Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Janewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4233-5530

ResearcherID: AAE-9097-2019

Scopus: 57094107100

PBN: 900875

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
3
4
5
 • Urządzenie do brykietowania[Briquetting device] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: HRYNIEWICZ Marek, JANEWICZ Andrzej. — Int.Cl.: B28B 3/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 393054 A1 ; Opubl. 2012-06-04. — Zgłosz. nr P.393054 z dn. 2010-11-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 12, s. 9-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL393054A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Urządzenie do brykietowania[Briquetting device] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: HRYNIEWICZ Marek, JANEWICZ Andrzej. — Int.Cl.: B28B 3/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 393053 A1 ; Opubl. 2012-06-04. — Zgłosz. nr P.393053 z dn. 2010-11-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 12, s. 9. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL393053A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Urządzenie do brykietowania[Briquetting device] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marek HRYNIEWICZ, Andrzej JANEWICZ. — Int.Cl.: B30B 11/16\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 222229 B1 ; Udziel. 2015-09-14 ; Opubl. 2016-07-29. — Zgłosz. nr P.393054 z dn. 2010-11-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222229B1.pdf

 • słowa kluczowe: brykietowanie, prasa walcowa, pierścienie formujące, asymetryczny układ zagęszczania

  keywords: briquetting, briquetting rings, roll press, asymmetrical compaction layout

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Urządzenie do formowania brykietów[Briquette forming equipment] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: JANEWICZ Andrzej, KOSTURKIEWICZ Bogdan. — Int.Cl.: B28B 3/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 405518 A1 ; Opubl. 2015-04-13. — Zgłosz. nr P.405518 z dn. 2013-10-02 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 8, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL405518A1.pdf

 • słowa kluczowe: brykietowanie, prasa walcowa, pierścienie formujące

  keywords: briquetting, roller press, briquetting rings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Urządzenie do formowania brykietów[Briquette forming equipment] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ. — Int.Cl.: B28B 3/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 224559 B1 ; Udziel. 2016-06-21 ; Opubl. 2017-01-31. — Zgłosz. nr P.405518 z dn. 2013-10-02. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL224559B1.pdf

 • słowa kluczowe: brykietowanie, prasa walcowa, pierścienie formujące

  keywords: briquetting, roller press, briquetting rings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Urządzenie do kompaktowania[Compacting device] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BEMBENEK Michał, GARA Paweł, HRYNIEWICZ Marek, JANEWICZ Andrzej, KOSTURKIEWICZ Bogdan. — Int.Cl.: B30B 3/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 418661 A1 ; Opubl. 2018-03-26. — Zgłosz. nr P.418661 z dn. 2016-09-12 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 7, s. 15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL418661A1.pdf

 • słowa kluczowe: granulacja dwustopniowa, prasa walcowa, kompaktor, kompaktowanie

  keywords: compaction, roller press, dry granulation, compactor

  cyfrowy identyfikator dokumentu: