Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Feliks Szybka, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9413-678X

ResearcherID: brak

Scopus: 50562230500

PBN: 900992

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 57, z ogólnej liczby 58 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułAdaptacyjny model odnawiania sieci gazowych z częściową odnową elementów
  AutorzyRobert PILCH, Jan SZYBKA
  ŹródłoProblemy Eksploatacji. — 2005 nr 4, s. 249–258
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2016]
 • TytułAlgorytmizacja procedury oceny niezawodności z zastosowaniem procesów Markowa
  AutorzyStanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA
  ŹródłoNiezawodność systemów technicznych : materiały XLIV Zimowej Szkoła Niezawodności : Szczyrk, 10–16 stycznia 2016. — Warszawa : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, cop. 2016. — S. 67–68
 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, niezawodność, programy obliczeniowe

  keywords: reliability, safety, computational software

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [monografia, 2015]
 • TytułAnaliza zużycia paliwa w dynamicznych stanach pracy silnika spalinowego z zastosowaniem sztucznej sieci neuronowej
  AutorzyPiotr BERA, Jan SZYBKA
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 112, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2006]
 • TytułAPEKS – metoda wspomagająca ocenę jakości działań
  AutorzyJan SZYBKA, Robert PILCH
  ŹródłoNiekonwencjonalne metody oceny trwałości i niezawodności : XXXIV Zimowa Szkoła Niezawodności : Szczyrk 2006 / red. materiałów konf. Tadeusz Salamonowicz ; Polska Akademia Nauk. — Radom : Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji ITE, 2006. — S. 315–323
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułApplication of factoring and time-space simulation methods for assessment of the reliability of water-pipe networks
  AutorzyRobert PILCH, Jan SZYBKA, Anna TUSZYŃSKA
  ŹródłoEksploatacja i Niezawodność / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne. — 2014 vol. 16 no. 2, s. 253–258
 • słowa kluczowe: niezawodność układów sieciowych, sieć wodociągowa, algorytm faktoryzacji, symulacja czasowo-przestrzenna

  keywords: reliability of network systems, water-pipe network, factoring algorithm, time-space simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułApplication of neural networks for optimisation of signalling in road traffic
  AutorzyRobert PILCH, Piotr BERA, Jan SZYBKA
  ŹródłoCzasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; R. 111 z. 4. Mechanika = Mechanics. — 2014 1-M, s. 95–104
 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, ruch drogowy, sygnalizacja świetlna

  keywords: neural networks, road traffic, traffic signals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułAspekty geomechanicznych badań doświadczalnych na terenach górniczych dla wyznaczenia współczynnika tarcia rurociągu i gruntu
  AutorzyWłodzimierz FIGIEL, Jan SZYBKA, Jerzy TARNOWSKI
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne / pod red. Danuty Flisiak i Marka Cały ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. — S. 227–236
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułA conception of the modernisation of the chosen tramcars' maintenance system
  AutorzyMaksymilian SMOLNIK, Małgorzata HEINRICH, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA
  ŹródłoProblemy Eksploatacji. — 2013 nr 2, s. 209–219
 • słowa kluczowe: niezawodność, wagony tramwajowe, proces eksploatacji, analiza uszkodzeń, poprawa systemu obsługiwania

  keywords: reliability, tramcars, maintenance process, failure analysis, improvement of maintenance system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
 • [referat, 2011]
 • TytułBadania dynamicznych odkształceń rurociągów eksploatowanych na terenach górniczych
  AutorzyJerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI, Jan SZYBKA
  ŹródłoQSET 2011 : Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w transporcie = Quality safety and ecology in transport : XIII międzynarodowa konferencja naukowa = XIII international scientific conference : 15–17 czerwca 2011 r., Kraków–Niepołomice / Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Pojazdów Szynowych = Cracow University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Institute of Rail Vehicles. — Kraków : PK, 2011. — S. 457–465
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania dynamicznych odkształceń rurociągów eksploatowanych na terenach górniczych
  AutorzyJerzy TARNOWSKI, Wacław GAWĘDZKI, Jan SZYBKA
  ŹródłoCzasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska. Mechanika = Mechanics. — 2012 R. 109 z. 14 7–M, s. 297–305
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułDetermining of hot water-pipe exploitation time on the basis of limiting states
  AutorzyRobert PILCH, Jan SZYBKA, Zdzisław BRONIEC
  ŹródłoEksploatacja i Niezawodność / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne. — 2012 vol. 14 no. 3, s. 203–207
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułDeveloping the operational reliability of motor vehicles
  AutorzyPiotr BERA, Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA, Jan SZYBKA
  ŹródłoCzasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; R. 111 z. 4. Mechanika = Mechanics. — 2014 1-M, s. 3–10
 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, kształtowanie niezawodności, niezawodność eksploatacyjna

  keywords: artificial neural networks, developing reliability, operational reliability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2004]
 • TytułEfektywność rezerwowania nadmiarowych układów z pojedynczą rezerwą „przesuwającą się”
  AutorzyRobert PILCH, Jan SZYBKA
  ŹródłoNadmiarowość w inżynierii niezawodności : XXXII Zimowa Szkoła Niezawodności : Szczyrk 2004 / red. materiałów konferencyjnych Tadeusz Salamonowicz ; Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. — Szczyrk ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2004. — S. 268–277
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułFailure stream parameter as the reliability characteristic of the maintenance process of the selected mining machines
  AutorzyJan SZYBKA, Małgorzata HEINRICH, Maksymilian SMOLNIK, Dariusz WĘDRYCHOWICZ
  ŹródłoProblemy Eksploatacji. — 2014 no. 1, s. 81–93
 • słowa kluczowe: niezawodność, maszyny górnicze, ocena procesu eksploatacji, odnowy profilaktyczne, parametr strumienia uszkodzeń, modernizacja procesu obsługiwania

  keywords: reliability, mining machines, failure stream parameter, assessment of the maintenance process, preventive maintenance, modernisation of the servicing process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułForecasting of heat pipelines exploitation time
  AutorzyZ. BRONIEC, R. PILCH, J. SZYBKA, J. TARNOWSKI
  ŹródłoVìsnik Kiïvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu / Mìnìsterstvo Osvìti i Nauki Ukraïni. — 2012 no. 3 spec. vip., s. 236–241
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułForecasting the failure of a thermal pipeline on the basis of risk assessment and exploitation analysis
  AutorzyJan SZYBKA, Zdzisław BRONIEC, Robert PILCH
  ŹródłoEksploatacja i Niezawodność / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne. — 2011 nr 4, s. 5–10
 • keywords: thermal pipeline, failure, pipeline resistance, exploitation risk, forecasting the failure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułFormation of „koon” systems reliability estimated with analytical and simulation calculation methods
  AutorzyStanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA
  ŹródłoJournal of KONBiN. — 2017 no. 42, s. 255–272
 • słowa kluczowe: niezawodność, obiekty odnawialne, układy typu kzn, metody szacowania niezawodności

  keywords: reliability, renewable objects, koon systems, reliability estimation methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/jok-2017-0028

20
21
 • [referat, 2018]
 • TytułKoncepcja modelu symulacyjnego do szacowania niezawodności z zastosowaniem dekompozycji strukturalnej układów
  AutorzyStanisław Młynarski, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK, Jan SZYBKA, Grzegorz WIĄZANIA
  ŹródłoNiezawodność systemów technicznych : materiały XLVI Zimowej Szkoły Niezawodności : Szczyrk, [7–13 stycznia 2018]. — Szczyrk : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, 2018. — S. 73–74
 • słowa kluczowe: symulacja komputerowa, niezawodność, struktury niezawodnościowe

  keywords: computer simulation, reliability, reliability structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2007]
 • TytułKoncepcja oceny nadmiarowości funkcjonalnej sieci gazowych w aspekcie niezawodnościowym
  AutorzyJan SZYBKA, Robert PILCH
  ŹródłoProblemy niezawodności systemów : XXXV Zimowa Szkoła Niezawodności : Szczyrk 2007 / [red. Tadeusz Salamonowicz] ; PAN. — Warszawa ; Radom : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej ; współpraca wydawnicza Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, cop. 2007. — S. 493–499
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułKoncepcja oceny systemu eksploatacji środków transportu komunikacji miejskiej
  AutorzyMaksymilian SMOLNIK, Grzegorz WIĄZANIA, Jan SZYBKA
  ŹródłoAutobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. — 2014 R. 15 nr 7–8, s. 43–47
 • słowa kluczowe: eksploatacja pojazdów, komunikacja miejska

  keywords: public transport, use of vehicles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułKoncepcja prewencyjnych wymian taśm przenośników na podstawie oceny niezawodnościowej
  AutorzyJan SZYBKA, Dariusz WĘDRYCHOWICZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle. — 2009 wyd. spec., s. 99–109
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2005]
 • TytułKoncepcja profilaktycznego odnawiania sieci gazowych eksploatowanych na terenach górniczych
  AutorzyRobert PILCH, Jan SZYBKA
  ŹródłoMetody badań przyczyn i skutków uszkodzeń : XXXIII Zimowa Szkoła Niezawodności : Szczyrk 2005 / red. materiałów konf. Tadeusz Salamonowicz ; Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. — Radom : Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji ITE, 2005. — S. 426–433
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: