Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Krawczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem257810
201911
201711
201422
201222
2011211
201011
200911
2008312
200711
2006422
2002211
200111
2000211
1999211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem2525
201911
201711
201422
201222
201122
201011
200911
200833
200711
200644
200222
200111
200022
199922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem2525
201911
201711
201422
201222
201122
201011
200911
200833
200711
200644
200222
200111
200022
199922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2525
201911
201711
201422
201222
201122
201011
200911
200833
200711
200644
200222
200111
200022
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem251213
201911
201711
201422
201222
201122
201011
200911
200833
200711
200644
200222
200111
200022
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem251015
201911
201711
2014211
2012211
2011211
201011
200911
2008321
200711
2006413
200222
200111
2000211
1999221
 • [referat, 2006]
 • TytułBadania tribologicznych właściwości mono- i dwuwarstwowych napoin z brązu $CuSn6$
  AutorzyStanisław KRAWCZYK, Tomasz GÓRAL
  ŹródłoINSYCONT'06 : 7th international symposium : energy and environmental aspects of tribology : Cracow, Poland September 14th–16th 2006 : [proceedings] / Polish Tribology Society – Warsaw [etc.]. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2006. — S. 225–232
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułBadania własności mechanicznych napoiny ER-F w podwyższonej temperaturze
  AutorzyStanisław KRAWCZYK, Andrzej SKORUPA
  ŹródłoPrzegląd Spawalnictwa. — 2008 R. 80 nr 4, s. 21–23
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania własności tribologicznych napoin wielowarstwowych z brązu $CuSn6$ nakładanych na podłoże stalowe metodą MIG
  AutorzyAndrzej SKORUPA, Stanisław KRAWCZYK, Tomasz GÓRAL
  ŹródłoPrzegląd Spawalnictwa. — 2007 [R.] 79 nr 8, s. 28–33
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBadanie wpływu parametrów skrawania na zużycie ostrzy głowic frezowych przy obróbce tworzyw węglowych WPW-65
  AutorzyStanisław KRAWCZYK, Krzysztof ZAGÓRSKI
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2009 R. 40 nr 6, s. 59–67
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 1999]
 • TytułElastyczna linia do obróbki bloków katodowych
  AutorzyStanisław Golec, Józef KOŁODZIEJ, Stanisław KRAWCZYK, Andrzej SKORUPA
  ŹródłoAutomatyzacja maszyn, urządzeń i procesów APRO'99 : I konferencja, Krynica 19–22 kwiecień 1999 : referaty recenzowane / organizatorzy : Katedra Automatyzacji Procesów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Sekcja Mechanizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków] : Gutenberg, 1999. — S. 293–300
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułElastyczna linia do obróbki bloków węglowych
  AutorzyJózef KOŁODZIEJ, Stanisław KRAWCZYK, Andrzej SKORUPA
  ŹródłoBiuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 1999 nr 66/67, s. 30–31
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [zgłoszenie patentowe, 2011]
 • TytułGłowica frezowa do obróbki płaskich powierzchni przedmiotów z materiałów niemetalowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KOŁODZIEJ Józef, KRAWCZYK Stanisław
  DetailsInt.Cl.: B23C 5/20textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 391540 A1 ; Opubl. 2011-12-19. — Zgłosz. nr P.391540 z dn. 2010-06-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2011  nr 26, s. 6-7. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL391540A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2014]
 • TytułGłowica frezowa do obróbki płaskich powierzchni przedmiotów z materiałów niemetalowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef KOŁODZIEJ, Stanisław KRAWCZYK
  DetailsInt.Cl.: B23C 5/20textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 216797 B1 ; Udziel. 2013-10-14 ; Opubl. 2014-05-30. — Zgłosz. nr P.391540 z dn. 2010-06-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL216797B1.pdf
 • słowa kluczowe: skrawanie, głowica frezowa

  keywords: cutting, face mill

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [zgłoszenie patentowe, 2014]
 • TytułNarzędzie wiertnicze
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KRAWCZYK Stanisław, KRAUZE Krzysztof, ZAGÓRSKI Krzysztof
  DetailsInt.Cl.: E21B 10/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 402130 A1 ; Opubl. 2014-06-23. — Zgłosz. nr P.402130 z dn. 2012-12-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2014  nr 13, s. 37. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL402130A1.pdf
 • słowa kluczowe: górnictwo, wiercenie, narzędzie wiertnicze

  keywords: mining, drilling, drilling tool

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [zastosowana topografia układu scalonego, 2017]
 • TytułNarzędzie wiertnicze
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KRAWCZYK Stanisław, KRAUZE Krzysztof, ZAGÓRSKI Krzysztof
  DetailsInt.Cl.: E21B 10/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 125456 U1 ; Opubl. 2017-01-02. — Zgłosz. nr W.125456 z dn. 2012-12-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2017  nr 1, s. 71. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL125456U1.pdf
 • słowa kluczowe: górnictwo, wiercenie, narzędzie wiertnicze

  keywords: mining, drilling, drilling tool

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [wzór użytkowy, 2019]
 • TytułNarzędzie wiertnicze do otworów strzałowych lub kotwowych w skałach miękkich
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław KRAWCZYK, Krzysztof KRAUZE, Krzysztof ZAGÓRSKI
  DetailsInt.Cl.: E21B 10/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 70731 Y1 ; Udziel. 2018-08-16 ; Opubl. 2019-05-31. — Zgłosz. nr W.125456 z dn. 2012-12-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL70731Y1.pdf
 • słowa kluczowe: górnictwo, wiercenie, narzędzie wiertnicze

  keywords: mining, drilling, drilling tool

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2000]
 • TytułNowa technologia obróbki mechanicznej wyrobów węglowych i grafitowych
  AutorzyAndrzej SKORUPA, Józef KOŁODZIEJ, Stanisław KRAWCZYK, Stanisław Golec
  ŹródłoWęgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000 : ogólnopolskie seminarium dedykowane Profesorom Aleksandrowi Długoszowi i Mieczysławowi Żyle z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej : Kraków 15–16 czerwiec 2000 : materiały seminarium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 2000. — S. 21–23
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułObróbka mechaniczna tworzyw węglowych
  AutorzyAndrzej SKORUPA, Józef KOŁODZIEJ, Stanisław KRAWCZYK
  ŹródłoKarbo. — 2000 R. 45 nr 11, s. 376–382
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2010]
 • TytułOcena efektywności zastosowania cieczy chłodząco-smarujących zawierających kompleksy miedzi przy wierceniu stopu aluminium
  AutorzyStanisław KRAWCZYK, Janusz ŁABĘDŹ
  ŹródłoINSYCONT'10 : 8th international symposium : energy and environmental aspects of tribology : Cracow, Poland : July 7th–9th 2010 / Department of Machine Design and Terotechnology. AGH University of Science and Technology – Cracow, [etc.]. — Radom : Publishing House of Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, 2010. — S. 91–98
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2001]
 • TytułOptyczny układ pomiarowy do precyzyjnego ustawiania ostrzy noży skrawających na automatycznej linii obróbkowej
  AutorzyJózef KOŁODZIEJ, Stanisław KRAWCZYK, Andrzej SKORUPA
  ŹródłoICCC'2001 : International Carpathian Control Conference : workshop : Krynica, Poland, May 22–25, 2001 : proceedings. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, [2001]. — S. 41–46
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułProblemy związane z uszczelnieniami w pompach górniczych
  AutorzyKazimierz Golec, Józef KOŁODZIEJ, Stanisław KRAWCZYK, Andrzej SKORUPA
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1737. Górnictwo. — 2006 z. 274, s. 193–200
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2008]
 • TytułSposób i urządzenie do regeneracji płyt kompaktowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław KRAWCZYK, Tomasz Krupnik
  DetailsInt.Cl.: G11B 23/50textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 197105 B1 ; Udziel. 2007-07-17 ; Opubl. 2008-02-29. — Zgłosz. nr P.347054 z dn. 2001-04-11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL197105B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [zgłoszenie patentowe, 2002]
 • TytułSposób i urządzenie do regeneracji płyt kompaktowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KRAWCZYK Stanisław, Krupnik Tomasz
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: B08B 3/04. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 347054 A1 ; Opubl. 2002-10-21. — Zgłosz. nr P.347054 z dn. 2001-04-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2002  nr 22, s. 8. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL347054A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [zgłoszenie patentowe, 2012]
 • TytułUkład napędowy kół samolotowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KRAWCZYK Stanisław
  DetailsInt.Cl.: B64C 25/40textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 392766 A1 ; Opubl. 2012-05-07. — Zgłosz. nr P.392766 z dn. 2010-10-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2012  nr 10, s. 13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL392766A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułUszczelnienia czołowe w pompach górniczych
  AutorzyKazimierz Golec, Józef KOŁODZIEJ, Stanisław KRAWCZYK, Andrzej SKORUPA
  ŹródłoProblemy Eksploatacji. — 2006 nr 1, s. 55–62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułWpływ nacisku na właściwości tribologiczne napoin wielowarstwowych z brązu CuSn6 nakładanych na podłoże stalowe metodą MIG
  AutorzyAndrzej SKORUPA, Stanisław KRAWCZYK, Tomasz GÓRAL
  ŹródłoPrzegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2011 R. 83 nr 2, s. 41–45
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [zgłoszenie patentowe, 2008]
 • TytułWrzeciono z automatyczną wymianą narzędzia
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KRAWCZYK Stanisław, ZAGÓRSKI Krzysztof, Hościło Mariusz
  DetailsInt.Cl.: B23Q 3/155textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 382609 A1 ; Opubl. 2008-12-22. — Zgłosz. nr P.382609 z dn. 2007-06-08 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2008  nr 26, s. 8. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL382609A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2012]
 • TytułWrzeciono z automatyczną wymianą narzędzia
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław KRAWCZYK, Krzysztof ZAGÓRSKI, Mariusz Hościło
  DetailsInt.Cl.: B23Q 3/155textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 212695 B1 ; Udziel. 2012-05-18 ; Opubl. 2012-11-30. — Zgłosz. nr P.382609 z dn. 2007-06-08. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212695B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2006]
 • TytułZużywanie się ostrzy frezów nożowych przy obróbce tworzyw węglowych
  AutorzyStanisław KRAWCZYK, Krzysztof ZAGÓRSKI
  ŹródłoINSYCONT'06 : 7th international symposium : energy and environmental aspects of tribology : Cracow, Poland September 14th–16th 2006 : [proceedings] / Polish Tribology Society – Warsaw [etc.]. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2006. — S. 217–223
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2002]
 • TytułZużywanie się ostrzy noży skrawających nowych i regenerowanych w warunkach obróbki tworzyw węglowych oraz stali
  AutorzyStanisław KRAWCZYK, Józef KOŁODZIEJ
  ŹródłoINSYCONT'02 : 6textsuperscript{th} international symposium : new achievements in tribology : September 19textsuperscript{th}–21textsuperscript{st} 2002, Cracow, Poland / Technical University of Mining and Metallurgy – Cracow. Department of Construction and Terotechnology [etc.]. — Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2002. — S. 111–116
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: