Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Hansel, prof. dr hab. inż.

emeryt

Faculty of Mechanical Engineering and Robotics
WIMiR-ktl


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7004831330

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 193, z ogólnej liczby 193 publikacji Autora


1
 • [journal paper, 2006]
 • Tytuł60 lat badań magnetycznych lin kolei linowych
  AutorzyJózef HANSEL
  ŹródłoZeszyty Naukowo-Techniczne / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — 2006 z. 38, s. 6–18
2
 • [proceedings, 2012]
 • Tytuł65 lat badań magnetycznych lin nośnych górniczych wyciągów szybowych w Polsce
  AutorzyJózef HANSEL
  ŹródłoBezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : VIII międzynarodowa konferencja : Ustroń, 7–9 listopada 2012 r. : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — [Lędziny : CBiDGP], [2012]. — S. 8–9
3
 • [article, 2008]
 • TytułAdvancements in magnetic inspection of wire ropes and rubber – coated ropes in Poland
  AutorzyJózef HANSEL
  ŹródłoTransport & Logistics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2008 č. 5 mimoriadne = spec. iss., s. 54–62
4
 • [chapter, 1999]
 • TytułAkredytacja laboratoriów badawczych wyższych szkół technicznych
  AutorzyJózef HANSEL, Wacław OLEKSY
  ŹródłoAktualne problemy optymalizacji transportu pionowego w polskich kopalniach ; Nowe zadania wyższych szkół technicznych związane z integracją z Unią Europejską / [red.: Józef Kuleczka] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków ; KTL AGH, 1999. — S. 130–146
5
 • [proceedings, 1999]
 • TytułAktualne problemy optymalizacji transportu pionowego w polskich kopalniach
  AutorzyJózef HANSEL
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej'99 : Szczyrk, 22–26 lutego 1999 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 1999. — S. 183–201
6
 • [proceedings, 2007]
 • TytułAktualne problemy transportu pionowego w polskich kopalniach węgla kamiennego, rud miedzi i innych kopalin
  AutorzyJózef HANSEL
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007 : Szczyrk, 19–23 lutego 2007 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — S. 199–207
7
 • [chapter, 2000]
 • TytułAnaliza i ocena procesów zużyciowych lin wyrównawczych stalowo-gumowych
  AutorzyJózef HANSEL, Stefan Mateja
  ŹródłoLiny wyrównawcze stalowo-gumowe SAG : praca zbiorowa / pod red. nauk. Józefa Hansla. — Kraków : KTL AGH, 2000. — S. 58–68
8
 • [book, 2011]
 • TytułAnaliza i ocena ryzyka zawodowego
  AutorzyBogusław Chrószcz, Józef HANSEL
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 156, [1] s.
9
 • [chapter, 2013]
 • TytułAnaliza i ocena wyników badań i ryzyka związanego ze stosowaniem wykładzin modar®
  AutorzyJózef HANSEL
  ŹródłoTransport szybowy : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2013. — S. 73–93
10
 • [chapter, 2000]
 • TytułAnaliza i ocena wyników badań przemysłowych ruchomych belek odbojowych
  AutorzyJózef HANSEL, Tomasz ROKITA, Marian WÓJCIK, Marek PŁACHNO
  ŹródłoRuchome belki odbojowe górniczych wyciągów szybowych : praca zbiorowa / pod red. Józefa Hansla. — Kraków : KTL AGH, 2000. — S. 58–70
11
 • [chapter, 2000]
 • TytułAnaliza i ocena wyników badań przemysłowych ruchomych belek odbojowych
  AutorzyJózef HANSEL, Tomasz ROKITA, Marian WÓJCIK
  ŹródłoRuchome belki odbojowe górniczych wyciągów szybowych : praca zbiorowa / pod red. Józefa Hansla. — Kraków : KTL AGH, 2000. — S. 71–86
12
13
 • [proceedings, 2000]
 • TytułBadania eksploatacyjne ruchomych belek odbojowych górniczych wyciągów szybowych
  AutorzyJózef HANSEL, Tomasz ROKITA, Marian WÓJCIK
  Źródło„Modelowanie w mechanice” : XXXIX sympozjon PTMTS : 14–18.02.2000 Wisła : streszczenia referatów / kol. red. Witold Gutkowski [et al.] ; Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice ; Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk ; Politechnika Śląska w Gliwicach. Katedra Mechaniki Stosowanej. — Gliwice : Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2000. — S. 131
14
 • [monograph, 2006]
 • TytułBadania magnetyczne lin stalowych : 60 lat rozwoju metody w AGH
  AutorzyJózef HANSEL
  DetailsKraków : AGH. WIMiR. KTL, 2006. — 203 s.
15
 • [chapter, 2012]
 • TytułBadania magnetyczne lin stalowych – 65 lat rozwoju metodyki w AGH
  AutorzyJózef HANSEL
  ŹródłoBadania statutowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki / red. Marian Banaś, Jerzy Nawara ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2012. — S. 77–92
16
 • [journal paper, 2000]
 • TytułBadania nieniszczące lin i innych elementów urządzeń transportu linowego prowadzone w Akademii Górniczo-Hutniczej
  AutorzyJózef HANSEL
  ŹródłoZeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2000 nr 5, s. 37–42
17
 • [chapter, 2000]
 • TytułBadania przemysłowe ruchomych belek odbojowych oraz trzonu wieży wyciągowej w szybie Bartosz II KWK „Katowice–Kleofas”
  AutorzyJózef HANSEL, Tomasz ROKITA, Marian WÓJCIK
  ŹródłoRuchome belki odbojowe górniczych wyciągów szybowych : praca zbiorowa / pod red. Józefa Hansla. — Kraków : KTL AGH, 2000. — S. 39–57
18
 • [proceedings, 2008]
 • TytułBadania wpływu smarowania na sprzężenie cierne pomiędzy liną a wykładzinami kół i bębnów linowych
  AutorzyJózef HANSEL
  ŹródłoTeoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarowych i esploatacyjnych w górnictwie : III międzynarodowa konferencja : Ustroń, 16–18. 04. 2008 / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach. — Lędziny : CBiDGP, 2008. — S. 127–137
19
 • [book, 2002]
 • TytułBezpieczeństwo eksploatacji lin odciągowych masztów radiowo-telewizyjnych
  Autorzykom. red. zesz. (przewodn.) Józef HANSEL, Roman Ciesielski, Zygmunt Kawecki, Adam KLICH, Stanislaw WOLNY, Andrzej TYTKO, Jerzy KWAŚNIEWSKI, Lesław LANKOSZ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego
  DetailsKraków : KTL AGH, 2002. — 131 s.
20
 • [proceedings, 1999]
 • TytułBezpieczeństwo maszyn i urządzeń górniczych w świetle prawa Unii Europejskiej
  AutorzyJózef HANSEL, Agnieszka WCISŁO
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej'99 : Szczyrk, 22–26 lutego 1999 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 1999. — S. 625–648
21
 • [monograph, 2011]
 • TytułBezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa
  Autorzyred. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; autorzy monografii: Marek Adamusiński [et al.], Kazimierz FURMANIK [et al.], Józef HANSEL [et al.], Wacław OLEKSY [et al.], Marek PŁACHNO [et al.], Stanisław PYTKO [et al.], Andrzej TYTKO [et al.], Marian WÓJCIK [et al.] ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.
  DetailsLędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2011. — 271 s.
22
 • [monograph, 2012]
 • TytułBezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa
  Autorzyred. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; aut.: Marek BOROWSKI, [et al.], Kazimierz FURMANIK, [et al.], Józef HANSEL, [et al.], Jerzy KWAŚNIEWSKI, [et al.], Szymon MOLSKI, [et al.], Grzegorz OLSZYNA, [et al.], Marek PŁACHNO, [et al.], Stanisław PYTKO, [et al.], Andrzej TYTKO, [et al.], Nikodem SZLĄZAK, [et al.], Marian WÓJCIK, [et al.] ; Centrum Badań i Dozoru Podziemnego Sp. z o. o.
  DetailsLędziny : CBiDGP Sp. z o. o., 2012. — 240 s.
23
 • [monograph, 2013]
 • TytułBezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa
  Autorzyred. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; aut.: Bronisław Biel, [et al.], Józef HANSEL, [et al.], Tomasz KRAKOWSKI, Jerzy KWAŚNIEWSKI, [et al.], Szymon MOLSKI, Grzegorz OLSZYNA, Marek PŁACHNO, [et al.], Tomasz ROKITA, Hubert RUTA, [et al.], Andrzej SIOMA, [et al.], Andrzej TYTKO, [et al.], Marian WÓJCIK, [et al.] ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.
  DetailsLędziny : CBiDGP Sp. z o. o., 2013. — 246 s.
24
 • [monograph, 2014]
 • TytułBezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa
  Autorzyred. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; aut.: Daniel Adamecki, [et al.], Józef HANSEL, [et al.], Tomasz KRAKOWSKI, [et al.], Jerzy KWAŚNIEWSKI, [et al.], Szymon MOLSKI, [et al.], Wacław OLEKSY, Grzegorz OLSZYNA, Mirosław Pieniążek, Marek PŁACHNO, [et al.], Tomasz ROKITA, [et al.], Andrzej TYTKO, Małgorzata Wieczorek, Marian WÓJCIK [et al.] ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.
  DetailsLędziny : CBiDGP Sp. z o. o., 2014. — 278 s.
25
 • [chapter, 2004]
 • TytułBezpieczeństwo systemów antropotechnicznych – metody oceny ryzyka zawodowego
  AutorzyBogusław Chrószcz, Józef HENSEL
  ŹródłoBezpieczeństwo transportu linowego w obowiązującym prawie i normach technicznych : praca zbiorowa / pod red. Józefa Hansela ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2004. — S. 97–112