Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Tarnowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900998

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 56, z ogólnej liczby 57 publikacji Autora


1
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułA study of the influence of friction forces on the transmission of soil vibration on gas pipelines
  AutorzyWacław GAWĘDZKI, Jerzy TARNOWSKI
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2017 nr 2, s. 49–58. — tekst: https://goo.gl/3jQTvc
 • słowa kluczowe: drgania, tarcie, rura, transformacja HHT, gazociąg, przenoszenie drgań

  keywords: vibration, friction, pipe, HHT transform, gas pipeline, vibration transmission

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0010.6272

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułA study of tribological load capacity of various friction pairs
  AutorzyDariusz LEPIARCZYK, Wacław GAWĘDZKI, Jerzy TARNOWSKI
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2017 nr 2, s. 91–97. — tekst: https://goo.gl/G3RY14
 • słowa kluczowe: skojarzenia cierne, współczynnik tarcia, analiza obciążeń, moment tarcia, nośność

  keywords: friction coefficient, load analysis, friction torque, friction pairs, load bearing capacity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0010.6310

4
 • [referat, 2007]
 • TytułAnaliza wpływu wymuszonych drgań gruntu górniczo odkształcalnego na gazociąg stalowy
  AutorzyWłodzimierz FIGIEL, Jerzy TARNOWSKI
  ŹródłoWibroTech 2007 : XIII konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki i VIII ogólnopolskie seminarium wibroakustyka w systemach technicznych : Jachranka, 29–30 listopada 2007 r. / Politechnika Warszawska. Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki. — [Warszawa : PW], [2007]. — S. 101–112
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 1999]
 • TytułAnalysis of the friction effect on changes of loads exerted on gas pipeline cooperating with grounds deformed by mining
  AutorzyJerzy TARNOWSKI
  ŹródłoThe 8textsuperscript{th} international colloquium on High pressure pipeline reliability after a long time operation : March 16textsuperscript{th} and 17textsuperscript{th}, 1999, Praha / Czech Gas and Oil Association. — [Praha : s. n.], [1999]. — S. [1–14]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnalysis of the influence of friction force on the strains of gas pipeline using the Hilbert-Huang transform
  AutorzyDariusz LEPIARCZYK, Wacław GAWĘDZKI, Jerzy TARNOWSKI
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2016 R. 47 nr 4, s. 145–155
 • słowa kluczowe: tarcie, odkształcenie, rura, gazociąg, drganie, transformacja Hilberta-Huanga

  keywords: vibration, friction, strain, pipe, Hilbert-Huang transform, gas pipeline

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0010.6990

7
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułAspekty geomechanicznych badań doświadczalnych na terenach górniczych dla wyznaczenia współczynnika tarcia rurociągu i gruntu
  AutorzyWłodzimierz FIGIEL, Jan SZYBKA, Jerzy TARNOWSKI
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne / pod red. Danuty Flisiak i Marka Cały ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. — S. 227–236
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2011]
 • TytułBadania dynamicznych odkształceń rurociągów eksploatowanych na terenach górniczych
  AutorzyJerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI, Jan SZYBKA
  ŹródłoQSET 2011 : Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w transporcie = Quality safety and ecology in transport : XIII międzynarodowa konferencja naukowa = XIII international scientific conference : 15–17 czerwca 2011 r., Kraków–Niepołomice / Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Pojazdów Szynowych = Cracow University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Institute of Rail Vehicles. — Kraków : PK, 2011. — S. 457–465
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania dynamicznych odkształceń rurociągów eksploatowanych na terenach górniczych
  AutorzyJerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI, Jan SZYBKA
  ŹródłoCzasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska. Mechanika = Mechanics. — 2012 R. 109 z. 14 7–M, s. 297–305
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułBadania poligonowe obciążeń dynamicznych gazociągu posadowionego w gruncie objętym drugą kategorią górniczą
  AutorzyJerzy TARNOWSKI
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2005 R. 61 nr 12, s. 538–545
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułBadania procesu tarcia kinetycznego w ciernych skojarzeniach żeliwo-stal
  AutorzyJerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI, Dariusz LEPIARCZYK
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2010 R. 41 nr 3, s. 219–230
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułBadania procesu zacierania modelowego węzła tribologicznego w warunkach drgań wymuszonych
  AutorzyJerzy TARNOWSKI, Adolf BODA, Lucjan KOCJAN
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2001 R. 32 nr 4, s. 851–861
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania termowizyjne zjawisk tribologicznych w łożyskach ślizgowych
  AutorzyDariusz LEPIARCZYK, Wacław GAWĘDZKI, Jerzy TARNOWSKI
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2012 R. 43 nr 4, s. 125–132
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2009]
 • TytułBadania wpływu drgań komunikacyjnych na obciążony gazociąg stalowy
  AutorzyWacław GAWĘDZKI, Jerzy TARNOWSKI
  ŹródłoQSEV : Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w  pojazdach : XII krajowa : VI międzynarodowa konferencja naukowa : 15–16 czerwca 2009 r. Kraków / Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Pojazdów Szynowych = Cracow University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Institute of Rail Vehicles. — Kraków : [Politechnika Krakowska], 2009. — S. 85–93
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBadania wpływu drgań komunikacyjnych na obciążony gazociąg stalowy
  AutorzyWacław GAWĘDZKI, Jerzy TARNOWSKI
  ŹródłoProblemy Eksploatacji. — 2009 nr 3, s. 65–74
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2007]
 • TytułBadania wpływu sztywności konstrukcji na stan naprężeń przyłącza gazu w środowisku drgań parasejsmicznych
  AutorzyWłodzimierz FIGIEL, Jerzy TARNOWSKI
  ŹródłoGeotechnika w budownictwie i górnictwie : XXX Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Szklarska Poręba, 11 –16 marca 2007 r. / zespół red. Tomasz Adach, Marek Kawa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. — S. 167–182
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2003]
 • TytułBadania wpływu zmian amplitudy drgań zewnętrznych na proces zacierania aluminium i stali
  AutorzyJerzy TARNOWSKI
  ŹródłoXXI Sympozjon PKM : Ustroń 2003, T. 2 / red. Józef Wojnarowski, Józef Drewniak. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. — S. 275–282
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadanie mikrotwardości warstwy wierzchniej cylindra w aspekcie odporności na zacieranie
  AutorzyJerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI, Marcin KOT
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2013 R. 44 nr 4, s. 115–124
 • słowa kluczowe: diagnostyka, mikrotwardość, zacieranie, cylinder

  keywords: diagnostics, microhardness, scuffing, cylinder

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadanie modułu sprężystości i mikrotwardości warstw wierzchnich tłoka samochodowego w aspekcie jego zużycia
  AutorzyJerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI, Marcin KOT
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2013 R. 44 nr 5, s. 115–125
 • słowa kluczowe: zużycie, mikrotwardość, moduł Younga, tarcie, tłok samochodowy

  keywords: wear, microhardness, friction, engine piston, elasticity modulus

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułBadanie skuteczności sieci neuronowych do modelowania naprężeń w sieci gazowej w obszarze drgań parasejsmicznych
  AutorzyWłodzimierz FIGIEL, Jerzy TARNOWSKI
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2008 R. 64 nr 9, s. 583–592
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułBadanie stanu naprężeń w gazociągach eksploatowanych w górniczo-odkształcalnym środowisku
  AutorzyStanisław PYTKO, Jerzy TARNOWSKI
  ŹródłoProblemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego : monografia / pod red. Krzysztofa Krauze. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., cop. 2009. — S. 155–163
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2009]
 • TytułBadanie stanu naprężeń w gazociągach eksploatowanych w górniczo-odkształcalnym środowisku [streszczenie]
  AutorzyStanisław PYTKO, Jerzy TARNOWSKI
  ŹródłoProblemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego : I międzynarodowa konferencja : 17–19 czerwca 2009 r. Ustroń : streszczenie referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach. — [Polska : s. n.], [2009]. — S. 101–102
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBadanie współczynnika tarcia łożyska ślizgowego z wykorzystaniem bilansu cieplnego
  AutorzyJerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI, Dariusz LEPIARCZYK
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2011 R. 42 nr 6, s. 219–226
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadanie zmian sprężystości i mikrotwardości powłok nikasilowych w aspekcie zużycia tulei silników spalinowych
  AutorzyJerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI, Marcin KOT
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2015 R. 46 nr 3, s. 183–192
 • słowa kluczowe: zużycie, moduł Younga, tarcie, tuleja, powłoka Nikasil

  keywords: wear, friction, Nicasil coating, elasticity modulus, engine sleeve

  cyfrowy identyfikator dokumentu: