Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Kuleczka, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ktl, *Katedra Transportu Linowego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem16871
2007321
200622
200511
200311
200255
200011
1999321
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem16151
200733
2006211
200511
200311
200255
200011
199933
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1616
200733
200622
200511
200311
200255
200011
199933
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1616
200733
200622
200511
200311
200255
200011
199933
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1616
200733
200622
200511
200311
200255
200011
199933
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem16511
2007312
200622
200511
200311
200255
200011
1999331
 • Aktualne problemy budowy i eksploatacji kolei linowychCurrent problems of erection and exploitation of cableway installations / red. Józef KULECZKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2006. — 112 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne / AGH WIMiR KTL ; z. 38). — Bibliogr. przy rozdz.. — Publikacja zawiera prace prezentowane na XI międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu „Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” pt. „Aktualne problemy budowy i eksploatacji kolei linowych” : Krynica 28–29 listopada 2006 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania magnetyczne lin stalowych : wybrane problemy[Magnetic testing of wire ropes : selected problems] / red. Józef KULECZKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2006. — 123 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne / AGH WIMiR KTL ; z. 37). — Bibliogr. przy rozdz.. — Publikacja zawiera prace prezentowane na X międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu „Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” pt. „60 lat rozwoju polskiej metody badań magnetycznych lin stalowych” : Kraków 25–26 września 2006 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania ruchowe układu do pomiaru prostoliniowości ciągów prowadników szybowychOperational tests of the system for guide line rectilinearity measurement / Józef KULECZKA, Jerzy KWAŚNIEWSKI, Lesław LANKOSZ // W: System diagnostyczny do pomiaru prostoliniowości układów prowadzenia naczyń górniczych wyciągów szybowych / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef Hansel ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 21). — S. 83–96. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Budowa i eksploatacja kolei linowych w nowym prawie Unii EuropejskiejConstruction and operation of cableway installations in new European Community legislation / red. Józef KULECZKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2005. — 95 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne / AGH WIMiR KTL ; z. 34). — Bibliogr. przy rozdz.. — Publikacja zawiera prace prezentowane na IX międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu „Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” pt. „Budowa i eksploatacja kolei linowych w nowym prawie Unii Europejskiej” : Szczyrk, 14–16 listopad 2005 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyka wybranych metod badania prostoliniowości ciągów prowadników szybowychCharacteristics of selected methods of shaft guide line rectilinearity control / Józef KULECZKA // W: System diagnostyczny do pomiaru prostoliniowości układów prowadzenia naczyń górniczych wyciągów szybowych / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef Hansel ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 21). — S. 4–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Metody badania ciągów prowadniczych stosowane w polskim górnictwieMethods of guide lines control applied in Polish mining / Józef KULECZKA // W: System diagnostyczny do pomiaru prostoliniowości układów prowadzenia naczyń górniczych wyciągów szybowych / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef Hansel ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 21). — S. 25–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Nowa koncepcja pomiaru prostoliniowości ciągów prowadniczychNew conception of guide line rectilinearity measurement / Józef KULECZKA // W: System diagnostyczny do pomiaru prostoliniowości układów prowadzenia naczyń górniczych wyciągów szybowych / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef Hansel ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 21). — S. 38–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Nowa metoda pomiaru prostoliniowości ciągów prowadniczych w szybach górniczychNew method of shaft guide line rectilinearity measurement in mine shafts / Józef KULECZKA, Jerzy KWAŚNIEWSKI, Lesław LANKOSZ, Szymon MOLSKI // W: Nowe wyniki prac naukowo-badawczych z zakresu transportu linowego = New results of scientific-research works in the scope of rope transport / red. Józef Kuleczka. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2007. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; nr 41). — W zeszycie zamieszczono prace prezentowane na XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu ”Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego" pt. ”Metodyka poprawy bezpieczeństwa transportu pionowego w polskich zakładach górniczych", Kraków 26–27 czerwca 2007 r.. — S. 140–151. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Nowe wyniki prac naukowo-badawczych z zakresu transportu linowegoNew results of scientific-research works in the scope of rope transport / red. odpowiedzialny: Józef KULECZKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2007. — 151 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 41). — Bibliogr. przy rozdz.. — Publikacja zawiera prace prezentowane na XII międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu „Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” pt. „Metodyka poprawy bezpieczeństwa transportu pionowego w polskich zakładach górniczych” : Kraków, 26–27 czerwca 2007 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ocena i kształtowanie bezpieczeństwa górniczych wyciągów szybowych[Assessment and creation of safety of mining shaft hoists] / red. Józef KULECZKA. — Kraków : KTL AGH, 1999. — 200 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; 15). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-909287-4-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Systemy bezpieczeństwa transportu linowego ; Nowe rozwiązania transportu linowego w miastach[Safety systems of rope transport ; New solutions of rope transport in towns] / [red. Józef KULECZKA]. — Kraków : KTL AGH, 2000. — 134 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 20). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Tor i aparatura pomiarowa do badań ruchowych układu do pomiaru prostoliniowości ciągów prowadników szybowychTrack and measuring apparatus for operational testing of the system for guide line rectilineariry measurement / Józef KULECZKA, Jerzy KWAŚNIEWSKI, Lesław LANKOSZ // W: System diagnostyczny do pomiaru prostoliniowości układów prowadzenia naczyń górniczych wyciągów szybowych / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef Hansel ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 21). — S. 72–82. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Urządzenie do pomiaru prostoliniowości przemieszczania się ruchomych obiektów w przestrzeni i/lub do pomiaru prostoliniowości rozmieszczenia obiektów stałych[Apparatus for measuring displacement rectilinearity of moving objects and/or measuring arrangement rectilinearity of stationary objects] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy KWAŚNIEWSKI, Józef KULECZKA, Lesław LANKOSZ. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21D 7/00. — Polska. — Opis patentowy ; PL 185472 B1 ; Udziel. 2002-12-03 ; Opubl. 2003-05-30. — Zgłosz. nr P.322473 z dn. 1997-10-06. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL185472B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wybrane problemy bezpieczeństwa w górnictwie polskimSelected problems of safety in Polish mining / red. Józef KULECZKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2007. — 123 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 39). — Bibliogr. przy rozdz.. — Publikacja zawiera prace prezentowane na XII międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu „Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” pt. „Metodyka poprawy bezpieczeństwa transportu pionowego w polskich zakładach górniczych” : Kraków, 26–27 czerwca 2007 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wybrane wyniki prac badawczych z zakresu bezpieczeństwa urządzeń transportu linowego[Selected results of research works in the scope of rope transport installation safety] / [red. Józef KULECZKA]. — Kraków : KTL AGH, 1999. — 160 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 13). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-909287-3-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zagadnienia pomiaru prostoliniowości ciągów prowadniczychProblem of measurement of guide line rectilinearity / Józef KULECZKA // W: Ocena i kształtowanie bezpieczeństwa górniczych wyciągów szybowych / red. Józef Kuleczka. — Kraków : KTL AGH, 1999. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 15). — ISBN10: 83-909287-4-4. — S. 43–60. — Bibliogr. s. 59–60, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: