Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Skorupa, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kwzmk, Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6701622180
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
 • [referat, 2013]
 • TytułAccounting for the effect of riveting process in fatigue life predictions for lap joints
  AutorzyMałgorzata SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ, Andrzej SKORUPA, Jaap Schijve, Adam KORBEL
  ŹródłoICAF 2013 : 33textsuperscript{rd} conference : June 3–4, 2013 ; 27textsuperscript{th} symposium : June 5–7, 2013 : Jerusalem, Israel : program & abstracts / ICAF International Committee on Aeronautical Fatigue and Structural Integrity. — [Israel : s. n.], [2013]. — S. 81–83
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • [referat, 2009]
 • TytułAn experimental investigation of the fatigue performance of riveted lap joints
  AutorzyM. SKORUPA, A. SKORUPA, T. MACHNIEWICZ, A. KORBEL
  ŹródłoICAF 2009, Bridging the gap between theory and operational practice : proceedings of the 25th symposium of the International Committee on Aeronautical Fatigue, Rotterdam, the Netherland, 27–29 May 2009 / ed. M. J. Bos. — Dordrecht [etc.] : Springer Science+Business Media, B. V., cop. 2009. — S. 449–473
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
4
 • [referat, 2012]
 • TytułAn experimental investigation on crack paths and fatigue behaviour of riveted lap joints in aircraft fuselage : [abstract]
  AutorzyA. SKORUPA, M. SKORUPA, T. MACHNIEWICZ, A. KORBEL
  ŹródłoCP 2012 : the 4th international conference on Crack paths : Gaeta (Italy), 19–21 September, 2012 / University of Cassino [etc.]. — [Italy : s. n.], [2012]. — S. 130
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułBadania własności mechanicznych napoiny ER-F w podwyższonej temperaturze
  AutorzyStanisław KRAWCZYK, Andrzej SKORUPA
  ŹródłoPrzegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2008 R. 80 nr 4, s. 21–23
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • [referat, 2017]
 • TytułBadania wpływu czynników związanych z procesem nitowania na własności zmęczeniowe połączeń nitowych stosowanych w lotnictwie
  AutorzyAdam KORBEL, Małgorzata SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ, Andrzej SKORUPA
  ŹródłoXVI krajowa konferencja Mechaniki pękania : Warszawa-Pułtusk, 12–15 września 2017 : książka abstraktów / oprac. red. Lucjan Śnieżek, Krzysztof Grzelak ; Wojskowa Akademia Techniczna. — [Warszawa] : Wojskowa Akademia Techniczna, 2017. — S. 34–35
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • [referat, 2016]
 • TytułBadania wpływu tarcia na własności zmęczeniowe połączeń nitowych stosowanych w lotnictwie : [abstrakt]
  AutorzyTomasz MACHNIEWICZ, Małgorzata SKORUPA, Andrzej SKORUPA, Adam KORBEL
  ŹródłoZmęczenie i mechanika pękania : materiały XXVI sympozjum : [Bydgoszcz–Fojutowo, maj 2016] / Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn, Międzysekcyjny Zespół Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji. — Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2016. — S. 73–74
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • [referat, 2014]
 • TytułBadania współczynników działania karbu połączeń nitowych stosowanych w lotnictwie
  AutorzyMałgorzata SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ, Andrzej SKORUPA, Adam KORBEL
  ŹródłoZmęczenie i mechanika pękania : materiały XXV sympozjum / Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn, Międzysekcyjny Zespół Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji. — Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2014. — S. 140–141
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • [referat, 2009]
 • TytułCrack growth predictions for structural steel using the strip yield model
  AutorzyM. SKORUPA, T. MACHNIEWICZ, A. SKORUPA
  ŹródłoSecond international conference on Material and component performance under variable amplitude loading : March 23–26, 2009 Darmstadt, Germany : proceedings, Vol. 1 / eds. C. M. Sonsino, P. C. McKeighan. — Berlin : DVM – Deutsche Verband für Materialforschung und –prüfung e. V., cop. 2009. — S. 413–422
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułDoświadczalna i teoretyczna analiza wtórnego zginania w zakładkowych połączeniach nitowych blach ze stopniowaną grubością
  AutorzyMałgorzata SKORUPA, Adam KORBEL, Tomasz MACHNIEWICZ, Andrzej SKORUPA
  ŹródłoPrzegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2011 nr 7–8, s. 22–26
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
13
 • [monografia, 2010]
 • TytułEffect of production and design related factors on the fatigue behaviour of riveted lap joints in aircraft fuselage
  AutorzyAndrzej SKORUPA, Małgorzata SKORUPA
  DetailsWarsaw : Institute of Aviation Scientific Publications, cop. 2010. — 79 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułEksperymentalna i numeryczna analiza procesu instalacji nitu
  AutorzyAdam KORBEL, Elżbieta Szymczyk, Andrzej SKORUPA
  ŹródłoBiuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. — 2013 vol. 62 nr 2, s. 181–200
 • słowa kluczowe: MES, połączenia nitowe, nity lotnicze, siła zakuwania nitu, ekspansja otworu nitowego, naprężenia resztkowe

  keywords: residual stresses, FEM, riveted joints, squeeze force, hole expansion, aircraft rivets

16
 • [referat, 2012]
 • TytułEksperymentalne badania inicjacji i rozwoju pęknięć zmęczeniowych w zakładkowych połączeniach nitowych konstrukcji lotniczych
  AutorzyAndrzej SKORUPA, Małgorzata SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ, Adam KORBEL
  ŹródłoZmęczenie i mechanika pękania [Dokument elektroniczny] : materiały XXIV sympozjum : Bydgoszcz-Pieczyska, maj 2012 / Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn. Międzysekcyjny Zespół Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji. — [Bydgoszcz] : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego], [2012]. — S. 479–487
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułEksperymentalne badania własności zmęczeniowych zakładkowych połączeń nitowych stosowanych w lotnictwie
  AutorzyMałgorzata SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ, Andrzej SKORUPA, Adam KORBEL
  ŹródłoPrzegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2009 R. 68 nr 12, s. 33–36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
19
20
21
22
23
 • [referat, 2016]
 • TytułKoncepcja prognozowania trwałości zmęczeniowej połączeń nitowych stosowanych w lotnictwie : [abstrakt]
  AutorzyAdam KORBEL, Małgorzata SKORUPA, Andrzej SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ
  ŹródłoZmęczenie i mechanika pękania : materiały XXVI sympozjum : [Bydgoszcz–Fojutowo, maj 2016] / Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn, Międzysekcyjny Zespół Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji. — Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2016. — S. 44–45
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • [monografia, 2010]
 • TytułLoad transmission and secondary bending in lap joints of aircraft fuselage
  AutorzyMałgorzata SKORUPA, Andrzej SKORUPA
  DetailsWarsaw : Institute of Aviation Scientific Publications, cop. 2010. — 69 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • [referat, 2010]
 • TytułMeasurements of rivet flexibility and load transfer in a lap joint
  AutorzyMałgorzata SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ, Andrzej SKORUPA, Adam KORBEL, Jaap Schijve
  ŹródłoFracture of materials and structures from micro and macro scale [Dokument elektroniczny] : 18textsuperscript{th} European conference on Fracture : August 30–September 03, 2010, Dresden, Germany : book of abstracts / eds. D. Kingbeil, M. Vormwald, K. G. Eulitz. — Berlin : Deutscher Verband für Materialforschung und prüfunge e. V., cop. 2010. — S 94
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych