Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Rakowski, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7004912481

PBN: 900964

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza deformacji falowych cienkich powłok w ślizgowym styku skoncentrowanym
2
 • Analiza porównawcza zjawisk towarzyszących tarciu cienkich powłok ceramicznych w ruchu obrotowym, postępowym i postępowo-zwrotnym
3
 • Analiza właściwości mikromechanicznych i tribologicznych powłok nanokompozytowych ${nc-WC/a-C}$ i ${Nc-WC/a-C:H}$
4
 • Analiza wpływu grubości warstw składowych na deformacje i pękanie powłok wielowarstwowych ${Ti/TiN}$
5
 • Application of $TiN/Si_{3}N_{4}$ nanocomposite surface layers in duplex coatings on stainless and high speed steels
6
 • Badania łożysk miniaturowych z warstwą sensorową
7
 • Badanie odporności na pękanie i zużycie przez tarcie powłok wielowarstwowych
8
 • Barkhausen effect applied to bearing sensor layer
9
 • Charakterystyki mechaniczne i elektryczne mikrokompozytowych warstw sensorowych ze spoiwem akrylowo-melaminowym
10
11
 • Diagnostyka powłok tribologicznych typu $Cr/CrN$ wytworzonych techniką ablacji laserowej
12
 • Efekt synergiczny w multiwarstwach typu Ti/TiN oraz Cr/CrN w świetle badań mikromechanicznych i tribologicznych
13
 • Eksperymentalna i teoretyczna analiza zużycia cienkich powłok ceramicznych w styku tribologicznym
14
 • Formation of silicon nitrides coatings by ion techniques
15
 • Formowanie dwuwiązkową metodą IBAD biozgodnych powłok na bazie węgla i krzemu
16
 • Fretting of the galvanized steel rope wires
17
 • Frictional wear resistance of the composite layers based on intermetallic phases on the $Ti-Al$ system produced on the two phase Ti6Al2Cr2Mo titanium alloy
18
 • Materiały funkcjonalne w łożyskach ślizgowych
19
 • Mechanical and tribological properties of electrodeposited ${Ni-Mo}$ coatings
20
 • Mechanizm zużycia powłok wielowarstwowych typu metal/ceramika ${(Cr/CrN)}$
21
 • Metoda wyznaczania nacisku dopuszczalnego w styku skoncentrowanym dla układów powłoka-podłoże
22
 • Mikrostruktura i właściwości mikromechaniczne biomateriałów tytanowych
23
 • Mikrostruktura i właściwości stopu Timetal 834 po obróbce jarzeniowej
24
 • Mikroudarowe pękanie zmęczeniowe powłok tribologicznych
25
 • Modelling and experimental verification of nanoindentation tests on coating-substrate systems