Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Janewicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4233-5530

ResearcherID: AAE-9097-2019

Scopus: 57094107100

PBN: 900875

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 98, z ogólnej liczby 100 publikacji Autora


1
 • [monografia, 2019]
 • TytułAglomeracja materiałów drobnoziarnistych w prasie walcowej z niesymetrycznym układem zagęszczania
  AutorzyAndrzej JANEWICZ
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — 177, [1] s.
2
3
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAnaliza możliwości stosowania przekładni „CYCLO” w napędzie prasy walcowej
  AutorzyMarek HRYNIEWICZ, Andrzej JANEWICZ
  ŹródłoSystems : Journal of Transdisciplinary Systems Science. — 2003 vol. 8 spec. iss., s. 177–184
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza podatności na zagęszczanie i brykietowanie mieszanki węgla brunatnego oraz biomasy
  AutorzyAndrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2016 t. 95 nr 8, s. 1482–1484
5
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza podatności na zagęszczanie i scalanie mieszanki węgla brunatnego oraz biomasy
  AutorzyAndrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ
  ŹródłoOchrona i inżynieria środowiska – zrównoważony rozwój : VIII konferencja : Kraków, 15–16 września 2016 r. : informator. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 14
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAnaliza wpływu parametrów zasilacza zbieżnokanałowego na jakość brykietów otrzymywanych w prasie walcowej
  AutorzyAndrzej JANEWICZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Budowa i Eksploatacja Maszyn. — 2002 z. 9, s. 157–164
7
 • [referat, 2016]
 • TytułAnalysis of briquetting of sewage sludge with coal to combustion process
  AutorzyBogdan KOSTURKIEWICZ, Andrzej JANEWICZ
  ŹródłoSEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17textsuperscript{th}–19textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016. — S. 117
8
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnalysis of briquetting process of sewage sludge with coal to combustion process
  AutorzyBogdan KOSTURKIEWICZ, Andrzej JANEWICZ
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 10 art. no. 00041, s. 1–6
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułApplication of electrofilters during incineration of communal sewage sludge
  AutorzyKOSTURKIEWICZ Bogdan, JANEWICZ Andrzej, MAGDZIARZ Aneta
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 201–205
10
 • [referat, 2017]
 • TytułBadania brykietowania odpadowego pyłu grafitowego w prasach walcowych
  AutorzyBogdan KOSTURKIEWICZ, JANEWICZ Andrzej
  ŹródłoOchrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : IX konferencja : Kraków–Kocierz, 7–8 września 2017 r. : informator. — [Kraków : Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. W. Goetla. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica], [2017]. — S. 21
11
 • [referat, 1997]
 • TytułBadania doświadczalne zasilacza zbieżnokanałowego do pras walcowych
  AutorzyAndrzej JANEWICZ, Zygmunt DRZYMAŁA
  ŹródłoMD Metody Doświadczalne' 97 : Metody Doświadczalne w budowie i eksploatacji maszyn : III konferencja naukowa : Wrocław, Szklarska Poręba 1997 / Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : IKiEM PW, 1997. — S. 355–363
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułBadania i rozwój konstrukcji prasy walcowej
  AutorzyMarek HRYNIEWICZ, Andrzej JANEWICZ
  ŹródłoProblemy Eksploatacji. — 2008 nr 3, s. 143–151
13
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułBadania nad opracowaniem koncepcji linii technologicznej do granulacji tlenku cynku
  AutorzyAndrzej JANEWICZ
  ŹródłoWybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych / red. Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki. — Kraków : WIMiR AGH, 2002. — S. 117–124
14
 • [referat, 2001]
 • TytułBadania nad opracowaniem metod utylizacji niektórych drobnoziarnistych odpadów metalonośnych
  AutorzyZygmunt DRZYMAŁA, Marek HRYNIEWICZ, Andrzej JANEWICZ
  ŹródłoRecyklace odpadů V : 26. 10. 2001, Ostrava / ed. Peter Fečko ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — [Ostrava : VŠB–TU], [2001]. — S. 209–216
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułBadania nad przygotowaniem osadów ściekowych do utylizacji
  AutorzyBogdan KOSTURKIEWICZ, Marek HRYNIEWICZ, Andrzej JANEWICZ, Zygmunt DRZYMAŁA
  ŹródłoInżynieria i Aparatura Chemiczna. — 2003 R. 42 nr 3s, s. 94–95
16
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułBadania nad sposobem utylizacji odpadowego tlenku cynku
  AutorzyZygmunt DRZYMAŁA, Marek HRYNIEWICZ, Andrzej JANEWICZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka ; nr 838. Inżynieria Chemiczna i Procesowa. — 2000 z. 27, s. 60–70
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułBadania porównawcze aglomeracji odpadowej zendry hutniczej w prasie walcowej
  AutorzyAndrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2019 t. 98 nr 9, s. 1408–1410
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułBadania porównawcze brykietowania w nowych asymetrycznych układach zagęszczania pras walcowych
  AutorzyAndrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ, Marek HRYNIEWICZ
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2018 t. 97 nr 8, s. 1363–1366
19
 • [referat, 2018]
 • TytułBadania porównawcze brykietowania w nowych układach zagęszczania pras walcowych
  AutorzyAndrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ, Marek HRYNIEWICZ
  ŹródłoGranulacja 2018 [Dokument elektroniczny] : XI ogólnopolskie sympozjum : stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatów do granulacji : Nałęczów, 9–11 maja 2018 r.. — [Polska : s. n.], [2018]. — S. 1–11
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułBadania procesów scalania osadów szlamów konwertorowych
  AutorzyMarek HRYNIEWICZ, Andrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ, Paweł GARA
  ŹródłoInżynieria i Aparatura Chemiczna. — 2003 R. 42 nr 3s, s. 73–74
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułBadania procesu brykietowania stałego paliwa kompozytowego
  AutorzyAndrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2018 t. 97 nr 9, s. 1477–1479
22
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania tarcia zewnętrznego w procesie brykietowania materiałów miedzionośnych
  AutorzyMarek HRYNIEWICZ, Andrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ
  ŹródłoInżynieria i Aparatura Chemiczna. — 2006 R. 45 nr 4 spec., s. 68–69
23
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania właściwości i ocena podatności $CaF_{2}$ na scalanie w prasie walcowej
  AutorzyAndrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ
  ŹródłoChemik : nauka-technika-rynek. — 2012 t. 66 nr 5, s. 428–435
24
 • [referat, 2012]
 • TytułBadania właściwości i ocena podatności $CAF_{2}$ na scalanie w prasie walcowej
  AutorzyAndrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ
  ŹródłoGRANULACJA 2012 : stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : IX ogólnopolskie sympozjum : Nałęczów, 9–11 maja 2012. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. [1], 1–9 [numeracja całości materiałów konferencyjnych nieciągła]
25