Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Janewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4233-5530

ResearcherID: AAE-9097-2019

Scopus: 57094107100

PBN: 900875

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza podatności na zagęszczanie i brykietowanie mieszanki węgla brunatnego oraz biomasyAnalysis of compressibility and compactibility of lignite and biomass mixture powder / Andrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2016 t. 95 nr 8, s. 1482–1484. — Bibliogr. s. 1484

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2016.8.9

2
 • Application of electrofilters during incineration of communal sewage sludge / KOSTURKIEWICZ Bogdan, JANEWICZ Andrzej, MAGDZIARZ Aneta // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 201–205. — Bibliogr. s. 205, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania porównawcze aglomeracji odpadowej zendry hutniczej w prasie walcowejComparative tests of the agglomerating process of waste mill scale in roll press / Andrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2019 t. 98 nr 9, s. 1408–1410. — Bibliogr. s. 1410

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2019.9.9

4
 • Badania porównawcze brykietowania w nowych asymetrycznych układach zagęszczania pras walcowychComparative tests of the briquetting process in new asymmetrical compacting systems of roller presses / Andrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ, Marek HRYNIEWICZ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2018 t. 97 nr 8, s. 1363–1366. — Bibliogr. s. 1366

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2018.8.25

5
 • Badania procesu brykietowania stałego paliwa kompozytowegoStudies on the briquetting of composite solid fuel / Andrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2018 t. 97 nr 9, s. 1477–1479. — Bibliogr. s. 1479

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2018.9.10

6
 • Brykietowanie materiałów drobnoziarnistych w prasach walcowych z niesymetrycznym układem zagęszczaniaAgglomeration of fine-grained materials in roll presses with asymmetrical compaction unit / Marek HRYNIEWICZ, Michał BEMBENEK, Andrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2015 t. 94 nr 12, s. 2223–2226. — Bibliogr. s. 2226

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2015.12.27

7
 • Brykietowanie odpadowego grafitu w prasie walcowej z podajnikiem ślimakowymBriquetting waste graphite in a roll press with screw feeder / Bogdan KOSTURKIEWICZ, Andrzej JANEWICZ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 8, s. 1691–1694. — Bibliogr. s. 1694

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2017.8.13

8
 • Brykietowanie osadów ściekowych z wapnem palonym i węglem kamiennym w prasach walcowychBriquetting of sewage sludge with burnt lime and coal in a roll press / Bogdan KOSTURKIEWICZ, Andrzej JANEWICZ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2015 t. 94 nr 9, s. 1524–1526. — Bibliogr. s. 1526

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2015.9.16

9
10
 • Compactibility of selected production wastes / JANEWICZ Andrzej, KOSTURKIEWICZ Bogdan // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 88–92. — Bibliogr. s. 92, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Increasing fine-grained waste usability value by means of integration : short communication / M. HRYNIEWICZ, A. JANEWICZ // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 173–176. — Bibliogr. s. 176, Abstr.. — Błędnie podane nazwisko: A. Janiewicz

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Issue of selecting thickening system of roll press for briquetting the sewage sediment / KOSTURKIEWICZ Bogdan, JANEWICZ Andrzej // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 141–144. — Bibliogr. s. 144, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Otrzymywanie brykietów paliwa kompozytowego z węgla brunatnego i biomasyPreparation of fuel briquettes composite made of lignite and biomass / Andrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2015 t. 94 nr 9, s. 1521–1523. — Bibliogr. s. 1523

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2015.9.15

15
 • Research into the possibility of basic oxygen furnace consolidation in a roll press / M. HRYNIEWICZ, A. JANEWICZ // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 235–239. — Bibliogr. s. 239, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Scalanie drobnoziarnistych odpadów[Agglomeration of waste materials] / Marek HRYNIEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ, Andrzej JANEWICZ // Inżynieria Chemiczna i Procesowa = Chemical and Process Engineering / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej ; ISSN 0208-6425. — Tytuł poprz.: Inżynieria Chemiczna. — 2006 nr 972 z. 29, s. 89–98. — Bibliogr. s. 98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Scalanie gipsu z instalacji odsiarczania spalin w prasach walcowychCompacting of gypsum from flue gas desulphurisation plants in roll presses / Bogdan KOSTURKIEWICZ, Andrzej JANEWICZ, Marek HRYNIEWICZ, Paweł GARA, Michał BEMBENEK, Łukasz Kosturkiewicz // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2016 t. 95 nr 8, s. 1492–1495. — Bibliogr. s. 1495

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2016.8.12

19
 • The issue of sludge utilization for power production / B. KOSTURKIEWICZ, A. JANEWICZ // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 313–316. — Bibliogr. s. 316, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zastosowanie pras walcowych do brykietowania paliw stałychUse of rolling presses in briquetting solid fuels / Bogdan KOSTURKIEWICZ, Andrzej JANEWICZ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2018 t. 97 nr 9, s. 1486–1488. — Bibliogr. s. 1488

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2018.9.13