Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Oleksiak, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, *Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • A method of processing and feature extraction of tribological surface images / Z. RUDNICKI, Z. OLEKSIAK, S. PYTKO, Z. SZYDŁO // W: AUSTRIB '02 : frontiers in tribology : proceedings of the 6th international tribology conference : Perth, Western Australia 2–5 December 2002, Vol. 2 / ed. Gwidon W. Stachowiak. — [Perth, Western Australia : FINELINE], [2002]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 701–707. — Bibliogr. s. 707, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A recording method of the working surface of counter samples during slide mating with PTFE-based compositesMetoda rejestracji obrazów powierzchni roboczej przeciwpróbki podczas współpracy ślizgowej z kompozytami na bazie PTFE / Zbigniew OLEKSIAK, Grzegorz WIĄZANIA, Marcin KOT // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2017 R. 48 nr 2, s. 139–148. — Bibliogr. s. 147–148, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: stereologiczna analiza obrazów ślizgania, wideostroboskop, rejestrowanie obrazów podczas tarcia, kompozyty PTFE

  keywords: stereometric analysis of slide images, video stroboscope, image recording during sliding friction, deposited layer, PTFE composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wymiarowa w modelowaniu tarcia i zużyciaDimensional analysis in friction and wear modelling / Kazimierz FURMANIK, Zbigniew OLEKSIAK // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2002 nr 1, s. 41–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: modelowanie, zużycie, tarcie, analiza wymiarowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Computer analysis of images of worn surfacesKomputerowa analiza obrazów zużytych powierzchni / Zbigniew OLEKSIAK, Zbigniew RUDNICKI // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2002 vol. 37 z. 3, s. 73–84. — Bibliogr. s. 84, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: analiza obrazu, ekstrakcja cech, obrazy teksturowe, deskryptory tekstury, zużycie powierzchni

  keywords: feature extraction, texture images, texture descriptors, surface wear, image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Konstrukcja tarczy przeciwpróbkowej tribotesteraThe countersample disc of the tribotester / Zbigniew OLEKSIAK, Bolesław ZACHARA // W: XXI Sympozjon PKM : Ustroń 2003, T. 2 / red. Józef Wojnarowski, Józef Drewniak. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. — S. 115–118. — Bibliogr. s. 118, Streszcz., Summ.. — Toż w: XXI [Dwudziesty pierwszy] Sympozjon PKM [Podstaw Konstrukcji Maszyn] 2003 [Dokument elektroniczny] : Ustroń–Zawodzie, 22–26.09.2003 : referaty / Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Bielsko-Biała : ATH], 2003. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Metoda symulowania zużycia ślizgowego kompozytów PTFE na podstawie doświadczeń tarciowychA method of slide wear simulation of PTFE composites on the base of friction experiments / Zbigniew OLEKSIAK // W: PTSK : XI Warsztaty Naukowe PTSK : „Symulacja w badaniach i rozwoju” : Białystok–Augustów, 1–4 września 2004 : zbiór referatów / pod red. Leona Bobrowskiego, Andrzeja Tylikowskiego ; Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej [etc.]. — Warszawa : PTSK, 2005. — ISBN10: 838822980X. — S. 134–141. — Bibliogr. s. 141, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Metoda symulowania zużywania ślizgowego kompozytów PTFE na podstawie doświadczeń tarciowych[A method of slide wear simulation of PTFE composites on the base of friction experiments] / Zbigniew OLEKSIAK // W: PTSK : XI Warsztaty Naukowe PTSK : {\it „Symulacja w badaniach i rozwoju”} : Białystok – Augustów 1–4 września 2004 : streszczenia / Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej [etc.]. — [Polska : PTSK], [2004]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 90–92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Możliwości zastosowania przeźroczy w nauczaniu grafiki komputerowejUsability of slides in education process on the example of MegaCAD4.2 PL computer graphics application to engineering drawings / Zbigniew OLEKSIAK // W: XIX Sympozjon PKM [Podstaw Konstrukcji Maszyn] : Zielona Góra–Świnoujście 13–17 września 1999, T. 2 = XIX Symposium on Fundamentals of Machine Design / Politechnika Zielonogórska. Wydział Mechaniczny. — Zielona Góra : Wydawnictwo PZ, [1999]. — S. 181–186. — Bibliogr. s. 186, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ocena niezawodności ślizgowych skojarzeń tribologicnych przy zmiennych warunkach smarowaniaEstimation of reliability of sliding tribological pairs operating in changing lubrication condition / Grażyna JASICA, Zbigniew OLEKSIAK, Henryk Wistuba // W: Problemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X konferencja naukowa, T. 2 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-913400-1-5. — S. 133–142. — Bibliogr. s. 141, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Oprzyrządowanie optimetru do pomiaru ściernego zużycia liniowego materiału konstrukcyjnego[Optimer tools for abrasive measurement of linear wear of structure material] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OLEKSIAK Zbigniew, RUDNICKI Zbigniew. — Int.Cl.: G01B 11/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 384478 A1 ; Opubl. 2009-08-31. — Zgłosz. nr P.384478 z dn. 2008-02-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 18, s. 20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL384478A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Oprzyrządowanie optimetru do pomiaru ściernego zużycia linowego materiału konstrukcyjnego[Optimer tools for abrasive measurement of linear wear of structure material] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew OLEKSIAK, Zbigniew RUDNICKI. — Int.Cl.: G01B 11/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 212054 B1 ; Udziel. 2012-01-19 ; Opubl. 2012-08-31. — Zgłosz. nr P.384478 z dn. 2008-02-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212054B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Próba oceny zmian filmu nanoszonego podczas tarcia ślizgowego kompozytów PTFE przy pomocy analizy sekwencji obrazów[An estimation of transfer film changes in PTFE composites slip friction process by analysis of image sequences] / Zbigniew RUDNICKI, Zbigniew OLEKSIAK // W: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn : X seminarium : Kraków, 29 IX–1 X 2003 : referaty = Plastics in machine design : X seminar : papers / Politechnika Krakowska. Instytut Mechaniki Stosowanej. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki. — Kraków : PK Wydział Mechaniczny IMS KMDiB, 2003. — S. 337–341. — Bibliogr. s. 341, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Próby wyznaczania chwilowych wartości zużycia liniowego próbek podczas tarcia ślizganiaTest of linear wear virtual values determination of samples at sliding friction / Zbigniew OLEKSIAK, Ryszard Kubiesa // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 1997 vol. 32 z. 3, s. 333–345. — Bibliogr. s. 344, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ramię dociskowe próbki dla głowicy urządzenia do pomiaru liniowego zużycia skojarzeń trących[Method of measuring, in contactless manner, frictional wear of mutually engaging components] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew OLEKSIAK, Ryszard Kubiesa. — Int.Cl.\textsuperscript{6}: G01N 3/56. — Polska. — Opis patentowy ; PL 177539 B1 ; Udziel. 1999-05-31 ; Opubl. 1999-12-31. — Zgłosz. nr P.310861 z dn. 1995-10-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL177539B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Rysunek techniczny i podstawy konstrukcji mechanicznych : dla studentów studium zaocznego elektrotechniki[Engineering graphics and mechanical design fundamentals] / Zbigniew OLEKSIAK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2002. — 159, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1647). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Stanowisko do badania parametrów tarcia i zużywania tworzyw konstrukcyjnych na bioimplanty stawu biodrowegoStand for investigation of wear and friction parameters of materials used in bioimplants hip joint / Zbigniew OLEKSIAK, Dariusz Zapalski // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 271. Mechanika ; ISSN 1429-6055. — 2001 z. 69, s. 337–340. — Bibliogr. s. 339–340, Streszcz., Summ.. — XX [Dwudziesty] Sympozjon PKM : Podstawy Konstrukcji Maszyn : Polanica-Zdrój 24–28.09.2001 / red. Tadeusz Łagoda, Ewald Macha ; Politechnika Opolska. Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział w Opolu. — Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Stanowisko do szybkiego testowania kompozytów PTFE na zużywanie ślizgoweThe stand for fast sliding wear testing of PTFE composites / Zbigniew OLEKSIAK // W: XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn : suplement : Gdynia–Jurata 2005 / red. nauk. Wiesław Tarełko, Leonard Hempel ; Akademia Morska w Gdyni. Wydział Mechaniczny. — Gdynia : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej, 2005. — S. 15–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Summ.. — Toż. W: XXII Sympozjon PKM [Dokument elektroniczny] : Gdynia–Jurata 2005. T. 1-4. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / [red. nauk. Wiesław Tarełko, Leonard Hempel ; Akademia Morska w Gdyni. Wydział Mechaniczny]. - [Gdynia : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej, 2005]. -  1 dysk optyczny. - S. [1–8], Supl. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. [8], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Tarcza przeciwpróbkowa dla urządzenia badawczego ślizgowych skojarzeń materiałów konstrukcyjnych[Sample carrier disk for testing device designed to test slip joints of constructional materials] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew OLEKSIAK, Bolesław ZACHARA. — Int.Cl.: B23Q 17/09\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 199626 B1 ; Udziel. 2008-03-27 ; Opubl. 2008-10-31. — Zgłosz. nr P.352672 z dn. 2002-03-07. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL199626B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Tarcza przeciwpróbkowa dla urządzenia badawczego ślizgowych skojarzeń materiałów konstrukcyjnych[Sample carrier disk for testing device designed to test slip joints of constructional materials] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OLEKSIAK Zbigniew, ZACHARA Bolesław. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: B23Q 17/09. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 352672 A1 ; Opubl. 2003-09-08. — Zgłosz. nr P.352672 z dn. 2002-03-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2003  nr 18, s. 19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL352672A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Testowe sprawdzanie wiadomości z rysunku technicznego lub z podstaw konstrukcji maszynThe method of testing skill in the range of engineering graphics or machines design fundamentals / Zbigniew OLEKSIAK // W: XIX Sympozjon PKM [Podstaw Konstrukcji Maszyn] : Zielona Góra–Świnoujście 13–17 września 1999, T. 2 = XIX Symposium on Fundamentals of Machine Design / Politechnika Zielonogórska. Wydział Mechaniczny. — Zielona Góra : Wydawnictwo PZ, [1999]. — S. 187–189. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The effect of geometrical features of a friction pair on determination of friction coefficientWpływ cech geometrycznych węzła tarcia na wyznaczane wartości współczynnika tarcia / Zbigniew OLEKSIAK, Kazimierz FURMANIK // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2002 vol. 37 z. 3, s. 63–72. — Bibliogr. s. 72, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wstępna ocena szybkiej metody badania odporności na zużywanie kompozytów tarflenowych[Preliminary evaluation of fast method of wear resistance investigation of PTFE composites] / Zbigniew OLEKSIAK, Zbigniew RUDNICKI // W: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn : X seminarium : Kraków, 29 IX–1 X 2003 : referaty = Plastics in machine design : X seminar : papers / Politechnika Krakowska. Instytut Mechaniki Stosowanej. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki. — Kraków : PK Wydział Mechaniczny IMS KMDiB, 2003. — S. 285–289. — Bibliogr. s. 289, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: