Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Targosz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55195901100

PBN: 900997

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 73, z ogólnej liczby 74 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAnaliza i badanie właściwości fizykomechanicznych ustrojów elastomerowych minimalizujących dynamiczne oddziaływanie podtorza kolejowego na otoczenie
  AutorzyJan TARGOSZ
  ŹródłoTTS. Technika Transportu Szynowego. — 2008 nr 5–6, s. 85–89
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza możliwości ograniczenia drgań w podłożu od pojazdów szynowych na przykładzie wybranego tunelu
  AutorzyAdamczyk Jan, TARGOSZ Jan, Brożek Grzegorz, Hebda Maciej
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 1296–1302
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza możliwości ograniczenia wpływu drgań gruntu wywołanych wyburzeniami wież na budynek kompresorowni $CO_{2}$
  AutorzyTARGOSZ Jan
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 10586–10595
4
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza możliwości zastosowania materiałów elastomerowych w systemach wibroizolacji
  AutorzyBEDNARZ Jarosław, TARGOSZ Jan
  ŹródłoTTS. Technika Transportu Szynowego. — 2013 R. 20 nr 10 dod.: CD, s. 1691–1699
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnalysis of civil engineering structures vibroisolation effectiveness
  AutorzyJarosław BEDNARZ, Jan TARGOSZ
  ŹródłoJournal of KONES : Powertrain and Transport. — 2012 vol. 19 no. 4, s. 33–41
6
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnalysis of the possibility of limiting the impact of ground vibrations caused during demolition of a towers on environment
  AutorzyBEDNARZ Jarosław, TARGOSZ Jan, LISOWSKI Wojciech
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2016 vol. 41 no. 2, s. 377. — tekst: https://goo.gl/lVVe63
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnalysis of the possibility of limiting the impact of ground vibrations caused during demolition of a towers on environment
  AutorzyJan TARGOSZ, Jarosław BEDNARZ, Wojciech LISOWSKI
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2016 vol. 41 no. 4, s. 649–657. — tekst: https://goo.gl/lsyIYk
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułApplication of finite elements method in the design of road located in the densely built-up residential area
  AutorzyJarosław BEDNARZ, Grzegorz BROŻEK, Jan TARGOSZ
  ŹródłoJournal of KONES : Powertrain and Transport. — 2012 vol. 19 no. 4, s. 21–31
9
 • [referat, 2016]
 • TytułApplication of infrared thermography for evaluation of patch test results
  AutorzyB. TOMAKA, M. Szwedo, J. TARGOSZ, B. Jasiewicz-Honkisz
  ŹródłoQIRT'2016 : 13th Quantitative InfraRed Thermography : July 4–8, 2016, Gdańsk, Poland. — Quebec : Université Laval. Département de génie électrique et de génie informatique, 2016. — S. 848–853
10
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBadania doświadczalne wibroizolacyjnych elementów elastomerowych
  AutorzyTARGOSZ Jan, ADAMCZYK Jan
  ŹródłoLogistyka. — 2011 nr 6 dod.: CD Logistyka–nauka : artykuły recenzowane, s. 3769–3778.
11
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania i ocena wibroaktywności konstrukcji torowisk tramwajowych stosowanych w Polsce
  AutorzyTARGOSZ Jan, ADAMCZYK Jan
  ŹródłoLogistyka. — 2012 nr 3 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 2267–2276
12
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułBadania modalne drgań prasy pod kątem oceny ich wpływu na otoczenie
  AutorzyJan TARGOSZ, Wojciech LISOWSKI, Jarosław BEDNARZ
  ŹródłoWybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2008. — S. 315–322
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadania symulacyjne dynamiki przejazdów kolejowo-drogowych pod kątem minimalizacji ich oddziaływań na środowisko
  AutorzyAdamczyk Jan, TARGOSZ Jan
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 2 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane cz. 4, s. 2208–2215
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBadania symulacyjne wibroizolowanych torowisk tramwajowych
  AutorzyJan Adamczyk, Maciej Hebda, Jan TARGOSZ
  ŹródłoAutobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. — 2017 nr 6 dod.: CD, s. 491–495
15
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania symulacyjne wytrzymałości płyty wewnętrznej przejazdu kolejowego
  AutorzyTARGOSZ Jan
  ŹródłoLogistyka. — 2012 nr 3 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 2257–2265.
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBadania własności wibroizolatorów z elementami magnetycznymi
  AutorzyJan TARGOSZ, Jarosław BEDNARZ
  ŹródłoAutobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. — 2017 nr 12 dod.: CD, s. 1333–1336
17
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułBadania właściwości fizycznych nitinolu
  AutorzyMariusz GIERGIEL, Jan TARGOSZ
  ŹródłoWybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2008. — S. 87–94
18
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBadanie fizykomechanicznych własności elastomerów w aspekcie zastosowania ich w układach wibroizolacji podtorzy szynowych
  AutorzyJan TARGOSZ, Jan ADAMCZYK
  ŹródłoLogistyka. — 2011 nr 3 dod. Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny] dod.: CD Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 2775–2786
19
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadanie materiałów dźwięko i wibroizolacyjnych w ochronie środowiska
  AutorzyJan SIKORA, Jan TARGOSZ
  ŹródłoTTS. Technika Transportu Szynowego. — 2012 R. 19 nr 9 dod.: TransComp [Dokument elektroniczny], s. 4015–4024.
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułDetermination of the stochastic kinematic excitation of the car by the real profile of the road surface
  AutorzyJanusz Gardulski, Jan ADAMCZYK, Jan TARGOSZ
  ŹródłoArchives of Transport / Polish Academy of Sciences. Committee of Transport. — 2011 vol. 23 iss. 4, s. 447–454
21
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułDobór parametrów płyty dociskowej układu wibroizolacji podtorza na podstawie jego modelu dyskretno-ciągłego
  AutorzyJarosław BEDNARZ, Jan TARGOSZ
  ŹródłoTTS. Technika Transportu Szynowego. — 2012 R. 19 nr 9 dod.: TransComp [Dokument elektroniczny], s. 4039–4046
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDrgania w transporcie drogowym i ich oddziaływania
  AutorzyJan TARGOSZ, Jacek Wiederek
  ŹródłoAutobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. — 2017 nr 3, s. 33–38
23
 • [zgłoszenie patentowe, 2009]
 • TytułDrogowy wpust kanałowy, odwadniający lub rewizyjny
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: UHL Tadeusz, TARGOSZ Jan, Sutkowski Marcin, Brzózko Edward
  DetailsInt.Cl.: E02D 29/14textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 383647 A1 ; Opubl. 2009-05-11. — Zgłosz. nr P.383647 z dn. 2007-10-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2009  nr 10, s. 12–13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL383647A1.pdf
24
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2013]
 • TytułDrogowy wpust kanałowy, odwadniający lub rewizyjny
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tadeusz UHL, Jan TARGOSZ, Marcin Sutkowski, Edward Brzózko
  DetailsInt.Cl.: E02D 29/14textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 214263 B1 ; Udziel. 2012-12-17 ; Opubl. 2013-07-31. — Zgłosz. nr P.383647 z dn. 2007-10-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL214263B1.pdf
25
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułEksperymentalna analiza możliwości zastosowania układów sprężystych w wibroizolacji torowisk
  AutorzyBEDNARZ Jarosław, TARGOSZ Jan
  ŹródłoLogistyka. — 2011 nr 6 dod.: CD Logistyka–nauka : artykuły recenzowane, s. 143–152