Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusław Ładecki, dr inż.

adiunkt

Faculty of Mechanical Engineering and Robotics
WIMiR-kpem


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / mechanika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0281-2526 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 6504807909

PBN: 5e709209878c28a04738ef2a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 70, z ogólnej liczby 71 publikacji Autora


1
 • Analiza dynamiczna mostu przeładunkowego o konstrukcji powłokowejDynamic analysis of charging bridge of a shell structure / Bogusław ŁADECKI, Sławomir BADURA // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2014 t. 31 z. 61 nr 2, s. 95–106. — Bibliogr. s. 106, Summ.

 • słowa kluczowe: MES, pomiary tensometryczne, badania nieniszczące, suwnice bramowe, stan naprężeń

  keywords: FEM, state of stress, metal structures, strain measurements, NDT examination

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2014.32

2
 • Analiza eksperymentalna mostu przeładunkowego konstrukcji powłokowejExperimental analyze of debrick bridge with coating construction / ŁADECKI Bogusław, BADURA Sławomir, MATACHOWSKI Filip // W: XXIV Sympozjum Mechaniki eksperymentalnej ciała stałego imienia prof. Jacka Stupnickiego = 24\textsuperscript{th} Symposium on Experimental mechanics of solids in memory of prof. Jacek Stupnicki : Wrocław, 22 września 2010. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, [2010]. — S. 22–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza możliwości przedłużenia okresu eksploatacji podpory kolei linowej ze stwierdzonymi pęknięciami zmęczeniowymiAnalysis eksploring the possibility of extending operating period of a cable railway support in which fatigue cracks were detected / Bogusław ŁADECKI, Andrzej SKORUPA, Andrzej CICHOCIŃSKI // W: Wybrane wyniki prac badawczych z zakresu bezpieczeństwa urządzeń transportu linowego / [red. Józef Kuleczka]. — Kraków : KTL AGH, 1999. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 13). — S. 130–135. — Bibliogr. s. 135, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza przyczyn pękania elementów napawanych ze stali $X38CrMoV5-1$Analysis of the causes of cracking of padded elements of the steel $X38CrMoV5-1$ / Edmund TASAK, Bogusław ŁADECKI, Aneta ZIEWIEC // Przegląd Spawalnictwa ; ISSN 0033-2364. — 2003 [R.] 75 nr 5, s. 8–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Summ., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza przyczyn powstawania pęknięć zmęczeniowych w konstrukcji bębna pędnego maszyny wyciągowejAnalysis of the causes of fatigue cracks in the construction of a motion wheel in hoisting machine / Andrzej CICHOCIŃSKI, Bogusław ŁADECKI // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2005 vol. 24 no. 3, s. 166–172. — Bibliogr. s. 172, Streszcz.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rle016f.wbg2.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2005-03/mech01.pdf

 • słowa kluczowe: MES, wytrzymałość, badania nieniszczące, zmęczenie, górnicze urządzenie wyciągowe

  keywords: FEM, strength, fatigue, hoisting machine, NDT testing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza wytrzymałościowa bębnowej wywrotnicy wagonowej w aspekcie podwyższenia jej trwałości eksploatacyjnejStrength analysis of a drum wagon tipper in the aspect of increasing its operating durability / Bogusław ŁADECKI, Dariusz Bańdo // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2008 nr 2, s. 44–46. — Bibliogr. s. 46, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza wytrzymałościowa bębnowej wywrotnicy wagonowej w aspekcie podwyższenia jej trwałości eksploatacyjnejStrength analysis of a drum wagon tippler in the aspect of increasing its operating durability / Bogusław ŁADECKI, Dariusz Bańdo // W: Maszyny i pojazdy dla budownictwa i górnictwa skalnego : konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 25–26 września 2008. — Wrocław : SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr, [2008]. — ISBN: 978-83-87982-03-4. — S. 92–97. — Bibliogr. s. 97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza wytrzymałościowa bębnów maszyn wyciągowych na podstawie badań eksploatacyjnych[Endurance analysis of drums in hoisting installations on the basis of operational data] / Andrzej CICHOCIŃSKI, Bogusław ŁADECKI, Marek PŁACHNO // W: TRANSPORT SZYBOWY 2007 : IV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 17–19.09.2007 r., T. 2 / red. merytoryczna: Andrzej Meder, Adam Klich ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, ZINT Zintegrowany Instytut Naukowo-Technologiczny Paliwa-Bezpieczeństwo-Środowisko. — Gliwice : Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, [2007]. — ISBN: 978-83-60708-12-5. — S. 109–117. — Bibliogr. s. 117, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza wytrzymałościowa koryta zjeżdżalni grawitacyjnej wykonanego z laminatu poliestrowego[Strength analysis of the gravitation slide runner made of polyester laminate] / Bogusław ŁADECKI, Andrzej CICHOCIŃSKI, Andrzej SKORUPA // W: Koleje linowe i wyciągi narciarskie : XII [dwunasta] konferencja naukowo-techniczna : Krynica 6–7 maja 1999 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji [etc.]. — [Warszawa : SIiTK], [1999]. — S. 65–70. — Bibliogr. s. 70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza wytrzymałościowa palety ładunkowej skrzyniowej ze składanymi ściankami[Strenght analysis of box palettes with folding clipping] / Bogusław ŁADECKI, Filip MATACHOWSKI // W: MES 2009 : programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania : XI konferencja naukowo-techniczna : odporność udarowa konstrukcji : V konferencja naukowo-techniczna : Pisz, 20–23 października 2009 : streszczenia referatów / red. nauk. Wiesław Krasoń. — Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2009. — S. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Badania defektoskopowe wprzęgieł jako podstawowy element zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji kolei linowychFlaw detection in grips as the basic element for ensuring safety of ropeway operations / Bogusław ŁADECKI, Marian WÓJCIK // W: Wyniki prac naukowo-badawczych i badań eksploatacyjnych elementów urządzeń transportu linowego / kom. nauk.-program. zesz. (przewodn.) Józef Hansel ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 26). — S. 124–129. — Bibliogr. s. 129, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania diagnostyczne filtru procesowego PCI z przenośnikiem po pożarzeDiagnostics tests of the PCI process filter with a conveyor after a fire / Bogusław ŁADECKI // Badania Nieniszczące i Diagnostyka = Nondestructive Testing and Diagnostics ; ISSN 2451-4462. — 2021 nr 1–2, s. 3–7. — Bibliogr. s. 7, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: zmęczenie materiału, badania nieniszczące, filtr procesowy, pożar

  keywords: non destructive testing, material fatigue, fire, process filter

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.26357/BNID.2021.001

14
 • Badania diagnostyczne przyczyn awarii wytłaczarki przemysłowej do tworzyw sztucznych ø90Diagnostic tests of the causes of failure of the industrial extruder for plastics ø90 / Bogusław ŁADECKI // Badania Nieniszczące i Diagnostyka = Nondestructive Testing and Diagnostics ; ISSN 2451-4462. — 2020 nr 1–4, s. 38–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://bnid.pl/wp-content/uploads/Vol05/BNiD_2020_Vol05_Issue1_Art07.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: zmęczenie materiału, badania nieniszczące, wytłaczanie, stal nierdzewna

  keywords: extrusion, non destructive testing, stainless steel, material fatigue

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.26357/BNID.2020.007

15
 • Badania diagnostyczne przyczyn awarii wytłaczarki przemysłowej do tworzyw sztucznych ø90[Diagnostic tests of the causes of failure of the industrial extruder for plastics ø90] / Bogusław ŁADECKI // Tworzywa Sztuczne w Przemyśle ; ISSN 2082-6877. — 2021 nr 4, s. 110–112. — Bibliogr. s. 112. — Przedruk z: Badania Nieniszczące i Diagnostyka. - 2020 nr 1–4, s. 38–41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badania diagnostyczne torowiska jazdy mostów przeładunkowych w systemie zasilania wielkiego piecaDiagnostics tests of the track of transshipment bridges in the blast furnace power supply / Bogusław ŁADECKI // Badania Nieniszczące i Diagnostyka = Nondestructive Testing and Diagnostics ; ISSN 2451-4462. — 2022 vol. 7 nr 1-4, s. 15–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz., Abstr.. — 49. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących (KKBN) : 17-20 października 2022, Kołobrzeg. — tekst: https://bnid.pl/lib/emblzk/BNiDissue2022_02_Page015_020-l9lsdd3d.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: wielki piec, badania nieniszczące, badania diagnostyczne, torowisko

  keywords: non destructive testing, blast furnace, track, diagnostics tests

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.26357/BNID.2022.002

17
 • Badania nieniszczące elementów kolei linowychNon-destructive testing of cableway components / Bogusław ŁADECKI, Marian WÓJCIK // W: Bezpieczeństwo transportu linowego w obowiązującym prawie i normach technicznych : praca zbiorowa = Ropeway transport safety in current legislation and technical standards / pod red. Józefa Hansela ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2004. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne / AGH WIMiR KTL ; z. 33). — S. 178–185. — Bibliogr. s. 185, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Badania nieniszczące połączeń lutowanych rur cienkościennych ze stali nieferromagnetycznychNon-destructive testing of brazing joints of thin walled non-ferromagnetic steel pipes / Bogusław ŁADECKI, Łukasz Knysak // Badania Nieniszczące i Diagnostyka = Nondestructive Testing and Diagnostics ; ISSN 2451-4462. — 2018 nr 3, s. 53–55. — Bibliogr. s. 55, Abstr., Streszcz.. — 47th National conference on Nondestructive testing (KKBN) : 16th-18th October 2018, Kołobrzeg, Poland. — tekst: https://bnid.pl/wp-content/uploads/Vol03/LadeckiB_BadaniaNieniszczace.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: badania nieniszczące, lutowanie twarde, rury cienkościenne ze stali nieferromagnetycznych

  keywords: non destructive testing, brazing, thin walled non-ferromagnetic pipes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.26357/BNiD.2018.023

19
 • Badania nieniszczące pras wulkanizacyjnych jako element monitoringu ich stanu technicznegoNon-destructive testing of tire curing presses as an element of monitoring their technical condition / Bogusław ŁADECKI // Zeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2002 nr 7, s. 135–140. — Bibliogr. s. 139, Abstr.. — 31 KKBN : 31 [trzydziesta pierwsza] Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących : Szczyrk 22–24 października 2002 r / kom. red. Leonard Runkiewicz [et al.]. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Badania nieniszczące urządzeń holujących wyciągów narciarskich[Non-destructive testing of tow-hangers of ski-tows] / Bogusław ŁADECKI // W: „Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” [Dokument elektroniczny] : „Nowoczesne rozwiązania kolei linowych” : XIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : 13–15 październik 2008 Bielsko-Biała / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH. WIMiR. KTL, 2008. — 1 dysk optyczny. — Slajdy 1–21. — Wymagania systemowe: Power Point ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Badania nieniszczące urządzeń i sprzętu wiertniczego – wybrane przykładyNondestructive examination of drilling equipment – selected examples / Stanisław BEDNARZ, Bogusław ŁADECKI // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2011 R. 67 nr 9, s. 648–653. — Bibliogr. s. 653, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Badania nieniszczące urządzeń kolei linowych[Non-destructive testing of ropeways equipment] / Bogusław ŁADECKI, Andrzej TYTKO // Dozór Techniczny ; ISSN 0209-1763. — 2010 nr 1–2, s. 30–34. — Bibliogr. s. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Badania nieniszczące używanych kolei linowych w świetle przepisów Unii Europejskiej : [streszczenie]Non-destructive testing of used cableway under European Union regulation / Bogusław ŁADECKI // Zeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2005 nr 10, s. 20. — Toż: 34 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących [Dokument elektroniczny] : Zakopane 2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / PTBNiDT SIMP. — [Warszawa : PTBNiDT SIMP, 2005]. — 1 dysk optyczny. — (Zeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; nr 10). — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 20. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — 34 KKBN : 34 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących : Zakopane 25–27 października 2005 r. / PTBNiDT SIMP. — Warszawa : PTBNiDT SIMP, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Badania nieniszczące wprzęgieł w świetle przepisów Unii EuropejskiejNon-destructive testing of grips under the European Union regulations / Bogusław ŁADECKI // W: Budowa i eksploatacja kolei linowych w nowym prawie Unii Europejskiej = Construction and operation of cableway installations in new European Community legislation / red. Józef Kuleczka ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2005. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne / AGH WIMiR KTL ; z. 34). — Publikacja zawiera prace prezentowane na IX międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu „Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” pt. „Budowa i eksploatacja kolei linowych w nowym prawie Unii Europejskiej” : Szczyrk, 14–16 listopad 2005 r.. — S. 52–58. — Bibliogr. s. 57–58, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Badania nieniszczące wywrotnic wagonowych w aspekcie przedłużenia ich trwałości eksploatacyjnejNon-destructive testing of wagon tipplers in the aspect of their operation life prolongation / Bogusław ŁADECKI, Dariusz BAŃDO // Zeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2007 nr 12, s. 29. — 36 KKBN : 36 Krajowa Konferencja badań nieniszczących : Karkonosze 23–25 października 2007 r. — Warszawa : PTBNiDT SIMP, 2007 + CD-ROM. — ISBN 978-83-87982-47-8. — Pełny tekst w: 36 KKBN [Dokument elektroniczny] : 36 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących : Karkonosze, 23–25 października 2007. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : PTBNiDT SIMP, 2007. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — S. 182–187, Bibliogr. s. 187

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: