Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Rakowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, *Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7004912481

PBN: 5e709209878c28a04738ef5c

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 108, z ogólnej liczby 108 publikacji Autora


1
 • Analiza deformacji falowych cienkich powłok w ślizgowym styku skoncentrowanym
2
 • Analiza porównawcza zjawisk towarzyszących tarciu cienkich powłok ceramicznych w ruchu obrotowym, postępowym i postępowo-zwrotnym
3
 • Analiza właściwości mikromechanicznych i tribologicznych powłok nanokompozytowych ${nc-WC/a-C}$ i ${Nc-WC/a-C:H}$
4
 • Analiza wpływu grubości warstw składowych na deformacje i pękanie powłok wielowarstwowych ${Ti/TiN}$
5
6
 • Analytical TEM characterisation of nitrided multilayered titanium-base biomaterials
7
 • Anti-wear properties of amorphous $a-C:H$ and $a-C:N:H$ carbon coatings deposited on polycarbonate
8
 • Anti-wear properties of amorphous ${a-C:H}$ and ${a-C:N:H}$ carbon layers deposited on polycarbonate
9
 • Application of $TiN/Si_{3}N_{4}$ nanocomposite surface layers in duplex coatings on stainless and high speed steels
10
 • Badania łożysk miniaturowych z warstwą sensorową
11
 • Badania tribologiczne kompozytów PTFE na uszczelnienia czołowe w aspekcie oceny modelu tarcia elastomerów
12
 • Badanie odporności na pękanie i zużycie przez tarcie powłok wielowarstwowych
13
 • Barkhausen effect applied to bearing sensor layer
14
 • Benefits from East-West co-operation in engineering education for the design of high performance sports equipment
15
 • Calculation of tribocontact
16
 • Carbon based coatings with improved fracture and wear resistance
17
 • Charakterystyki mechaniczne i elektryczne mikrokompozytowych warstw sensorowych ze spoiwem akrylowo-melaminowym
18
19
 • Diagnostyka powłok tribologicznych typu $Cr/CrN$ wytworzonych techniką ablacji laserowej
20
 • Efekt synergiczny w multiwarstwach typu Ti/TiN oraz Cr/CrN w świetle badań mikromechanicznych i tribologicznych
21
 • Effect of bilayer period on properties of $Cr/CrN$ multilayer coatings produced by laser ablation
22
 • Effect of interfaces on mechanical properties of ceramic/metal multilayers
23
 • Eksperymentalna i teoretyczna analiza zużycia cienkich powłok ceramicznych w styku tribologicznym
24
25
 • Enhancement of mechanical and tribological properties of Ti/TiN multilayers over TiN single layer