Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Gregorczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 46, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
 • [referat, 2008]
 • TytułAnaliza ciernej współpracy walców roboczych i oporowych walcarek kwarto blach i taśm
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK
  ŹródłoWalcownictwo 2008 : procesy – narzędzia – materiały : IV konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 15–17 października 2008 r. / eds. Andrzej Nowakowski, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — S. 197–202
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułAnaliza drgań grupy ciągłej walcarek blach celem wyeliminowania przypadków zerwania pasma
  AutorzyRyszard GREGORCZYK, Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI
  ŹródłoWybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych / red. Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki. — Kraków : WIMiR AGH, 2002. — S. 91–98
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułAnaliza możliwości modernizacji prasy hydraulicznej do usuwania owalizacji pierścieni łożyskowych
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Janusz SZOSTAK, Stanisław Rabiasz
  ŹródłoBadania statutowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki / red. Marian Banaś, Jerzy Nawara ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2012. — S. 211–220
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułAnaliza możliwości utylizacji zużytych emulsji chłodząco-smarujących
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK
  ŹródłoProblemy ekologiczne euroregionu karpackiego / kom. red. zesz.: Kazimierz Twardowski (red.) [et al.] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. — Krosno : PWSZ, 2004. — S. 363–371
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułAnaliza obciążeń dynamicznych w napędach walcarek uniwersalnych
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Magdalena KRAWCZYK
  ŹródłoProblemy w budowie i eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń technologicznych / red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan. — Kraków : WIMiR AGH, 2004. — S. 213–220
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2000]
 • TytułAnaliza stanu naprężeń i odkształceń w walcach bruzdowych w aspekcie możliwości ich regeneracji
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK
  ŹródłoProblemy rozwoju maszyn roboczych : XIII konferencja naukowa, Zakopane 24–27 styczeń 2000 r., T. 2. — [Polska : s. n.], [2000]. — S. 209–216
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza stanu naprężeń w konstrukcji prasy hydraulicznej do usuwania odchyłek geometrycznych pierścieni walcowanych na gorąco
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Lucjan Tomecki
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2011 R. 78 nr 6, s. 482–490
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułAnaliza warunków odkształcenia metalu w procesie asymetrycznego walcowania
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Jerzy MISCHKE, Przemysław SOBKOWIAK, Ryszard GREGORCZYK
  ŹródłoWybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych / red. Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki. — Kraków : WIMiR AGH, 2002. — S. 301–308
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza wpływu zastosowania metody TPM na wzrost efektywności linii automatycznego montażu wycieraczek samochodowych
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Stanisław Rabiasz
  ŹródłoAutomatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2011 t. 15 z. 2, s. 469–477. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-02/Auto47.pdf
 • słowa kluczowe: jakość, montaż, TPM, kompleksowe utrzymanie ruchu

  keywords: quality, TPM, assembly, Total Productive Maintenance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułApplications of FEM to the analysis of the scrap baling press loading during the recycling of metal containers : short communication
  AutorzyA. ŚWIĄTONIOWSKI, R. GREGORCZYK, J. Szostak
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 487–489
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBadania eksperymentalne weryfikujące wpływ drgań na zmianę charakterystyki pasma w kotlinie odkształcenia
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Przemysław SOBKOWIAK, Ryszard GREGORCZYK
  ŹródłoProblemy Maszyn Roboczych / Kolegium Twórczości Technicznej Akademii Inżynierskiej w Polsce. — 2004 z. 23, s. 113–121
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułEksperymentalne badania zjawisk tarcia na powierzchni kontaktu metalu i walców
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Przemysław SOBKOWIAK, Ryszard GREGORCZYK
  ŹródłoSystems : Journal of Transdisciplinary Systems Science. — 2003 vol. 8 spec. iss., s. 511–519
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułEksperymentalne badania zjawisk tarcia na powierzchni kontaktu walców roboczych i oporowych walcarek kwarto
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2009 R. 76 nr 6, s. 378–383
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułEksperymentalne wyznaczanie parametrów matematycznego modelu parametryczno-samowzbudnych drgań walcarek
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Przemysław SOBKOWIAK, Ryszard GREGORCZYK
  ŹródłoCzasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska. Mechanika = Mechanics. — 2006 R. 103 z. 1–M, s. 351–358
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [referat, 2003]
 • TytułExperimental investigation of friction phenomenon on the roll-material contact surface
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Przemysław SOBKOWIAK, Ryszard GREGORCZYK
  ŹródłoAMPT 2003 : proceedings of the international conference on Advanced in Materials and Processing Technologies (AMPT 2003) : 8–11 July 2003, Dublin, Vol. 2 / eds. A. G. Olabi, M. S. J. Hashmi. — Dublin : Dublin City University, 2003. — S. 1526–1529
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
22
 • [referat, 2000]
 • TytułModelowe badania wpływu asymetrii warunków chwytu na zakrzywienie osi pasma
  AutorzyPrzemysław SOBKOWIAK, Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK
  ŹródłoProblemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X konferencja naukowa, T. 1 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 255–261
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułModular monitoring system for pilger mill drive
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Stanisław Rabiarz
  ŹródłoMechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. — 2008 vol. 27 no. 4, s. 172–178. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2008-04/mech06.pdf
 • słowa kluczowe: monitoring, walcarka pielgrzymowa, obciążenia dynamiczne

  keywords: monitoring, dynamic load, pilger mill

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułMożliwości pomiaru jednostkowych sił stycznych i normalnych w procesie walcowania
  AutorzyAndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Przemysław SOBKOWIAK, Ryszard GREGORCZYK
  ŹródłoProblemy w budowie i eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń technologicznych / red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan. — Kraków : WIMiR AGH, 2004. — S. 229–234
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: