Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Janewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4233-5530

ResearcherID: AAE-9097-2019

Scopus: 57094107100

PBN: 900875

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Aglomeracja materiałów drobnoziarnistych w prasie walcowej z niesymetrycznym układem zagęszczaniaAgglomeration of fine-grained materials in a roll press with asymmetrical layout system of briquetting / Andrzej JANEWICZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — 177, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 351). — Bibliogr. s. 167–[178], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-66016-74-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza możliwości stosowania przekładni „CYCLO” w napędzie prasy walcowejPossibility of application of “CYCLO” gear for roll press drive / Marek HRYNIEWICZ, Andrzej JANEWICZ // Systems : Journal of Transdisciplinary Systems Science ; ISSN 1427-275X. — 2003 vol. 8 spec. iss., s. 177–184. — Bibliogr. s. 184, Summ.. — XVII konferencja naukowa „Problemy rozwoju maszyn roboczych” : 19–22 stycznia 2004, Zakopane

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza podatności na zagęszczanie i brykietowanie mieszanki węgla brunatnego oraz biomasyAnalysis of compressibility and compactibility of lignite and biomass mixture powder / Andrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2016 t. 95 nr 8, s. 1482–1484. — Bibliogr. s. 1484

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2016.8.9

4
 • Analysis of briquetting process of sewage sludge with coal to combustion process / Bogdan KOSTURKIEWICZ, Andrzej JANEWICZ // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00041, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/maObxx [2016-11-08]. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1st international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17th–19th, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000041

5
 • Application of electrofilters during incineration of communal sewage sludge / KOSTURKIEWICZ Bogdan, JANEWICZ Andrzej, MAGDZIARZ Aneta // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 201–205. — Bibliogr. s. 205, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania i rozwój konstrukcji prasy walcowejResearch and development of roll press construction / Marek HRYNIEWICZ, Andrzej JANEWICZ // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2008 nr 3, s. 143–151. — Bibliogr. s. 151, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania nad sposobem utylizacji odpadowego tlenku cynkuInvestigation into method of utilization of waste zinc oxide / Zygmunt DRZYMAŁA, Marek HRYNIEWICZ, Andrzej JANEWICZ // Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka ; nr 838. Inżynieria Chemiczna i Procesowa ; ISSN 1505-2095. — 2000 z. 27, s. 60–70. — Bibliogr. s. 69–70, Summ.. — II [Druga] Ogólnopolska konferencja na temat Operacje mechaniczne inżynierii procesowej : Łódź–Spała 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania porównawcze aglomeracji odpadowej zendry hutniczej w prasie walcowejComparative tests of the agglomerating process of waste mill scale in roll press / Andrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2019 t. 98 nr 9, s. 1408–1410. — Bibliogr. s. 1410

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2019.9.9

9
 • Badania porównawcze brykietowania w nowych asymetrycznych układach zagęszczania pras walcowychComparative tests of the briquetting process in new asymmetrical compacting systems of roller presses / Andrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ, Marek HRYNIEWICZ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2018 t. 97 nr 8, s. 1363–1366. — Bibliogr. s. 1366

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2018.8.25

10
 • Badania procesu brykietowania stałego paliwa kompozytowegoStudies on the briquetting of composite solid fuel / Andrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2018 t. 97 nr 9, s. 1477–1479. — Bibliogr. s. 1479

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2018.9.10

11
 • Badania tarcia zewnętrznego w procesie brykietowania materiałów miedzionośnychResearch of external friction in briquetting process of copper concentrates / Marek HRYNIEWICZ, Andrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2006 R. 45 nr 4 spec., s. 68–69. — Bibliogr. s. 69, Summ.. — Operacje mechaniczne inżynierii procesowej : Ogólnopolska Konferencja [IV; 19-21 czerwca 2006; Słok, Polska]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania właściwości i ocena podatności $CaF_{2}$ na scalanie w prasie walcowejResearch on the properties and assessing vulnerabilities of $CaF_{2}$ to briquetting in a roll press / Andrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2012 t. 66 nr 5, s. 428–435. — Bibliogr. s. 431, 435. — Tekst pol.-ang.. — Granulacja – proces wciąż ważny : stan techniki oraz zastosowania procesów i aparatów do granulacji : IX ogólnopolskie sympozjum „Granulacja 2012”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Brykietowanie materiałów drobnoziarnistych w prasach walcowych z niesymetrycznym układem zagęszczaniaAgglomeration of fine-grained materials in roll presses with asymmetrical compaction unit / Marek HRYNIEWICZ, Michał BEMBENEK, Andrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2015 t. 94 nr 12, s. 2223–2226. — Bibliogr. s. 2226

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2015.12.27

15
 • Brykietowanie odpadowego grafitu w prasie walcowej z podajnikiem ślimakowymBriquetting waste graphite in a roll press with screw feeder / Bogdan KOSTURKIEWICZ, Andrzej JANEWICZ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 8, s. 1691–1694. — Bibliogr. s. 1694

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2017.8.13

16
 • Brykietowanie osadów ściekowych z wapnem palonym i węglem kamiennym w prasach walcowychBriquetting of sewage sludge with burnt lime and coal in a roll press / Bogdan KOSTURKIEWICZ, Andrzej JANEWICZ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2015 t. 94 nr 9, s. 1524–1526. — Bibliogr. s. 1526

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2015.9.16

17
18
 • Brykietowanie pylistej soli kamiennej w prasach walcowychBriquetting of dusty rock-salt roll process / Bogdan KOSTURKIEWICZ, Andrzej JANEWICZ // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2012 t. 66 nr 5, s. 412–417. — Bibliogr. s. 414, 417. — Tekst pol.-ang.. — Granulacja – proces wciąż ważny : IX ogólnopolskie sympozjum „Granulacja 2012” : stan techniki oraz zastosowania procesów i aparatów do granulacji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Brykietowanie węgla brunatnego z biomasą w celu uzyskania paliwa kompozytowegoBriquetting lignite with biomass to order receive composite fuel / Andrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2014 nr 5, s. 121–128. — Bibliogr. s. 127–128, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, brykietowanie, biomasa, termiczna utylizacja, paliwa kompozytowe

  keywords: thermal utilisation, biomass composite fuel, legnite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Compactibility of selected production wastes / JANEWICZ Andrzej, KOSTURKIEWICZ Bogdan // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 88–92. — Bibliogr. s. 92, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Doskonalenie konstrukcji elementów formujących pras walcowychImprovement of forming elements of roll presses / Marek HRYNIEWICZ, Andrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2006 R. 103 z. 1–M, s. 131–137. — Bibliogr. s. 136–137, Streszcz., Abstr.. — Problemy rozwoju maszyn roboczych = Trends in the development of heavy duty machines : XIX konferencja naukowa = 19th conference : Zakopane, 23–26 stycznia 2006 / PK. — Kraków : Wydawnictwo PK im. Tadeusza Kościuszki, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Issue of selecting thickening system of roll press for briquetting the sewage sediment / KOSTURKIEWICZ Bogdan, JANEWICZ Andrzej // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 141–144. — Bibliogr. s. 144, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Modelowanie 3D w programie SolidWorks : podstawy stosowania wybranych modułów i narzędzi programu[3D modeling in SolidWorks] / red. Andrzej JANEWICZ ; aut.: Paweł HYLA, Andrzej JANEWICZ, Michał BEMBENEK, Paweł GARA. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2013. — 135 s.. — (Fabryka Inżynierów). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-911889-7-2. — Na okł dod.: Człowiek – najlepsza inwestycja

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Możliwości zastosowania granulatorów do utylizacji pylistych materiałów odpadowychThe posibilities of using pelletizers into utilisation of the waste dust materials / Andrzej JANEWICZ // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Budowa i Eksploatacja Maszyn ; ISSN 0860-9292. — 2001 nr 139 z. 8, s. 143–150. — Bibliogr. s. 149–150, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: