Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Targosz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5776-4955

ResearcherID: brak

Scopus: 55195901100

PBN: 5e70920a878c28a04738ef7d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1113232686
2019514
2018422
201777
2016826
201533
20146231
2013651
201211110
201199
201010532
20099252
20084211
20078143
200633
2005312
200411
2001211
20005122
1999743
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem11172372
2019523
2018431
201777
20168161
2015321
20146411
2013651
20121183
2011963
20101073
2009963
200844
2007835
200633
2005321
200411
200122
2000541
1999761
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1119813
201955
2018431
201777
2016871
2015321
2014651
201366
20121111
201199
20101091
200999
200844
2007853
200633
2005321
200411
200122
200055
199977
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1114107
201955
201844
201777
2016844
201533
201466
201366
20121111
201199
20101010
200999
200844
200788
200633
200533
200411
200122
200055
199977
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1116645
2019541
2018431
2017761
2016844
201533
2014633
201366
201211101
201199
20101055
2009972
2008431
2007835
200633
200533
200411
200122
200055
199977
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1117932
2019541
201844
201777
201688
201533
2014642
201366
20121111
201199
20101055
2009963
200844
2007826
200633
2005321
200411
200122
2000523
19997251
 • Analiza i badanie właściwości fizykomechanicznych ustrojów elastomerowych minimalizujących dynamiczne oddziaływanie podtorza kolejowego na otoczenie[Research and stiffess and damping in elastic elements of railway dynamics influence on the evironment] / Jan TARGOSZ // TTS. Technika Transportu Szynowego ; ISSN 1232-3829. — 2008 nr 5–6, s. 85–89. — Konferencja : Transport kolejowy i ochrona środowiska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza możliwości ograniczenia drgań w podłożu od pojazdów szynowych na przykładzie wybranego tuneluAnalysis of the potential for reducing vibrations in the substrate of rail vehicles on the example of the tunnel / Adamczyk Jan, TARGOSZ Jan, Brożek Grzegorz, Hebda Maciej // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 1296–1302. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 1301–1302, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza możliwości ograniczenia osiadania studzienek kanalizacyjnych montowanych w jezdniachAnalysis of the possibility of limiting the settling of sewage sumps installed in roadways / Jarosław BEDNARZ, Jan TARGOSZ, Jacek Wiederek // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2019 vol. 227 no. 1–2, s. 156–160. — Bibliogr. s. 160. — tekst: http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/779/659

 • słowa kluczowe: wibroizolacja, studzienki kanalizacyjne, sztywność gruntu

  keywords: vibroisolation, sewage sumps, soil stiffness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24136/atest.2019.027

4
 • Analiza możliwości ograniczenia wpływu drgań gruntu wywołanych wyburzeniami wież na budynek kompresorowni $CO_{2}$Analysis of the possibility of limiting the impact of ground vibrations caused by demolition of a building towers $CO_{2}$ compressor / TARGOSZ Jan // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 10586–10595. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 10594–10595, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza możliwości zastosowania materiałów elastomerowych w systemach wibroizolacjiAnalysis of the possibility of the application of elastomeric materials in vibration isolation systems / BEDNARZ Jarosław, TARGOSZ Jan // TTS. Technika Transportu Szynowego ; ISSN 1232-3829. — 2013 R. 20 nr 10 dod.: CD, s. 1691–1699. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1698, Streszcz., Abstr.. — TransComp : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane, 2-5.12.2013 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analysis of civil engineering structures vibroisolation effectiveness / Jarosław BEDNARZ, Jan TARGOSZ // Journal of KONES : Powertrain and Transport ; ISSN 1231-4005. — 2012 vol. 19 no. 4, s. 33–41. — Bibliogr. s. 41, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of the possibility of limiting the impact of ground vibrations caused during demolition of a towers on environment / BEDNARZ Jarosław, TARGOSZ Jan, LISOWSKI Wojciech // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2016 vol. 41 no. 2, s. 377. — XVII International conference noise control 2016 : Gniew, Poland, May 22–25, 2016. — tekst: https://goo.gl/lVVe63

 • keywords: ground vibrations, insulation layers, vibrations measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/aoa-2016-0039

8
 • Analysis of the possibility of limiting the impact of ground vibrations caused during demolition of a towers on environment / Jan TARGOSZ, Jarosław BEDNARZ, Wojciech LISOWSKI // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2016 vol. 41 no. 4, s. 649–657. — Bibliogr. s. 657. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-23. — tekst: https://goo.gl/lsyIYk

 • keywords: ground vibrations, insulation layers, vibrations measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/aoa-2016-0062

9
 • Application of finite elements method in the design of road located in the densely built-up residential area / Jarosław BEDNARZ, Grzegorz BROŻEK, Jan TARGOSZ // Journal of KONES : Powertrain and Transport ; ISSN 1231-4005. — 2012 vol. 19 no. 4, s. 21–31. — Bibliogr. s. 30–31, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Application of infrared thermography for evaluation of patch test results / B. TOMAKA, M. Szwedo, J. TARGOSZ, B. Jasiewicz-Honkisz // W: QIRT'2016 : 13th Quantitative InfraRed Thermography : July 4–8, 2016, Gdańsk, Poland. — Quebec : Université Laval. Département de génie électrique et de génie informatique, 2016. — (Quantitative Infrared Thermography ; ISSN 2371-4085). — S. 848–853. — Bibliogr. s. 853, Abstr.. — Toż. W: 13th Quantitative InfraRed Thermography : July 4–8, 2016, Gdańsk, Poland : abstracts / eds. Mariusz Kaczmarek, Adam Bujnowski . - Gdańsk : Gdańsk University of Technology, cop. 2016. — ISBN 978-83-917681-1-2. — S. 77–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.21611/qirt.2016.136

11
 • Badania doświadczalne wibroizolacyjnych elementów elastomerowychExperimental studies of elastomeric vibroisolational materials / TARGOSZ Jan, ADAMCZYK Jan // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2011 nr 6 dod.: CD Logistyka–nauka : artykuły recenzowane, s. 3769–3778.. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3778. — Transcomp 2011 : computer systems aided science, industry and transport : 15th international conference : Zakopane, 5.XII–8.XII 2011. — Streszczenia referatów W: Transcomp 2011 : computer systems aided science, industry and transport : 15th international conference : Zakopane, 5.XII–8.XII 2011 : conference proceedings / ed. Elżbieta Szychta. — [Radom : s. n., 2011]. — Na okł. dod.: abstracts. — S. 447. — ISBN 978-83-7789-654-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania i ocena wibroaktywności konstrukcji torowisk tramwajowych stosowanych w PolsceResearch and evaluation wibroactivity construction of tram tracks in Poland / TARGOSZ Jan, ADAMCZYK Jan // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2012 nr 3 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 2267–2276. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2276, Streszcz., Abstr.. — LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : IX konferencja naukowo-techniczna : 17–20 kwietnia 2012, Szczyrk / Politechnika Radomska. Wydział Transportu i Elektrotechniki, Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania modalne drgań prasy pod kątem oceny ich wpływu na otoczenie[Analysis of stamping press influence on environment by means of the modal analysis technique] / Jan TARGOSZ, Wojciech LISOWSKI, Jarosław BEDNARZ // W: Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2008. — Opis częśc. wg okł. — Monografia powstała w wyniku dyskusji prowadzonej na XII Szkole Analizy Modalnej : Kraków, grudzień 2007. — ISBN: 978-83-7204-683-3. — S. 315–322. — Bibliogr. s. 322, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badania symulacyjne dynamiki przejazdów kolejowo-drogowych pod kątem minimalizacji ich oddziaływań na środowiskoSimulation studies rail-road crossing dynamics in order to minimize their impact on the environment / Adamczyk Jan, TARGOSZ Jan // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 2 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane cz. 4, s. 2208–2215. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2215, Streszcz., Abstr.. — Jan Adamczyk - afiliacja: CIOP, Warszawa

 • słowa kluczowe: symulacja, wibroizolacja, przejazdy kolejowo-drogowe

  keywords: simulation, vibration isolation, rail-road crossings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badania symulacyjne wibroizolowanych torowisk tramwajowychSimulation tests of vibroisolated tramways tracks / Jan Adamczyk, Maciej Hebda, Jan TARGOSZ // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2017 nr 6 dod.: CD, s. 491–495. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 495. — Publikacja w części: Eksploatacja i testy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badania symulacyjne wytrzymałości płyty wewnętrznej przejazdu kolejowegoSimulation research of strenght internal plate in crossing railroad / TARGOSZ Jan // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2012 nr 3 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 2257–2265.. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2265, Streszcz., Abstr.. — LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : IX konferencja naukowo-techniczna : 17–20 kwietnia 2012, Szczyrk / Politechnika Radomska. Wydział Transportu i Elektrotechniki, Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Badania własności wibroizolatorów z elementami magnetycznymiAnalysis of the properties of vibroisolators with magnetic elements / Jan TARGOSZ, Jarosław BEDNARZ // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2017 nr 12 dod.: CD, s. 1333–1336. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1336

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Badania właściwości fizycznych nitinolu[Examination of mechanicals parameters of ${NiTi}$ materials] / Mariusz GIERGIEL, Jan TARGOSZ // W: Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2008. — Opis częśc. wg okł. — Monografia powstała w wyniku dyskusji prowadzonej na XII Szkole Analizy Modalnej : Kraków, grudzień 2007. — ISBN: 978-83-7204-683-3. — S. 87–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Badania współczynnika tłumienia nitinoluInvestigation of damping factor of NiTi / Mariusz GIERGIEL, Jan TARGOSZ // W: Materiały IV międzynarodowego sympozjum Mechaniki zniszczenia materiałów i konstrukcji : Augustów, 30 maja–2 czerwca 2007 / red. nauk. Andrzej Seweryn. — Białystok : Politechnika Białostocka, 2007. — ISBN: 978-60200-30-8. — S. 99–101. — Bibliogr. s. 101, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Badanie fizykomechanicznych własności elastomerów w aspekcie zastosowania ich w układach wibroizolacji podtorzy szynowychDiagnostics of physical and mechanical parameters of elastomer materials in aspect of applying them in railway vibroisolation systems / Jan TARGOSZ, Jan ADAMCZYK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2011 nr 3 dod. Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny] dod.: CD Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 2775–2786. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2786. — LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : VIII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 12–15 kwietnia 2011 : streszczenia referatów / red. nauk. Elżbieta Szychta ; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Transportu i Elektrotechniki, PAN. Komitet Transportu. — Radom : Politechnika Radomska, 2011. — ISBN 978-83-7351-443-0. — S. 318

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Badanie materiałów dźwięko i wibroizolacyjnych w ochronie środowiskaExaminations of sound and vibration isolation materials in environmental protection / Jan SIKORA, Jan TARGOSZ // TTS. Technika Transportu Szynowego ; ISSN 1232-3829. — 2012 R. 19 nr 9 dod.: TransComp [Dokument elektroniczny], s. 4015–4024.. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4024, Abstr., Streszcz.. — TransComp : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu : 3–6 grudnia 2012, Zakopane

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Calculation methodology for stiffness coefficient of the ground under the railway subgrade / Jan TARGOSZ, Jan Adamczyk // W: Noise control'19 [Dokument elektroniczny] : 18th international conference : 26–29 May 2019, Janów Podlaski, Poland : conference proceedings = Noise Control'19 : XVIII międzynarodowa konferencja zwalczania hałasu / Polska Akademia Nauk, Centralny Instytut Ochrony Pracy–Państwowy Instytut Badawczy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Janów Podlaski: s. n.], [2019]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-7373-273-5. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Causes and methods of applying building protection from the impact of rail-transportPrzyczyny i metody stosowania ochrony budynków od wpływu transportu szynowego / Magdalena Filipiak, Jan TARGOSZ // transEngin : Journal of Civil Engineering and Transport ; ISSN 2658-1698. — 2019 vol. 1 iss. 1, s. 27–37. — Bibliogr. s. 37, Abstr.. — tekst: http://uniwersytetradom.pl/files/get_userfile.php?id=13416

 • słowa kluczowe: drgania, wibroizolacja, dźwiękoizolacja, drgania materiałowe

  keywords: vibrations, sound insulation, vibro-insulation, material-to-material vibrations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Certain problems of modelling and simulation of vibratory machinesPewne zagadnienia modelowania i symulacji komputerowej maszyn wibracyjnych / Mariusz GIERGIEL, Jan TARGOSZ // Machine Dynamics Problems ; ISSN 0239-7730. — 1999 vol. 23 no. 2, s. 103–112. — Bibliogr. s. 111, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Concert hall acoustics Artur Rubinstein Philharmonic in Łódź / J. ADAMCZYK, J. TARGOSZ, D. Szałyga-Osypanka // W: 2nd IC-EpsMsO : 2nd International Conference on Experiments/process/system Modelling/simulation & Optimization : Athens, Greece 4–7 July, 2007 : book of abstracts / ed. Demos T. Tsahalis. — [Patras, Greece : LFME Laboratory of Fluid Mechanics and Energy], [2007]. — Opis wg okł.. — S. 17. — Pełny tekst W: 2nd IC-EpsMsO [Dokument elektroniczny] : 2nd International Conference on Experiments/process/system Modelling/simulation & Optimization : Athens, Greece 4–7 July, 2007 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ed. Demos T. Tsahalis ; LFME Laboratory of Fluid Mechanics and Energy. — [Patras, Greece : LFME, University of Patras, 2007]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Conference papers list”). — Bibliogr. s. 8, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: