Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Oleksiak, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, *Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • [referat, 2002]
 • TytułA method of processing and feature extraction of tribological surface images
  AutorzyZ. RUDNICKI, Z. OLEKSIAK, S. PYTKO, Z. SZYDŁO
  ŹródłoAUSTRIB '02 : frontiers in tribology : proceedings of the 6th international tribology conference : Perth, Western Australia 2–5 December 2002, Vol. 2 / ed. Gwidon W. Stachowiak. — [Perth, Western Australia : FINELINE], [2002]. — S. 701–707
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułA recording method of the working surface of counter samples during slide mating with PTFE-based composites
  AutorzyZbigniew OLEKSIAK, Grzegorz WIĄZANIA, Marcin KOT
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2017 R. 48 nr 2, s. 139–148
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAnaliza wymiarowa w modelowaniu tarcia i zużycia
  AutorzyKazimierz FURMANIK, Zbigniew OLEKSIAK
  ŹródłoProblemy Eksploatacji. — 2002 nr 1, s. 41–49
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułComputer analysis of images of worn surfaces
  AutorzyZbigniew OLEKSIAK, Zbigniew RUDNICKI
  ŹródłoZagadnienia Eksploatacji Maszyn. — 2002 vol. 37 z. 3, s. 73–84
5
 • [referat, 2003]
 • TytułKonstrukcja tarczy przeciwpróbkowej tribotestera
  AutorzyZbigniew OLEKSIAK, Bolesław ZACHARA
  ŹródłoXXI Sympozjon PKM : Ustroń 2003, T. 2 / red. Józef Wojnarowski, Józef Drewniak. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. — S. 115–118
6
 • [referat, 2005]
 • TytułMetoda symulowania zużycia ślizgowego kompozytów PTFE na podstawie doświadczeń tarciowych
  AutorzyZbigniew OLEKSIAK
  ŹródłoPTSK : XI Warsztaty Naukowe PTSK : „Symulacja w badaniach i rozwoju” : Białystok–Augustów, 1–4 września 2004 : zbiór referatów / pod red. Leona Bobrowskiego, Andrzeja Tylikowskiego ; Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej [etc.]. — Warszawa : PTSK, 2005. — S. 134–141
7
 • [referat, 2004]
 • TytułMetoda symulowania zużywania ślizgowego kompozytów PTFE na podstawie doświadczeń tarciowych
  AutorzyZbigniew OLEKSIAK
  ŹródłoPTSK : XI Warsztaty Naukowe PTSK : {it „Symulacja w badaniach i rozwoju”} : Białystok – Augustów 1–4 września 2004 : streszczenia / Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej [etc.]. — [Polska : PTSK], [2004]. — S. 90–92
8
 • [referat, 1999]
 • TytułMożliwości zastosowania przeźroczy w nauczaniu grafiki komputerowej
  AutorzyZbigniew OLEKSIAK
  ŹródłoXIX Sympozjon PKM [Podstaw Konstrukcji Maszyn] : Zielona Góra–Świnoujście 13–17 września 1999, T. 2 / Politechnika Zielonogórska. Wydział Mechaniczny. — Zielona Góra : Wydawnictwo PZ, [1999]. — S. 181–186
9
 • [referat, 2000]
 • TytułOcena niezawodności ślizgowych skojarzeń tribologicnych przy zmiennych warunkach smarowania
  AutorzyGrażyna JASICA, Zbigniew OLEKSIAK, Henryk Wistuba
  ŹródłoProblemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X konferencja naukowa, T. 2 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 133–142
10
 • [zgłoszenie patentowe, 2009]
 • TytułOprzyrządowanie optimetru do pomiaru ściernego zużycia liniowego materiału konstrukcyjnego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OLEKSIAK Zbigniew, RUDNICKI Zbigniew
  DetailsInt.Cl.: G01B 11/14textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 384478 A1 ; Opubl. 2009-08-31. — Zgłosz. nr P.384478 z dn. 2008-02-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2009  nr 18, s. 20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL384478A1.pdf
11
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2012]
 • TytułOprzyrządowanie optimetru do pomiaru ściernego zużycia linowego materiału konstrukcyjnego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew OLEKSIAK, Zbigniew RUDNICKI
  DetailsInt.Cl.: G01B 11/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 212054 B1 ; Udziel. 2012-01-19 ; Opubl. 2012-08-31. — Zgłosz. nr P.384478 z dn. 2008-02-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212054B1.pdf
12
 • [referat, 2003]
 • TytułPróba oceny zmian filmu nanoszonego podczas tarcia ślizgowego kompozytów PTFE przy pomocy analizy sekwencji obrazów
  AutorzyZbigniew RUDNICKI, Zbigniew OLEKSIAK
  ŹródłoTworzywa sztuczne w budowie maszyn : X seminarium : Kraków, 29 IX–1 X 2003 : referaty / Politechnika Krakowska. Instytut Mechaniki Stosowanej. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki. — Kraków : PK Wydział Mechaniczny IMS KMDiB, 2003. — S. 337–341
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 1997]
 • TytułPróby wyznaczania chwilowych wartości zużycia liniowego próbek podczas tarcia ślizgania
  AutorzyZbigniew OLEKSIAK, Ryszard Kubiesa
  ŹródłoZagadnienia Eksploatacji Maszyn. — 1997 vol. 32 z. 3, s. 333–345
14
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 1999]
 • TytułRamię dociskowe próbki dla głowicy urządzenia do pomiaru liniowego zużycia skojarzeń trących
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew OLEKSIAK, Ryszard Kubiesa
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{6}: G01N 3/56. — Polska. — Opis patentowy ; PL 177539 B1 ; Udziel. 1999-05-31 ; Opubl. 1999-12-31. — Zgłosz. nr P.310861 z dn. 1995-10-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL177539B1.pdf
15
 • [skrypt, 2002]
 • TytułRysunek techniczny i podstawy konstrukcji mechanicznych : dla studentów studium zaocznego elektrotechniki
  AutorzyZbigniew OLEKSIAK
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2002. — 159, [1] s.
16
 • [referat w czasopiśmie, 2001]
 • TytułStanowisko do badania parametrów tarcia i zużywania tworzyw konstrukcyjnych na bioimplanty stawu biodrowego
  AutorzyZbigniew OLEKSIAK, Dariusz Zapalski
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 271. Mechanika. — 2001 z. 69, s. 337–340
17
 • [referat, 2005]
 • TytułStanowisko do szybkiego testowania kompozytów PTFE na zużywanie ślizgowe
  AutorzyZbigniew OLEKSIAK
  ŹródłoXXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn : suplement : Gdynia–Jurata 2005 / red. nauk. Wiesław Tarełko, Leonard Hempel ; Akademia Morska w Gdyni. Wydział Mechaniczny. — Gdynia : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej, 2005. — S. 15–22
18
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2008]
 • TytułTarcza przeciwpróbkowa dla urządzenia badawczego ślizgowych skojarzeń materiałów konstrukcyjnych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew OLEKSIAK, Bolesław ZACHARA
  DetailsInt.Cl.: B23Q 17/09textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 199626 B1 ; Udziel. 2008-03-27 ; Opubl. 2008-10-31. — Zgłosz. nr P.352672 z dn. 2002-03-07. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL199626B1.pdf
19
 • [zgłoszenie patentowe, 2003]
 • TytułTarcza przeciwpróbkowa dla urządzenia badawczego ślizgowych skojarzeń materiałów konstrukcyjnych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OLEKSIAK Zbigniew, ZACHARA Bolesław
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: B23Q 17/09. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 352672 A1 ; Opubl. 2003-09-08. — Zgłosz. nr P.352672 z dn. 2002-03-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2003  nr 18, s. 19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL352672A1.pdf
20
 • [referat, 1999]
 • TytułTestowe sprawdzanie wiadomości z rysunku technicznego lub z podstaw konstrukcji maszyn
  AutorzyZbigniew OLEKSIAK
  ŹródłoXIX Sympozjon PKM [Podstaw Konstrukcji Maszyn] : Zielona Góra–Świnoujście 13–17 września 1999, T. 2 / Politechnika Zielonogórska. Wydział Mechaniczny. — Zielona Góra : Wydawnictwo PZ, [1999]. — S. 187–189
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułThe effect of geometrical features of a friction pair on determination of friction coefficient
  AutorzyZbigniew OLEKSIAK, Kazimierz FURMANIK
  ŹródłoZagadnienia Eksploatacji Maszyn. — 2002 vol. 37 z. 3, s. 63–72
22
 • [referat, 2003]
 • TytułWstępna ocena szybkiej metody badania odporności na zużywanie kompozytów tarflenowych
  AutorzyZbigniew OLEKSIAK, Zbigniew RUDNICKI
  ŹródłoTworzywa sztuczne w budowie maszyn : X seminarium : Kraków, 29 IX–1 X 2003 : referaty / Politechnika Krakowska. Instytut Mechaniki Stosowanej. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki. — Kraków : PK Wydział Mechaniczny IMS KMDiB, 2003. — S. 285–289