Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Ryniewicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: B-7784-2016

Scopus: 35119491100

PBN: 900970

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 126, z ogólnej liczby 140 publikacji Autora


1
 • [referat, 2010]
 • TytułAnaliza biomechaniczna endoprotez stawu biodrowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Tomasz Madej, Wojciech Ryniewicz
  ŹródłoSymulacja 2010 [Dokument elektroniczny] : Podklasztorze, 25–26 marzec 2010. — [Polska : s. n.], [2010]. — S. [1–11]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2010]
 • TytułAnaliza biomechaniczna w stawie biodrowym po całkowitej alloplastyce z różnymi wariantami endoprotez cementowych
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Tomasz Madej
  ŹródłoMechanika w Medycynie : [Dziesiąte Międzynarodowe Seminarium Naukowe : 17–18 września 2010, Rzeszów] / pod red. Mieczysława Korzyńskiego, Janusza Cwanka, Volodymyra Liubimova. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010. — S. 253–264
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAnaliza funkcjonalna zespolenia śródszpikowego w leczeniu złamań kości piszczelowej
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Mateusz OTTO, Andrzej Ryniewicz
  ŹródłoAktualne Problemy Biomechaniki : zeszyty naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Zakładu Mechaniki Ogólnej i Biomechaniki / Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. — 2018 nr 15, s. 37–44. — tekst: http://www.biomechanik.pl/apb/artykuly/2018/05_APB_2018_15.pdf
 • słowa kluczowe: MES, przemieszczenia, odkształcenie, osteosynteza, zespolenie śródszpikowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza kontaktu tkanka kostna – {em implantatum}
  AutorzyAnna Maria RYNIEWICZ
  ŹródłoNowoczesny Technik Dentystyczny. — 2006 wyd. spec., s. 218–223
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza mechanizmu smarowania stawów człowieka w badaniach in vitro oraz in vivo
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Andrzej Ryniewicz
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2014 R. 90 nr 5, s. 142–145. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2014/5/33.pdf
 • słowa kluczowe: biołożyska, smarowanie, kształty anatomiczne, kliny smarne, chrząstka, płyn maziowy

  keywords: lubrication, biobearings, anatomical shapes, synovial fluid, wedges lubricating, cartilage

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12915/pe.2014.05.33

6
 • [referat, 2014]
 • TytułAnaliza mechanizmu smarowania stawów człowieka w badaniach in vitro oraz in vivo
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Andrzej Ryniewicz
  ŹródłoModelowanie i pomiary w medycynie : materiały XIII sympozjum : Krynica Zdrój, 18–22 maja 2014 : streszczenia referatów / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Katedra Metrologii i Elektroniki, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, 2014. — S. 73–74
 • słowa kluczowe: kształty anatomiczne, płyn maziowy

  keywords: anatomical shapes, synovial fluid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza metrologiczna statycznych wad kończyn dolnych
  AutorzyAndrzej Ryniewicz, Anna M. RYNIEWICZ, Łukasz BOJKO, Wiktoria Gołębiowska, Ksenia Ostrowska, Anna PUKALUK
  ŹródłoVII Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych : Lublin-Nałęczów, 28.06–01.07.2016 r. : materiały konferencyjne / oprac. red. Waldemar Wójcik. — Lublin : Politechnika Lubelska, 2016. — S. 179–180
 • słowa kluczowe: modelowanie 3D, punkty charakterystyczne, scanning laserowy, linie odniesienia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza stanu biomechanicznego w stawie biodrowym po całkowitej alloplastyce z różnymi wariantami endoprotez bezcementowych
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Tomasz MADEJ
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2010 R. 41 nr 2, s. 137–152
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza uwarunkowań decydujących o odporności szkliwa na zużycie. Cz. 1, Identyfikacja biologicznej i mechanicznej struktury szkliwa oraz jego ukształtowania na koronach zębów
  AutorzyMariola Herman, Anna M. RYNIEWICZ, Wojciech Ryniewicz
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2010 R. 13 nr 95, s. 10–17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza uwarunkowań decydujących o odporności szkliwa na zużycie. Cz. 2, Badania warstwy wierzchniej oraz mikrotwardości szkliwa zębowego
  AutorzyWojciech Ryniewicz, Mariola Herman, Anna M. RYNIEWICZ
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2011 vol. 14 no. 102, s. 23–27
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnaliza warstwy wierzchniej chrząstki stawowej z zastosowaniem nowoczesnych technik mikroskopowych
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Andrzej Ryniewicz, Małgorzata Lekka
  ŹródłoPrzegląd Lekarski. — 2007 t. 64 wyd. spec.: Inżynieria medyczna, s. 140–146
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAssistance of hip resurfacing using finite element method
  AutorzyTomasz MADEJ, Anna Maria RYNIEWICZ
  ŹródłoProblemy Nauk Stosowanych. — 2013 vol. 1, s. 135–146
 • słowa kluczowe: modelowanie, staw biodrowy, symulacje numeryczne, przedoperacyjne rozpoznanie, nakładka stawu

  keywords: modelling, numerical simulations, preoperative diagnosis, hip resurfacing, hip joint

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułA biometrological procedure preceding the resurfacing
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Tomasz MADEJ, Andrzej Ryniewicz, Łukasz BOJKO
  ŹródłoMetrology and Measurement Systems : quarterly of Polish Academy of Sciences. — 2016 vol. 23 no. 1, s. 97–106
 • keywords: modelling, computed tomography, resurfacing, bio-metrology, cox-arthrosis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/mms-2016-0002

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułBadania biomateriałów metalowych do komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania stałych konstrukcji protetycznych
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Łukasz BOJKO, Wojciech Ryniewicz, Paweł PAŁKA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1903. Transport. — 2014 z. 82, s. 225–234
 • słowa kluczowe: mikrostruktura, DMLS, mikrotwardość, moduł Younga, protetyka stomatologiczna, CAD/CAM, tytan i jego stopy

  keywords: microstructure, microhardness, Direct Metal Laser Sintering (DMLS), Young's modulus, dental prosthetics, CAD/CAM, titanium and titanium alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2014]
 • TytułBadania mikrostrukturalne biomateriałów tytanowych przeznaczonych na konstrukcje protetyczne
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Ł. BOJKO, Wojciech Ryniewicz
  ŹródłoBiomateriały i mechanika w stomatologii : program i streszczenia referatów XIV konferencji : Ustroń, 9–12 października 2014 / red. zeszytu Jacek Kasperski, Grzegorz Chladek, Sewer Kruczkowski. — Ustroń : [s. n.], 2014. — S. 77
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2015]
 • TytułBadania strukturalne i wytrzymałościowe stopu $Co-Cr-Mo$ na konstrukcje protetyczne w technologii odlewania i spiekania laserowego
  AutorzyŁukasz BOJKO, Anna M. RYNIEWICZ, Rafał Bogucki, Paweł PAŁKA
  ŹródłoModelowanie i pomiary w medycynie : materiały XIV sympozjum : Krynica Zdrój, 17–21 maja 2015 : streszczenia referatów / pod red. Janusza Gajdy ; Katedra Metrologii i Elektroniki. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, 2015. — S. 67–68
 • słowa kluczowe: mikrostruktura, twardość, protetyka stomatologiczna

  keywords: microstructure, hardness, dental prosthetics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadania strukturalne i wytrzymałościowe stopu $Co-Cr-Mo$ na konstrukcje protetyczne w technologii odlewania i spiekania laserowego
  AutorzyŁukasz BOJKO, Anna M. RYNIEWICZ, Rafał Bogucki, Paweł PAŁKA
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2015 R. 91 nr 5, s. 29–32. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2015/5/8.pdf
 • słowa kluczowe: mikrostruktura, twardość, protetyka stomatologiczna, Co-Cr-Mo

  keywords: microstructure, hardness, dental prosthetics, Co-Cr-Mo

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2015.05.08

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułBadania tribologiczne materiałów stomatologicznych stosowanych w rekonstrukcjach protetycznych
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Wojciech Ryniewicz, Tomasz MADEJ
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2005 R. 36 nr 6, s. 5–16
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułBadania wytrzymałościowe struktury zębów w schorzeniu dentinogenesis imperfecta hereditaria
  AutorzyWieczorek Aneta, Loster Jolanta, Ryniewicz Wojciech, RYNIEWICZ Anna
  ŹródłoProtetyka Stomatologiczna. — 2010 t. 60 nr 5, s. 373
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadanie wybranych właściwości mechanicznych tytanu do zastosowań rekonstrukcyjnych w implantoprotetyce stomatologicznej
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Łukasz BOJKO, Wojciech Ryniewicz
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2012 R. 15 nr 112, s. 48–53
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [referat, 2015]
 • TytułBiomechanics of prosthetic bridges
  AutorzyRYNIEWICZ A., Ryniewicz W.
  ŹródłoMCSB 2015 [Dokument elektroniczny] : international conference Cybernetic Modelling of Biological Systems : Kraków (Poland), 14–15 May 2015 : [abstract book]. — [Kraków] : De Gruyter, [2015]. — S. 35
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBiomechanika układu stomatognatycznego i rozwiązania konstrukcji stałych w protetyce stomatologicznej : [abstrakt]
  AutorzyAnna RYNIEWICZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 356. Mechanika. — 2015 z. 106, s. 81
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBiometrological method of pelvis measurement and anatomical positioning of endoprosthesis of hip joint
  AutorzyAndrzej Ryniewicz, Anna Maria RYNIEWICZ, Tomasz MADEJ, Jerzy Sładek, Adam Gąska
  ŹródłoMetrology and Measurement Systems : quarterly of Polish Academy of Sciences. — 2013 vol. 20 no. 1, s. 17–26
 • keywords: measurement, solid modeling, endoprosthesis of hip joint, pelvis, virtual positioning

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/mms-2013-0002

25