Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Ryniewicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: B-7784-2016

Scopus: 35119491100

PBN: 900970

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 147, z ogólnej liczby 163 publikacji Autora


1
 • A biometrological procedure preceding the resurfacing
2
 • Analiza biomechaniczna endoprotez stawu biodrowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych
3
 • Analiza biomechaniczna w stawie biodrowym po całkowitej alloplastyce z różnymi wariantami endoprotez cementowych
4
 • Analiza funkcjonalna zespolenia śródszpikowego w leczeniu złamań kości piszczelowej
5
 • Analiza kontaktu tkanka kostna – {\em implantatum}
6
 • Analiza mechanizmu smarowania stawów człowieka w badaniach in vitro oraz in vivo
7
 • Analiza mechanizmu smarowania stawów człowieka w badaniach in vitro oraz in vivo
8
 • Analiza mechanizmu smarowania stawu biodrowego człowieka
9
 • Analiza metrologiczna statycznych wad kończyn dolnych
10
 • Analiza naprężeń i przemieszczeń w strefie roboczej endoprotezy stawu biodrowego
11
 • Analiza stanu biomechanicznego w stawie biodrowym po całkowitej alloplastyce z różnymi wariantami endoprotez bezcementowych
12
 • Analiza uwarunkowań decydujących o odporności szkliwa na zużycie. Cz. 1, Identyfikacja biologicznej i mechanicznej struktury szkliwa oraz jego ukształtowania na koronach zębów
13
 • Analiza uwarunkowań decydujących o odporności szkliwa na zużycie. Cz. 2, Badania warstwy wierzchniej oraz mikrotwardości szkliwa zębowego
14
 • Analiza warstwy wierzchniej chrząstki stawowej z zastosowaniem nowoczesnych technik mikroskopowych
15
 • Analysis strength of teeth with endodontic post systems
16
 • Anatomy and tribology influence of formation process of osteoarthrosis changes in hip joint
17
 • Assistance of hip resurfacing using finite element method
18
 • Badania biomateriałów metalowych do komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania stałych konstrukcji protetycznych
19
 • Badania eksploatacyjne trudnopalnego oleju hydraulicznego TSO-hs
20
 • Badania mikrostrukturalne biomateriałów tytanowych przeznaczonych na konstrukcje protetyczne
21
 • Badania odporności na zużycie powłok otrzymywanych przez chemiczne osadzanie z fazy gazowej
22
 • Badania strukturalne i wytrzymałościowe stopu $Co-Cr-Mo$ na konstrukcje protetyczne w technologii odlewania i spiekania laserowego
23
 • Badania strukturalne i wytrzymałościowe stopu $Co-Cr-Mo$ na konstrukcje protetyczne w technologii odlewania i spiekania laserowego
24
 • Badania tribologiczne biokompatybilnych warstw otrzymywanych przez chemiczne osadzanie z fazy gazowej
25
 • Badania tribologiczne materiałów stomatologicznych stosowanych w rekonstrukcjach protetycznych