Wykaz publikacji wybranego autora

Włodzimierz Ochoński, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6602097943

PBN: 900942

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 391, z ogólnej liczby 391 publikacji Autora


1
 • [referat, 2009]
 • TytułAnwendung von Formgedächtnislegierungen in Rohrverbindungen
  AutorzyWłodzimierz OCHOŃSKI
  ŹródłoUntersuchung und Anwendung von Dichtelementen : XVI. Dichtungskolloquium in Steinfurt am 16/17 September 2009 / Hrsg. Alexander Riedl. — Essen : Vulkan-Verlag GmbH, cop. 2009. — S. 141–149
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAplicación de los materiales con memoria de forma a la tecnología de estanquidad de fluidos
  AutorzyWłodzimierz OCHOŃSKI
  ŹródłoFluidos : oleohidráulica, neumática y automación. — 2013 vol. 42 no. 383 [iss.] 6, s. 363–371
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułApplicazione di materiali a memoria di forma alla tecnologia di tenuta dei fluidi
  AutorzyWłodzimierz OCHOŃSKI
  ŹródłoOleodinamica-Pneumatica. — 2009 [n.] 10, s. 54–60
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułAusgewählte Probleme der Dichtheit von gross en Kugelhähnen für Erdgas-Rohrleitungen
  AutorzyWłodzimierz OCHOŃSKI, Józef SALWIŃSKI, Zbigniew SZYDŁO, Bolesław ZACHARA
  ŹródłoDichtungstechnik : Zeitschrift für die Praxis Dichtungstechnik. — 2005 H. 1, s. 27–32
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2010]
 • TytułBadanie ciśnienia przebicia w uszczelnieniu z cieczą magneto-reologiczną dla wałów obrotowych
  AutorzyWłodzimierz OCHOŃSKI, Marcin POTOCZNY, Bolesław ZACHARA
  ŹródłoUszczelnienia i technika uszczelniania maszyn i urządzeń : międzynarodowa XII konferencja naukowo-techniczna : Wrocław–Kudowa Zdrój, 26–28 maja 2010 / pod red. Marka Gawlińskiego ; SIMP. — Wrocław : SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr, cop. 2010. — S. 121–128
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułBadanie ciśnienia przebicia w uszczelnieniu z cieczą magneto-reologiczną dla wałów obrotowych
  AutorzyWłodzimierz OCHOŃSKI, Marcin POTOCZNY, Bolesław ZACHARA
  ŹródłoArmatura i Rurociągi. — 2010 R. 10 z. 3, s. 35–38
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [inne, 2007]
 • TytułDesign, testing and application of ferrofluidic seals (FFS)
  AutorzyWłodzimierz OCHOŃSKI, Zbigniew SZYDŁO
  ŹródłoSelected research findings of an innovative nature : Polish universities and institutes of the Polish Academy of Sciences / sci. ed. board: Bogusław Smólski, Władysław Włosiński. — Warsaw : Polish Academy of Sciences, 2007. — S. 25
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2005]
 • TytułDichtsystem Sitzring-Kugel mit “fire-safe” -Funktion in Kugelhähnen für Erdgas
  AutorzyW. OCHOŃSKI, J. SALWIŃSKI, Z. SZYDŁO
  ŹródłoUntersuchung und Anwendung von Dichtelementen : XIV. Dichtungskolloquium : Steinfurt, am 11. /12. Mai 2005 / Hrsg. Wolfgang Tietze. — Essen : Vulkan-Verlag GmbH, 2005. — S. 247–252
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułDichtungen mit magnetorheologischer Flüssigkeit als Alternative zu solchen mit ferromagnetischer Flüssigkeit
  AutorzyWłodzimierz OCHOŃSKI, Józef SALWIŃSKI, Marcin SZCZĘCH
  ŹródłoDichtungstechnik : Jahrbuch 2014 / Hrsg. Karl-Friedrich Berger, Sandra Kiefer. — Germany : ISGATEC GmbH, cop. 2013. — S. 243–252
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułDispositivi che assicurano durata ed ermeticità
  AutorzyWłodzimierz OCHOŃSKI
  ŹródłoOrgani di Trasmission. — 2007 no. 2, s. 114–119
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [zgłoszenie patentowe, 2011]
 • TytułDławica ze stałym dociskiem szczeliwa
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, SALWIŃSKI Józef
  DetailsInt.Cl.: F16J 15/18textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 391290 A1 ; Opubl. 2011-12-05. — Zgłosz. nr P.391290 z dn. 2010-05-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2011  nr 25, s. 34. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL391290A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [zgłoszenie patentowe, 2019]
 • TytułDławnica o wyrównanym rozkładzie nacisków stykowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, HORAK Wojciech, PRZENZAK Estera
  DetailsInt.Cl.: F16J 15/53textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 422800 A1 ; Opubl. 2019-03-11. — Zgłosz. nr P.422800 z dn. 2017-09-09 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2019  nr 6, s. 32. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL422800A1.pdf
 • słowa kluczowe: magnes trwały, tulejka nośna, dławnica, komora dławnicowa, pierścień oporowy, miękki pierścień uszczelniający

  keywords: permanent magnet, support sleeve, gland packing, gland chamber, thrust ring, soft sealing ring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2015]
 • TytułDławnica ze stałym dociskiem szczeliwa
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI, Józef SALWIŃSKI
  DetailsInt.Cl.: F16J 15/18textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 219520 B1 ; Udziel. 2014-09-25 ; Opubl. 2015-05-29. — Zgłosz. nr P.391290 z dn. 2010-05-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL219520B1.pdf
 • słowa kluczowe: dławnica, pakiet pierścieni uszczelniających, metalowe pierścienie nośne, magnesy trwałe spolaryzowane osiowo

  keywords: sealing rings set, stuffing-box seal, metallic retainer rings, permanent magnets axially polarized

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [zgłoszenie patentowe, 2010]
 • TytułDławnica z promieniowym dociskiem szczeliwa
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz
  DetailsInt.Cl.: F16J 15/24textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 387895 A1 ; Opubl. 2010-11-08. — Zgłosz. nr P.387895 z dn. 2009-04-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2010  nr 23, s. 18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL387895A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2015]
 • TytułDławnica z promieniowym dociskiem szczeliwa
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI
  DetailsInt.Cl.: F16J 15/24textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 218671 B1 ; Udziel. 2014-04-25 ; Opubl. 2015-01-30. — Zgłosz. nr P.387895 z dn. 2009-04-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218671B1.pdf
 • słowa kluczowe: dławnica, elastyczne pierścienie uszczelniające, pierścienie ze stopu metali z efektem "pamięci kształtu"

  keywords: stuffing box, elastic sealing rings, rings made of alloy with "shape memory" effect

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [zgłoszenie patentowe, 2007]
 • TytułDławnica z wyrównanym rozkładem nacisków
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz
  DetailsInt.Cl.: F16J 15/43textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 378768 A1 ; Opubl. 2007-07-23. — Zgłosz. nr P.378768 z dn. 2006-01-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2007  nr 15, s. 13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL378768A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [zgłoszenie patentowe, 2010]
 • TytułDławnica z wyrównanym rozkładem nacisków stykowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz
  DetailsInt.Cl.: F16J 15/18textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 387822 A1 ; Opubl. 2010-10-25. — Zgłosz. nr P.387822 z dn. 2009-04-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2010  nr 22, s. 21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL387822A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [zgłoszenie patentowe, 2011]
 • TytułDławnica z wyrównanym rozkładem nacisków stykowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, RUPETA Wiktor
  DetailsInt.Cl.: F16J 15/18textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 388579 A1 ; Opubl. 2011-01-31. — Zgłosz. nr P.388579 z dn. 2009-07-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2011  nr 3, s. 24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL388579A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2012]
 • TytułDławnica z wyrównanym rozkładem nacisków stykowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI
  DetailsInt.Cl.: F16J 15/43textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 210754 B1 ; Udziel. 2011-09-23 ; Opubl. 2012-02-29. — Zgłosz. nr P.378768 z dn. 2006-01-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL210754B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2015]
 • TytułDławnica z wyrównanym rozkładem nacisków stykowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI, Wiktor RUPETA
  DetailsInt.Cl.: F16J 15/18textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 218969 B1 ; Udziel. 2014-06-05 ; Opubl. 2015-02-27. — Zgłosz. nr P.388579 z dn. 2009-07-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218969B1.pdf
 • słowa kluczowe: tuleja kołnierzowa, dławnica, pakiet pierścieni uszczelniających, pierścienie oporowe

  keywords: flanged sleeve, gland packing, sealing rings set, thrust rings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2015]
 • TytułDławnica z wyrównanym rozkładem nacisków stykowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI
  DetailsInt.Cl.: F16J 15/18textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 219006 B1 ; Udziel. 2014-06-25 ; Opubl. 2015-02-27. — Zgłosz. nr P.387822 z dn. 2009-04-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL219006B1.pdf
 • słowa kluczowe: dławnica, pierścienie ze stopu metali z efektem "pamięci kształtu", miękkie pierścienie uszczelniające, metalowe pierścienie oporowe

  keywords: rings made of alloy with "shape memory" effect, gland packing, soft sealing rings, metal thrust rings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [zgłoszenie patentowe, 2017]
 • TytułDławnica z wyrównanym rozkładem nacisków stykowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, SALWIŃSKI Józef, PRZENZAK Estera
  DetailsInt.Cl.: F16J 15/18textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 416362 A1 ; Opubl. 2017-09-11. — Zgłosz. nr P.416362 z dn. 2016-03-02 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2017  nr 19, s. 36. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL416362A1.pdf
 • słowa kluczowe: magnesy trwałe, pierścienie nośne, dławnica, pierścienie oporowe, elastyczne pierścienie uszczelniające typu "o"

  keywords: permanent magnets, thrust rings, gland, retaining rings, elastic sealing rings of "o" types

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2011]
 • TytułDwustopniowe uszczelnienie wału
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI
  DetailsInt.Cl.: F16J 15/54textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 209307 B1 ; Udziel. 2011-03-23 ; Opubl. 2011-08-31. — Zgłosz. nr P.376186 z dn. 2005-07-14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL209307B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [zgłoszenie patentowe, 2007]
 • TytułDwustronne, czołowe uszczelnienie wału
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz
  DetailsInt.Cl.: F16J 15/53textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 378457 A1 ; Opubl. 2007-06-25. — Zgłosz. nr P.378457 z dn. 2005-12-16 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2007  nr 13, s. 18-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL378457A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: