Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Pytko, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 56, z ogólnej liczby 58 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2009]
 • Tytuł61 lat w mojej Alma Mater – AGH
  AutorzyStanisław PYTKO
  ŹródłoInżynieria mechaniczna w 90-leciu Akademii Górniczo-Hutniczej / red. Marian Banaś, Bolesław Karwat ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : WIMiR AGH, 2009. — S. 189–204
2
 • [referat, 2012]
 • TytułAnaliza możliwości podwyższenia własności eksploatacyjnych okładzin kół w ciernych napędach kolejek szynowych
  AutorzyKazimierz FURMANIK, Stanisław PYTKO
  ŹródłoBezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : VIII międzynarodowa konferencja : Ustroń, 7–9 listopada 2012 r. : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — [Lędziny : CBiDGP], [2012]. — S. 48
3
 • [referat, 2009]
 • TytułAnaliza zjawisk związanych ze sprzężeniem kół lokomotyw z szynami oraz łożyskowaniem osi wagonów w aspekcie zwiększenia ich trwałości
  AutorzyStanisław PYTKO, Paweł PYTKO
  ŹródłoQSEV : Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w  pojazdach : XII krajowa : VI międzynarodowa konferencja naukowa : 15–16 czerwca 2009 r. Kraków / Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Pojazdów Szynowych = Cracow University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Institute of Rail Vehicles. — Kraków : [Politechnika Krakowska], 2009. — S. 233–242
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza zjawisk związanych ze sprzężeniem kół lokomotyw z szynami oraz łożyskowaniem osi wagonów w aspekcie zwiększenia ich trwałości
  AutorzyStanisław PYTKO, Paweł PYTKO
  ŹródłoProblemy Eksploatacji. — 2009 nr 2, s. 129–137
5
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułAnalysis of centring possibility of a conveyor belt with a biconical idler
  AutorzyFURMANIK K., PYTKO S.
  ŹródłoScientific basis of modern technologies: experience and prospects / eds. Y. I. Shalapko, L. A. Dobrzanski. — Jaremche : Department of Principles of Engineering Mechanics of Khmelnitsky National University, cop. 2011. — S. 175–185
6
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułBadanie stanu naprężeń w gazociągach eksploatowanych w górniczo-odkształcalnym środowisku
  AutorzyStanisław PYTKO, Jerzy TARNOWSKI
  ŹródłoProblemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego : monografia / pod red. Krzysztofa Krauze. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., cop. 2009. — S. 155–163
7
 • [referat, 2009]
 • TytułBadanie stanu naprężeń w gazociągach eksploatowanych w górniczo-odkształcalnym środowisku [streszczenie]
  AutorzyStanisław PYTKO, Jerzy TARNOWSKI
  ŹródłoProblemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego : I międzynarodowa konferencja : 17–19 czerwca 2009 r. Ustroń : streszczenie referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach. — [Polska : s. n.], [2009]. — S. 101–102
8
 • [monografia, 2011]
 • TytułBezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa
  Autorzyred. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; autorzy monografii: Marek Adamusiński [et al.], Kazimierz FURMANIK [et al.], Józef HANSEL [et al.], Wacław OLEKSY [et al.], Marek PŁACHNO [et al.], Stanisław PYTKO [et al.], Andrzej TYTKO [et al.], Marian WÓJCIK [et al.] ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.
  DetailsLędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2011. — 271 s.
9
 • [monografia, 2012]
 • TytułBezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa
  Autorzyred. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; aut.: Marek BOROWSKI, [et al.], Kazimierz FURMANIK, [et al.], Józef HANSEL, [et al.], Jerzy KWAŚNIEWSKI, [et al.], Szymon MOLSKI, [et al.], Grzegorz OLSZYNA, [et al.], Marek PŁACHNO, [et al.], Stanisław PYTKO, [et al.], Andrzej TYTKO, [et al.], Nikodem SZLĄZAK, [et al.], Marian WÓJCIK, [et al.] ; Centrum Badań i Dozoru Podziemnego Sp. z o. o.
  DetailsLędziny : CBiDGP Sp. z o. o., 2012. — 240 s.
10
 • [referat, 2010]
 • TytułCiecze chłodząco-smarujące wytwarzające w czasie obróbki skrawaniem powłoki podkładowe pod warstwy przeciw-korozyjne
  AutorzyStanisław PYTKO, Paweł PYTKO
  ŹródłoTeoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych w górnictwie : Ustroń, 28–30 IV 2010 r. : [IV konferencja] / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 144–151
11
 • [referat, 2007]
 • TytułCiecze z kompleksami metali mogące mieć zastosowanie przy toczeniu cylindrów hydraulicznych wymagających chromowania
  AutorzyStanisław PYTKO, Paweł PYTKO
  ŹródłoNowoczesne produkty chemiczne dla górnictwa : konferencja : Ustroń, 12–14.06.2007 r. / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach. — Lędziny : CBiDGP, 2007. — S. 162–169
12
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułCzłowiek w świecie : problemy surowcowe i energetyczne a wyzwania etyczne
  AutorzyStanisław PYTKO, Paweł PYTKO
  ŹródłoPhilosophia vitam alere : prace dedykowane księdzu profesorowi Romanowi Darowskiemu SJ z okazji 70-lecia urodzin / red. Stanisław Ziemiański. — Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2005. — S. 589–605
13
 • [referat, 2010]
 • TytułDiagnostyka połączeń ciernych w górnictwie
  AutorzyStanisław PYTKO, Paweł PYTKO
  ŹródłoProblemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego : II międzynarodowa konferencja : 16–18 czerwca 2010 r. Ustroń : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach. — [Polska : s. n.], [2010]. — S. 115–116
14
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułDiagnostyka połączeń ciernych w górnictwie
  AutorzyStanisław PYTKO, Paweł PYTKO
  ŹródłoProblemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego : monografia / pod red. Krzysztofa Krauze. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2010. — S. 155–163
15
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułFiziko-termičeskie processy pri točenii stali i ih vliânie na obrazovanie pokrytij iz metallov, imeûŝihsâ v smazočno-ohlaždaûŝih židkostâh
  AutorzyPaweł PYTKO, Stanisław PYTKO
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej ; nr 209. Mechanika. — 2004 z. 62, s. 301–312
16
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułFiziko-termičeskie processy pri točenii stali i ih vliânie na obrazovanie pokrytij iz metallov, imeûŝihsâ v smazočno-ohlaždaûŝih židkostâh
  AutorzyP. PYTKO, S. PYTKO
  ŹródłoFizičeskâ Mezomehanika. — 2004 t. 7 spec. vypusk Čast' 1, s. 410–414
17
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułKonstrukcje w budowie maszyn oraz ich wpływ na rozwój budowy maszyn w Polsce
  AutorzyStanisław PYTKO
  ŹródłoPolskie i światowe osiągnięcia nauki : nauki techniczne / Fundacja im. Wojciecha Świetosławskiego na Rzecz Wspierania Nauki i Rozwoju Potencjału Naukowego w Polsce, Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności, Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny. — Gliwice : Fundacja im. Wojciecha Świetosławskiego, 2010. — S. 123–191
18
 • [książka, 2009]
 • TytułKościół w Biechowie : Parafia Wszystkich Świętych
  AutorzyStanisław PYTKO
  DetailsKraków ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2009. — 100, [2] s.
19
 • [zgłoszenie patentowe, 2011]
 • TytułKrążnik przenośnika taśmowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: FURMANIK Kazimierz, Bogacz Roman, KALUKIEWICZ Antoni, KASZA Piotr, KULINOWSKI Piotr, Pilszczek Andrzej, PYTKO Stanisław, ZARZYCKI Jacek
  DetailsInt.Cl.: B65G 23/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 389550 A1 ; Opubl. 2011-05-23. — Zgłosz. nr P.389550 z dn. 2009-11-12 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2011  nr 11, s. 12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL389550A1.pdf
20
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2016]
 • TytułKrążnik przenośnika taśmowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Kazimierz FURMANIK, Roman Bogacz, Antoni KALUKIEWICZ, Piotr KASZA, Piotr KULINOWSKI, Andrzej Pilszczek, Stanisław PYTKO, Jacek ZARZYCKI
  DetailsInt.Cl.: E21F 13/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 220848 B1 ; Udziel. 2015-03-06 ; Opubl. 2016-01-29. — Zgłosz. nr P.389550 z dn. 2009-11-12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL220848B1.pdf
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułModelirovanie iznosa s ispol'zovaniem razmernogo analiza
  AutorzyKazimierz FURMANIK, Stanisław PYTKO
  ŹródłoVestnik Rybinskoj Gosudarstvennoj Aviacionnoj Tehnologičeskoj Akademii imeni P. A. Solov'eva. — 2007 no. 1, s. 79–84
22
 • [referat, 2010]
 • TytułModelirovanie treniâ iznosa s ispol'zovaniem razmernogo analiza
  AutorzyKazimierz FURMANIK, Stanisław PYTKO
  ŹródłoSlučasni problemi tribologíï : tezi dopovídej Mížnarodnoï naukovo-tehničnoï konferencíï : (m. Kiïv, 19–21 travnâ 2010 roku) / Ministerstvo Ocvítí í Naukí Ukraïni, [etc.]. — Kiïv : [s. n.], cop. 2010. — S. 106
23
 • [referat, 2010]
 • TytułMożliwości transportowe górniczych kolejek szynowych z napędami ciernymi
  AutorzyKazimierz FURMANIK, Stanisław PYTKO
  ŹródłoBezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie [Dokument elektroniczny] : VI międzynarodowa konferencja : 3–5 listopada 2010 r. : referaty ; prezentacja CBiDGP / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — [Lędziny : CBiDGP], [2010]. — S. [1–13]
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułNapięcie powierzchniowe a efekt Rebindera
  AutorzyStanisław PYTKO, Paweł PYTKO
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2007 R. 38 nr 3, s. 143–154
25
 • [referat, 2008]
 • TytułNiektóre kierunki rozwoju techniki smarowniczej
  AutorzyStanisław PYTKO
  ŹródłoTeoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarowych i esploatacyjnych w górnictwie : III międzynarodowa konferencja : Ustroń, 16–18. 04. 2008 / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach. — Lędziny : CBiDGP, 2008. — S. 101–115