Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Gregorczyk, dr inż.

adiunkt

Faculty of Mechanical Engineering and Robotics
WIMiR-ksw


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 46, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
 • Analiza ciernej współpracy walców roboczych i oporowych walcarek kwarto blach i taśmAnalysis of frictional contract between work and back up rolls of the four-high rolling mills / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK // W: Walcownictwo 2008 : procesy – narzędzia – materiały : IV konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 15–17 października 2008 r. / eds. Andrzej Nowakowski, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-24-7. — S. 197–202. — Bibliogr. s. 202, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza drgań grupy ciągłej walcarek blach celem wyeliminowania przypadków zerwania pasmaAnalysis of chatter vibration phenomena of continuous cold rolling mills in order to eliminating the coil break / Ryszard GREGORCZYK, Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI // W: Wybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych / red. Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki. — Kraków : WIMiR AGH, 2002. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 6) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — ISBN10: 8391651606. — S. 91–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza jakości systemu przepływu informacji w oparciu o metodykę Six SigmaAnalysis of information transfer system quality using Six Sigma methodology / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2009 t. 13 z. 2, s. 615–623. — Bibliogr. s. 623, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-02/Auto50.pdf

 • słowa kluczowe: jakość, system przekazu informacji, Six Sigma

  keywords: Six Sigma, quality, information transfer system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza możliwości modernizacji prasy hydraulicznej do usuwania owalizacji pierścieni łożyskowychAn possibility of modernization of the hydraulic press for removal ovality of rolling bearing rings / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Janusz SZOSTAK, Stanisław Rabiasz // W: Badania statutowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki / red. Marian Banaś, Jerzy Nawara ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2012. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 60). — ISBN10: 83-89772-62-0. — S. 211–220. — Bibliogr. s. 219–220, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza możliwości utylizacji zużytych emulsji chłodząco-smarującychUtilisation processes of the work cutting fluids – technical and economical analyse / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK // W: Problemy ekologiczne euroregionu karpackiego = Ecological problems of Carpathian Euroregion / kom. red. zesz.: Kazimierz Twardowski (red.) [et al.] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. — Krosno : PWSZ, 2004. — (Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie ; z. 10). — ISBN10: 8389295601. — S. 363–371. — Bibliogr. s. 371, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza obciążeń dynamicznych w napędach walcarek uniwersalnychAn analysis of dynamic loads in the drive of the universal mills / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Magdalena KRAWCZYK // W: Problemy w budowie i eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń technologicznych / red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan. — Kraków : WIMiR AGH, 2004. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 23) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389772051. — S. 213–220. — Bibliogr. s. 220, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza stanu naprężeń i odkształceń w walcach bruzdowych w aspekcie możliwości ich regeneracjiAnalysis of stresses and strains in the section roll when considered conditions of its regeneration / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK // W: Problemy rozwoju maszyn roboczych : XIII konferencja naukowa, Zakopane 24–27 styczeń 2000 r., T. 2. — [Polska : s. n.], [2000]. — S. 209–216. — Bibliogr. s. 216, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza stanu naprężeń w konstrukcji prasy hydraulicznej do usuwania odchyłek geometrycznych pierścieni walcowanych na gorącoStress distribution in the construction of hydraulic press using for removal of the geometrical distortions of the hot ring rolled rings / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Lucjan Tomecki // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2011 R. 78 nr 6, s. 482–490. — Bibliogr. s. 490

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza warunków odkształcenia metalu w procesie asymetrycznego walcowaniaAnalysis of plastic deformation process in the rolling conditions asymmetrical / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Jerzy MISCHKE, Przemysław SOBKOWIAK, Ryszard GREGORCZYK // W: Wybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych / red. Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki. — Kraków : WIMiR AGH, 2002. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 6) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — ISBN10: 8391651606. — S. 301–308. — Bibliogr. s. 308, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza wpływu zastosowania metody TPM na wzrost efektywności linii automatycznego montażu wycieraczek samochodowychImprovement of the effective efficiency of windscreen wipers automated assembly line by applying Total Productive Maintenance (TPM) method / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Stanisław Rabiasz // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2011 t. 15 z. 2, s. 469–477. — Bibliogr. s. 477, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-02/Auto47.pdf

 • słowa kluczowe: jakość, montaż, TPM, kompleksowe utrzymanie ruchu

  keywords: quality, TPM, assembly, Total Productive Maintenance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Applications of FEM to the analysis of the scrap baling press loading during the recycling of metal containers : short communication / A. ŚWIĄTONIOWSKI, R. GREGORCZYK, J. Szostak // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 487–489. — Bibliogr. s. 489, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania eksperymentalne weryfikujące wpływ drgań na zmianę charakterystyki pasma w kotlinie odkształceniaAn experimental verification of the change of spring characteristic of the rolled strip when vibration occurrence / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Przemysław SOBKOWIAK, Ryszard GREGORCZYK // Problemy Maszyn Roboczych / Kolegium Twórczości Technicznej Akademii Inżynierskiej w Polsce ; ISSN 1232-9304. — 2004 z. 23, s. 113–121. — Bibliogr. s. 121, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Eksperymentalne badania zjawisk tarcia na powierzchni kontaktu metalu i walcówExperimental investigation of friction phenomena on the roll-material contact surface / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Przemysław SOBKOWIAK, Ryszard GREGORCZYK // Systems : Journal of Transdisciplinary Systems Science ; ISSN 1427-275X. — 2003 vol. 8 spec. iss., s. 511–519. — Bibliogr. s. 518–519, Summ.. — XVII konferencja naukowa „Problemy rozwoju maszyn roboczych” : 19–22 stycznia 2004, Zakopane

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Eksperymentalne badania zjawisk tarcia na powierzchni kontaktu walców roboczych i oporowych walcarek kwartoExperimental investigations of the friction phenomena on the contact surface between work and back up rolls of the four – high rolling mills / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 6, s. 378–383. — Bibliogr. s. 383

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Eksperymentalne wyznaczanie parametrów matematycznego modelu parametryczno-samowzbudnych drgań walcarekExperimental investigation of the parameters referred to mathematical model of the parametrical self-excited vibration of the rolling mills / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Przemysław SOBKOWIAK, Ryszard GREGORCZYK // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2006 R. 103 z. 1–M, s. 351–358. — Bibliogr. s. 357, Streszcz., Abstr.. — Problemy rozwoju maszyn roboczych = Trends in the development of heavy duty machines : XIX konferencja naukowa = 19th conference : Zakopane, 23–26 stycznia 2006 / PK. — Kraków : Wydawnictwo PK im. Tadeusza Kościuszki, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Experimental investigation of friction phenomenon on the roll-material contact surface / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Przemysław SOBKOWIAK, Ryszard GREGORCZYK // W: AMPT 2003 : proceedings of the international conference on Advanced in Materials and Processing Technologies (AMPT 2003) : 8–11 July 2003, Dublin, Vol. 2 / eds. A. G. Olabi, M. S. J. Hashmi. — Dublin : Dublin City University, 2003. — S. 1526–1529. — Bibliogr. s. 1529, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Implementation of the Six Sigma methodology to the operation processes between customers and serverZastosowanie metody Six Sigma w procesie komunikacji użytkownik – serwer / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Wszebor BOKSA, Ryszard GREGORCZYK // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2011 t. 15 z. 2, s. 459–468. — Bibliogr. s. 468, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-02/Auto46.pdf

 • słowa kluczowe: jakość, system przekazu informacji, Six Sigma

  keywords: Six Sigma, quality, key word information transfer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
 • Modelowe badania wpływu asymetrii warunków chwytu na zakrzywienie osi pasmaThe effect asymmetry on the material warping during rolling – laboratory model testing / Przemysław SOBKOWIAK, Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK // W: Problemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X konferencja naukowa, T. 1 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-913400-1-5. — S. 255–261. — Bibliogr. s. 261, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Modular monitoring system for pilger mill driveSystem monitorowania walcarki pielgrzymowej do walcowania rur bez szwu / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Stanisław Rabiarz // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2008 vol. 27 no. 4, s. 172–178. — Bibliogr. s. 178, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2008-04/mech06.pdf

 • słowa kluczowe: monitoring, walcarka pielgrzymowa, obciążenia dynamiczne

  keywords: monitoring, dynamic load, pilger mill

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Modyfikacja nadstopów o kompozycji na bazie niklu i chromu poprzez odkształcenie w procesie walcowania[Modification of the composition of superalloys based on nickel and chromium by deformation in the rolling process] / red. nauk. Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI ; aut. oprac.: Jan SIŃCZAK, Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Sylwia BEDNAREK, Ryszard GREGORCZYK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Janusz SZOSTAK ; AGH. — Kraków : ARBOR FP, cop. 2013. — 177 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-937685-0-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Możliwości pomiaru jednostkowych sił stycznych i normalnych w procesie walcowaniaThe possibilities of tangential and normal forces measurement in the rolling process / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Przemysław SOBKOWIAK, Ryszard GREGORCZYK // W: Problemy w budowie i eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń technologicznych / red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan. — Kraków : WIMiR AGH, 2004. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 23) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389772051. — S. 229–234. — Bibliogr. s. 234, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: