587479. — S. 245–277. — Bibliogr. s. 276–277

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Problemy utylizacji odpadów przemysłowych na drodze mechanicznej[The problems in industrial waste utilization through mechanical channels] / Zygmunt DRZYMAŁA, Marek HRYNIEWICZ, Włodzimierz KOWALSKI, Jan SIDOR // W: Inżynieria środowiska : stan obecny i perspektywy rozwoju : monografia / pod red. Lucjana Pawłowskiego. — Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2002. — (Monografie / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska ; vol. 10). — ISBN10: 8391587487. — S. 289–322. — Bibliogr. s. 321–322

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Symulacje komputerowe procesu klarowania zawiesin w osadniku prostopadłoprądowymComputer simulation of claryfying process in cross-current lamella settling tank / Włodzimierz P. KOWALSKI, Rafał MIĘSO // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Budowa i Eksploatacja Maszyn ; ISSN 0860-9292. — 2002 z. 9, s. 269–277. — Bibliogr. s. 277, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Technologie wielostrumieniowe w ochronie wód[The lamella technologies in water protection] / Włodzimierz P. KOWALSKI, Marian BANAŚ, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Rafał MIĘSO, Tomasz ZACHARZ // W: Ekotechnologie XXI [dwudziestego pierwszego] wieku : monografia / pod red. Inez Wiatr i Haliny Marczak ; Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski, 2002. — Na k. tyt. dodatkowo: Nałęczów 2002 jako miejsce odbycia IV Forum Inżynierii Ekologicznej. — S. 87–97. — Bibliogr. s. 96–97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ konstrukcji wypełnienia osadnika prostopadłoprądowego na efektywność sedymentacjiThe influence of lamella modules construction on the sedimentation efficiency in cross-current settling tank / Włodzimierz P. KOWALSKI, Rafał MIĘSO // W: Wybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych / red. Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki. — Kraków : WIMiR AGH, 2002. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 6) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — ISBN10: 8391651606. — S. 173–180. — Bibliogr. s. 180, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ stężenia zawiesiny na prędkość opadania cząstek fazy stałej w zawiesinach rozcieńczonychInfluence of suspension's concentration on particle settling velocity in dilute suspensions / Włodzimierz P. KOWALSKI, Marian BANAŚ // W: Wybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych / red. Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki. — Kraków : WIMiR AGH, 2002. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 6) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — ISBN10: 8391651606. — S. 157–164. — Bibliogr. s. 164, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wpływ stężenia zawiesiny na rozkład statystyczny wielkości cząstek fazy stałej w procesie sedymentacjiThe influence of solid phase concentration on the particle size distribution in sedimentation process / Włodzimierz P. KOWALSKI, Marian BANAŚ // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Budowa i Eksploatacja Maszyn ; ISSN 0860-9292. — 2002 z. 9, s. 253–260. — Bibliogr. s. 259–260, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: