Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Rakowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7004912481

PBN: 900964

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza deformacji falowych cienkich powłok w ślizgowym styku skoncentrowanym
2
 • Analiza porównawcza zjawisk towarzyszących tarciu cienkich powłok ceramicznych w ruchu obrotowym, postępowym i postępowo-zwrotnym
3
 • Analiza właściwości mikromechanicznych i tribologicznych powłok nanokompozytowych ${nc-WC/a-C}$ i ${Nc-WC/a-C:H}$
4
 • Analiza wpływu grubości warstw składowych na deformacje i pękanie powłok wielowarstwowych ${Ti/TiN}$
5
 • Analytical TEM characterisation of nitrided multilayered titanium-base biomaterials
6
 • Application of $TiN/Si_{3}N_{4}$ nanocomposite surface layers in duplex coatings on stainless and high speed steels
7
 • Badania łożysk miniaturowych z warstwą sensorową
8
 • Badanie odporności na pękanie i zużycie przez tarcie powłok wielowarstwowych
9
 • Barkhausen effect applied to bearing sensor layer
10
 • Carbon based coatings with improved fracture and wear resistance
11
 • Charakterystyki mechaniczne i elektryczne mikrokompozytowych warstw sensorowych ze spoiwem akrylowo-melaminowym
12
13
 • Diagnostyka powłok tribologicznych typu $Cr/CrN$ wytworzonych techniką ablacji laserowej
14
 • Efekt synergiczny w multiwarstwach typu Ti/TiN oraz Cr/CrN w świetle badań mikromechanicznych i tribologicznych
15
 • Effect of interfaces on mechanical properties of ceramic/metal multilayers
16
 • Eksperymentalna i teoretyczna analiza zużycia cienkich powłok ceramicznych w styku tribologicznym
17
 • Enhancement of mechanical and tribological properties of Ti/TiN multilayers over TiN single layer
18
 • Formation of silicon nitrides coatings by ion techniques
19
 • Formowanie dwuwiązkową metodą IBAD biozgodnych powłok na bazie węgla i krzemu
20
 • Fretting of the galvanized steel rope wires
21
 • Friction and wear of antiwear nanocomposite coatings deposited by magnetron sputtering
22
 • Frictional wear resistance of the composite layers based on intermetallic phases on the $Ti-Al$ system produced on the two phase Ti6Al2Cr2Mo titanium alloy
23
 • High wear and fracture resistant carbon based coatings
24
 • Improvement of the abrasive resistance of polycarbonate by deposition of amorphous thin carbon layer
25
 • Influence of temperature on sensor friction node