Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Ryniewicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: B-7784-2016

Scopus: 35119491100

PBN: 900970

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 147, z ogólnej liczby 163 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułA biometrological procedure preceding the resurfacing
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Tomasz MADEJ, Andrzej Ryniewicz, Łukasz BOJKO
  ŹródłoMetrology and Measurement Systems : quarterly of Polish Academy of Sciences. — 2016 vol. 23 no. 1, s. 97–106
2
 • [referat, 2010]
 • TytułAnaliza biomechaniczna endoprotez stawu biodrowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Tomasz Madej, Wojciech Ryniewicz
  ŹródłoSymulacja 2010 [Dokument elektroniczny] : Podklasztorze, 25–26 marzec 2010. — [Polska : s. n.], [2010]. — S. [1–11]
3
 • [referat, 2010]
 • TytułAnaliza biomechaniczna w stawie biodrowym po całkowitej alloplastyce z różnymi wariantami endoprotez cementowych
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Tomasz Madej
  ŹródłoMechanika w Medycynie : [Dziesiąte Międzynarodowe Seminarium Naukowe : 17–18 września 2010, Rzeszów] / pod red. Mieczysława Korzyńskiego, Janusza Cwanka, Volodymyra Liubimova. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010. — S. 253–264
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAnaliza funkcjonalna zespolenia śródszpikowego w leczeniu złamań kości piszczelowej
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Mateusz OTTO, Andrzej Ryniewicz
  ŹródłoAktualne Problemy Biomechaniki : zeszyty naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Zakładu Mechaniki Ogólnej i Biomechaniki / Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. — 2018 nr 15, s. 37–44. — tekst: http://www.biomechanik.pl/apb/artykuly/2018/05_APB_2018_15.pdf
5
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza kontaktu tkanka kostna – {em implantatum}
  AutorzyAnna Maria RYNIEWICZ
  ŹródłoNowoczesny Technik Dentystyczny. — 2006 wyd. spec., s. 218–223
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza mechanizmu smarowania stawów człowieka w badaniach in vitro oraz in vivo
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Andrzej Ryniewicz
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2014 R. 90 nr 5, s. 142–145. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2014/5/33.pdf
7
 • [referat, 2014]
 • TytułAnaliza mechanizmu smarowania stawów człowieka w badaniach in vitro oraz in vivo
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Andrzej Ryniewicz
  ŹródłoModelowanie i pomiary w medycynie : materiały XIII sympozjum : Krynica Zdrój, 18–22 maja 2014 : streszczenia referatów / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Katedra Metrologii i Elektroniki, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, 2014. — S. 73–74
8
 • [książka, 2002]
 • TytułAnaliza mechanizmu smarowania stawu biodrowego człowieka
  AutorzyAnna Maria RYNIEWICZ
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — 152, [1] s.
9
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza metrologiczna statycznych wad kończyn dolnych
  AutorzyAndrzej Ryniewicz, Anna M. RYNIEWICZ, Łukasz BOJKO, Wiktoria Gołębiowska, Ksenia Ostrowska, Anna PUKALUK
  ŹródłoVII Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych : Lublin-Nałęczów, 28.06–01.07.2016 r. : materiały konferencyjne / oprac. red. Waldemar Wójcik. — Lublin : Politechnika Lubelska, 2016. — S. 179–180
10
 • [referat, 2002]
 • TytułAnaliza naprężeń i przemieszczeń w strefie roboczej endoprotezy stawu biodrowego
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Tomasz MADEJ
  ŹródłoVI Seminarium Naukowe Mechanika w Medycynie : zbiór prac seminarium naukowego / pod red. Mieczysława Korzyńskiego, Janusza Cwanka. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2002. — S. 127–134
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza stanu biomechanicznego w stawie biodrowym po całkowitej alloplastyce z różnymi wariantami endoprotez bezcementowych
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Tomasz MADEJ
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2010 R. 41 nr 2, s. 137–152
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza uwarunkowań decydujących o odporności szkliwa na zużycie. Cz. 1, Identyfikacja biologicznej i mechanicznej struktury szkliwa oraz jego ukształtowania na koronach zębów
  AutorzyMariola Herman, Anna M. RYNIEWICZ, Wojciech Ryniewicz
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2010 R. 13 nr 95, s. 10–17
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza uwarunkowań decydujących o odporności szkliwa na zużycie. Cz. 2, Badania warstwy wierzchniej oraz mikrotwardości szkliwa zębowego
  AutorzyWojciech Ryniewicz, Mariola Herman, Anna M. RYNIEWICZ
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2011 vol. 14 no. 102, s. 23–27
14
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnaliza warstwy wierzchniej chrząstki stawowej z zastosowaniem nowoczesnych technik mikroskopowych
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Andrzej Ryniewicz, Małgorzata Lekka
  ŹródłoPrzegląd Lekarski. — 2007 t. 64 wyd. spec.: Inżynieria medyczna, s. 140–146
15
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułAnalysis strength of teeth with endodontic post systems
  AutorzyWojciech Ryniewicz, Anna M. RYNIEWICZ
  ŹródłoStructures – waves – biomedical engineering, Vol. 11 / ed. Ryszard Panuszka. — Kraków : Polish Acoustical Society. Division Kraków with coop. of the Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory at the Staszic University AGH, 2002. — S. 225–232
16
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułAnatomy and tribology influence of formation process of osteoarthrosis changes in hip joint
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ
  ŹródłoWaves and biomedical engineering / ed. Ryszard Panuszka ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie ; Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej. — Kraków : PTA : PTIB, [2001]. — S. 151–158
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAssistance of hip resurfacing using finite element method
  AutorzyTomasz MADEJ, Anna Maria RYNIEWICZ
  ŹródłoProblemy Nauk Stosowanych. — 2013 vol. 1, s. 135–146
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułBadania biomateriałów metalowych do komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania stałych konstrukcji protetycznych
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Łukasz BOJKO, Wojciech Ryniewicz, Paweł PAŁKA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1903. Transport. — 2014 z. 82, s. 225–234
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 1997]
 • TytułBadania eksploatacyjne trudnopalnego oleju hydraulicznego TSO-hs
  AutorzyAnna RYNIEWICZ
  ŹródłoZagadnienia Eksploatacji Maszyn. — 1997 vol. 32 z. 3, s. 347–358
20
 • [referat, 2014]
 • TytułBadania mikrostrukturalne biomateriałów tytanowych przeznaczonych na konstrukcje protetyczne
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Ł. BOJKO, Wojciech Ryniewicz
  ŹródłoBiomateriały i mechanika w stomatologii : program i streszczenia referatów XIV konferencji : Ustroń, 9–12 października 2014 / red. zeszytu Jacek Kasperski, Grzegorz Chladek, Sewer Kruczkowski. — Ustroń : [s. n.], 2014. — S. 77
21
 • [referat, 2001]
 • TytułBadania odporności na zużycie powłok otrzymywanych przez chemiczne osadzanie z fazy gazowej
  AutorzyTomasz MADEJ, Anna RYNIEWICZ
  ŹródłoWytwarzanie elementów maszyn ze stopów metali o specjalnych właściwościach : materiały konferencji naukowo-technicznej : Rzeszów–Bystre, 2001 / red. Mieczysław Korzyński ; Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL Rzeszów”. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2001. — S. 75–84
22
 • [referat, 2015]
 • TytułBadania strukturalne i wytrzymałościowe stopu $Co-Cr-Mo$ na konstrukcje protetyczne w technologii odlewania i spiekania laserowego
  AutorzyŁukasz BOJKO, Anna M. RYNIEWICZ, Rafał Bogucki, Paweł PAŁKA
  ŹródłoModelowanie i pomiary w medycynie : materiały XIV sympozjum : Krynica Zdrój, 17–21 maja 2015 : streszczenia referatów / pod red. Janusza Gajdy ; Katedra Metrologii i Elektroniki. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, 2015. — S. 67–68
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadania strukturalne i wytrzymałościowe stopu $Co-Cr-Mo$ na konstrukcje protetyczne w technologii odlewania i spiekania laserowego
  AutorzyŁukasz BOJKO, Anna M. RYNIEWICZ, Rafał Bogucki, Paweł PAŁKA
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2015 R. 91 nr 5, s. 29–32. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2015/5/8.pdf
24
 • [referat, 2000]
 • TytułBadania tribologiczne biokompatybilnych warstw otrzymywanych przez chemiczne osadzanie z fazy gazowej
  AutorzyAnna RYNIEWICZ, Tomasz MADEJ
  ŹródłoV Seminarium Naukowe Mechanika w Medycynie : zbiór prac seminarium naukowego / pod red. Mieczysława Korzyńskiego, Janusza Cwanka. — Rzeszów : [s. n.], 2000. — S. 203–210
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułBadania tribologiczne materiałów stomatologicznych stosowanych w rekonstrukcjach protetycznych
  AutorzyAnna M. RYNIEWICZ, Wojciech Ryniewicz, Tomasz MADEJ
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2005 R. 36 nr 6, s. 5–16