Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Rokita, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMIR-kimit, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9674-9566

ResearcherID: brak

Scopus: 56496984500

PBN: 900967

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Awaria górniczego wyciągu szybowego szybu dwuprzedziałowegoThe accident in mining hoist equipped in two compartments / Tomasz ROKITA, Mariusz Kiercz // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2018 nr 11, s. 8–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: górniczy wyciąg szybowy, awaria wyciągu, zbiornik przepadu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania elementów używanych kolei linowych przeprowadzane przed ponownym zainstalowaniem tych koleiSome problems of testing of ropes in the safe use of ropeways / Grzegorz OLSZYNA, Tomasz ROKITA, Marian WÓJCIK // Przegląd Komunikacyjny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP ; ISSN 0033-2232. — 2017 R. 72 nr 3, s. 23–26. — Bibliogr. s. 26, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.transportation.overview.pwr.edu.pl/UPLOAD/CALE-NUMERY/NUMERY-PL/2017/N_PK_03_17.pdf

 • słowa kluczowe: diagnostyka, badania nieniszczące, badania wizualne, badania napędów, wprzęgła

  keywords: diagnostics, visual resting, Non Destructive Testing (NDT), drives testing, grips

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania napędów kolei linowychTestings of drive systems of cableway installations / Marian WÓJCIK, Jarosław KONIECZNY, Andrzej PODSIADŁO, Tomasz ROKITA // Zeszyty Naukowo-Techniczne / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — 2006 z. 38, s. 98–104. — Streszcz., Summ.. — Aktualne problemy budowy i eksploatacji kolei linowych = Current problems of erection and exploitation of cableway installations / red. Józef Kuleczka ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2006. — Publikacja zawiera prace prezentowane na XI międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu „Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” pt. „Aktualne problemy budowy i eksploatacji kolei linowych” : Krynica 28–29 listopada 2006 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Bezpieczeństwo chodników ruchomych przeznaczonych do transportu pasażerów w stacjach narciarskichSafety of travelators for passengers transport in ski resorts / Wacław OLEKSY, Tomasz ROKITA // Transport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; ISSN 1732-5153. — 2014 R. 31 nr 1, s. 8–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Bezpieczeństwo pracy platform roboczychSafety of the use of work platforms / Tomasz ROKITA // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2017 nr 9, s. 27–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: platformy robocze, mocowanie lin stalowych, podnoszenie ładunków

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Breakdown of hoisting machine in mining shaft hoist installed in southern section of R-II shaft of KGHM Polska Miedź S. A. O/ZG RudnaAwaria maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w przedziale południowym szybu R-II KGHM Polska Miedź S. A. O/ZG Rudna / Tomasz ROKITA // Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering ; ISSN 2450-7326. — Tytuł poprz.: Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN: 0208-7448. — 2018 no. 4, s. 19–32. — Bibliogr. s. 24–25, 31–32. — Tekst ang.-pol.. — tekst: http://www.miag.agh.edu.pl/wp-content/uploads/MIAG-4536_2018_2-plang.pdf

 • słowa kluczowe: górniczy wyciąg szybowy, wał główny, awarie maszyn wyciągowych

  keywords: hoisting machine, mining shaft hoist, main shaft, hoisting machine breakdowns

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/miag.2018.4.536.19

7
 • Cierne urządzenie hamujące dla szybu B-1 LKAB KirunaFrictional arresting devices for the B-1 LKAB Kiruna shaft / Tomasz ROKITA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 99, s. 119–130. — Bibliogr. s. 130, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: analiza dynamiczna, awaryjne hamowanie, górniczy wyciąg szybowy, urządzenia hamujące

  keywords: dynamics analysis, emergency braking, mine shaft hoist, arresting devices

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Hydrauliczne urządzenia napinające linę nośno-napędową w kolejach linowychHydraulic tensioning devices for the suspension and propulsion rope in cable railways / Tomasz ROKITA // Pneumatyka (Wrocław) ; ISSN 1426-6644. — 2013 nr 3/4, s. 8–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Identification mechanical parameters of steel ropes for mining shaft hoists under dynamic loadsWyznaczanie parametrów mechanicznych lin stalowych górniczych wyciągów szybowych w warunkach obciążeń dynamicznych / Tomasz ROKITA // Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji ; ISSN 1232-9312. — Tytuł poprz.: Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems. — 2017 no. 3, s. 37–43. — Bibliogr. s. 43, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: badania symulacyjne, górniczy wyciąg szybowy, własności lin stalowych

  keywords: simulation studies, mining shaft hoist, properties of steel ropes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kolej Linowa ELKA – aktualny stan oraz perspektywyChairlift ELKA – present state and prospects / Tomasz ROKITA, Marian WÓJCIK // Zeszyty Naukowo-Techniczne / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — 2006 z. 38, s. 67–86. — Bibliogr. s. 86, Streszcz., Summ.. — Aktualne problemy budowy i eksploatacji kolei linowych = Current problems of erection and exploitation of cableway installations / red. Józef Kuleczka ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2006. — Publikacja zawiera prace prezentowane na XI międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu „Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” pt. „Aktualne problemy budowy i eksploatacji kolei linowych” : Krynica 28–29 listopada 2006 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kolej linowa przez Wisłę w Kazimierzu DolnymAerial ropeway over the Vistula river in Kazimierz Dolny / Tomasz ROKITA // Transport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; ISSN 1732-5153. — 2010 nr 12, s. 38–42, 48. — Bibliogr. s. 48, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kolej linowa terenowa w tunelu łącząca centrum Kłodzka z Twierdzą[The funicular railway in the tunnel binding the centre of Klodzko from fortress] / Marian WÓJCIK, Grzegorz OLSZYNA, Tomasz ROKITA // Przegląd Komunikacyjny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP ; ISSN 0033-2232. — 2012 vol. 67 nr 10, s. 56–58. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Koleje linowe w systemach transportu miejskiego na przykładzie aglomeracji MedellinCable railways in urban transport systems on the example of the agglomeration of Medellin / Tomasz ROKITA, Wacław OLEKSY, Marian WÓJCIK // Transport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; ISSN 1732-5153. — 2013 nr 7, s. 21–25. — Bibliogr. s. 25, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: koleje jednolinowe, koleje gondolowe, koleje linowe w miastach

  keywords: gondola lifts, monocable aerial ropeways, ropeways in cities

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kolejką na górę[By cableway to the mountain] / Tomasz ROKITA, Marian WÓJCIK // Sportplus ; ISSN 1734-6142. — 2007 nr 1, s. 122–124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Koncepcja modernizacji kolei linowej GoryczkowaConception of the modernization of the Goryczkowa Ropeway / Tomasz ROKITA, Paweł Wierzbicki // Transport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; ISSN 1732-5153. — 2012 R. 30 nr 7, s. 22–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Miejska kolej linowa dla KłodzkaThe concept of reversible ropeway in Klodzko / Tomasz ROKITA, Marian WÓJCIK // Transport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; ISSN 1732-5153. — 2010 nr 12, s. 10–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Modernisation of the Janikowo-Piechcin material ropewayModernizacja kolei linowej towarowej Janikowo-Piechcin / Tomasz ROKITA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 2 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane cz. 1, s. 1471–1478. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1478, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Modernizacja napowietrznej kolei linowej „Kasprowy Wierch” w ZakopanemModernization of cable-way “Kasprowy Wierch” in Zakopane / Andrzej Jerzy Laszczyk, Marian WÓJCIK, Tomasz ROKITA // Transport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; ISSN 1732-5153. — 2007 nr 12, s. 26–30. — Bibliogr. s. 30, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Nowa kolej linowa dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w ChorzowieProject of the new gondola ropeway in the Voivodship Park of Culture and Recreation in Chorzow / Tomasz ROKITA, Marian WÓJCIK // Transport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; ISSN 1732-5153. — 2010 nr 12, s. 3–5. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Operating tests of movable fender beams in mine hoistsPrevádzkové testy pohyblivých nárazníkových roštov v ťažných jamách / Józef HANSEL, Tomasz ROKITA, Marian WÓJCIK // Transport & Logistics = Transport i Logistika ; ISSN 1451-107X. — 2002 nr 2, s. 25–31. — Bibliogr. s. 31, Abstr., Res.. — Tekst ang.-słowac.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Poprawa bezpieczeństwa górniczych wyciągów szybowych poprzez zastosowanie ciernych urządzeń hamującychImprovement of safety of mine hoist installations by application of friction arresting devices / Tomasz ROKITA // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2017 nr 6, s. 9–16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: górnicze wyciągi szybowe, awaryjne hamowanie, cierne układy hamujące, bezpieczeństwo urządzeń szybowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Problem transportu rowerów kolejami liniowymiThe problem of bicycle transportation by ropeways / Tomasz ROKITA // Transport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; ISSN 1732-5153. — 2013 nr 4, s. 12–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Projekty koncepcyjne osobowych kolei linowych dla Krakowa wykonane w Katedrze Transportu Linowego AGH przez studentów specjalności „Transport linowy”Conceptual designs of cableway installations for the city of Kraków prepared by the students of the “Rope transport” specialization in the Rope Transport Department UST / Tomasz ROKITA, Marian WÓJCIK // Zeszyty Naukowo-Techniczne / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — 2006 z. 38, s. 47–66. — Bibliogr. s. 65–66, Streszcz., Summ.. — Aktualne problemy budowy i eksploatacji kolei linowych = Current problems of erection and exploitation of cableway installations / red. Józef Kuleczka ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2006. — Publikacja zawiera prace prezentowane na XI międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu „Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” pt. „Aktualne problemy budowy i eksploatacji kolei linowych” : Krynica 28–29 listopada 2006 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Role of cable transport in the management and development of the mountain areas / Grzegorz OLSZYNA, Tomasz ROKITA, Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK // Geomatics, Landmanagement and Landscape ; ISSN 2300-1496. — 2013 no. 4, s. 63–74. — Bibliogr. s. 73, Summ.

 • keywords: mountaneering, cable ways, cable transport in the mountains

  cyfrowy identyfikator dokumentu: