Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Skorupa, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kwzmk, *Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56419772600

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 83, z ogólnej liczby 83 publikacji Autora


1
 • Accounting for the effect of riveting process in fatigue life predictions for lap joints
2
3
 • An experimental investigation of the fatigue performance of riveted lap joints
4
 • An experimental investigation on crack initiation and growth in aircraft fuselage riveted lap joints
5
 • An experimental investigation on crack paths and fatigue behaviour of riveted lap joints in aircraft fuselage
6
 • Analityczne, numeryczne i eksperymentalne badania zjawiska wtórnego zginania zakładkowych połączeń nitowych
7
 • Analiza wtórnego zginania w mimośrodowych połączeniach nitowych
8
 • Analytical, numerical and experimental investigation of the secondary bending of riveted lap joints
9
 • Applicability of empirical formulae for the fatigue notch factor to estimate riveted lap joint fatigue strength
10
 • Applicability of the ASTM compliance offset method to determine crack closure levels for structural steel
11
 • Application of the strip yield model to crack growth predictions for structural steel
12
 • Application of the strip-yield crack closure model to crack growth predictions for structural steel
13
 • Application of the strip-yield model from the NASGRO software to predict fatigue crack growth in aluminium alloys under constant and variable amplitude loading
14
 • Badania eksperymentalne i modelowanie wzrostu pęknięć zmęczeniowych po przeciążeniu w stali konstrukcyjnej
15
 • Badania eksperymentalne i przewidywanie wpływu technologii spawania na wytrzymałość zmęczeniową połączeń doczołowych ze stali 18G2A
16
 • Badania wpływu czynników związanych z procesem nitowania na własności zmęczeniowe połączeń nitowych stosowanych w lotnictwie
17
 • Badania wpływu tarcia na własności zmęczeniowe połączeń nitowych stosowanych w lotnictwie
18
 • Badania współczynników działania karbu połączeń nitowych stosowanych w lotnictwie
19
 • Comments to the paper: Fatigue crack growth and life predictions under variable amplitude loading for a cast and wrought aluminum alloy [Glancey CD and Stephens RR. Int J Fatigue, 2006;28:53-60]
20
 • Correlation between experiments and strip yield model results on fatigue crack growth in a structural steel
21
 • Crack growth predictions for structural steel using the strip yield model
22
 • Definiowanie lokalnych granic plastyczności w modelu pasmowego płynięcia do przewidywania wzrostu pęknięć zmęczeniowych
23
 • Determination of crack closure for structural steel from local compliance records
24
 • Doświadczalna i numeryczna analiza procesu zamykania nitów lotniczych MS20470-AD z wykorzystaniem programu ANSYS
25
 • Doświadczalna i teoretyczna analiza wtórnego zginania w zakładkowych połączeniach nitowych blach ze stopniowaną grubością