Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Krawczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • [referat, 2006]
 • TytułBadania tribologicznych właściwości mono- i dwuwarstwowych napoin z brązu $CuSn6$
  AutorzyStanisław KRAWCZYK, Tomasz GÓRAL
  ŹródłoINSYCONT'06 : 7th international symposium : energy and environmental aspects of tribology : Cracow, Poland September 14th–16th 2006 : [proceedings] / Polish Tribology Society – Warsaw [etc.]. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2006. — S. 225–232
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułBadania własności mechanicznych napoiny ER-F w podwyższonej temperaturze
  AutorzyStanisław KRAWCZYK, Andrzej SKORUPA
  ŹródłoPrzegląd Spawalnictwa. — 2008 R. 80 nr 4, s. 21–23
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania własności tribologicznych napoin wielowarstwowych z brązu $CuSn6$ nakładanych na podłoże stalowe metodą MIG
  AutorzyAndrzej SKORUPA, Stanisław KRAWCZYK, Tomasz GÓRAL
  ŹródłoPrzegląd Spawalnictwa. — 2007 [R.] 79 nr 8, s. 28–33
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBadanie wpływu parametrów skrawania na zużycie ostrzy głowic frezowych przy obróbce tworzyw węglowych WPW-65
  AutorzyStanisław KRAWCZYK, Krzysztof ZAGÓRSKI
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2009 R. 40 nr 6, s. 59–67
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 1999]
 • TytułElastyczna linia do obróbki bloków katodowych
  AutorzyStanisław Golec, Józef KOŁODZIEJ, Stanisław KRAWCZYK, Andrzej SKORUPA
  ŹródłoAutomatyzacja maszyn, urządzeń i procesów APRO'99 : I konferencja, Krynica 19–22 kwiecień 1999 : referaty recenzowane / organizatorzy : Katedra Automatyzacji Procesów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Sekcja Mechanizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków] : Gutenberg, 1999. — S. 293–300
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułElastyczna linia do obróbki bloków węglowych
  AutorzyJózef KOŁODZIEJ, Stanisław KRAWCZYK, Andrzej SKORUPA
  ŹródłoBiuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 1999 nr 66/67, s. 30–31
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [zgłoszenie patentowe, 2011]
 • TytułGłowica frezowa do obróbki płaskich powierzchni przedmiotów z materiałów niemetalowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KOŁODZIEJ Józef, KRAWCZYK Stanisław
  DetailsInt.Cl.: B23C 5/20textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 391540 A1 ; Opubl. 2011-12-19. — Zgłosz. nr P.391540 z dn. 2010-06-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2011  nr 26, s. 6-7. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL391540A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2014]
 • TytułGłowica frezowa do obróbki płaskich powierzchni przedmiotów z materiałów niemetalowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef KOŁODZIEJ, Stanisław KRAWCZYK
  DetailsInt.Cl.: B23C 5/20textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 216797 B1 ; Udziel. 2013-10-14 ; Opubl. 2014-05-30. — Zgłosz. nr P.391540 z dn. 2010-06-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL216797B1.pdf
 • słowa kluczowe: skrawanie, głowica frezowa

  keywords: cutting, face mill

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 1997]
 • TytułMetodyka badań młotów hydraulicznych na stanowisku laboratoryjnym
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Piotr MICEK, Stanisław KRAWCZYK
  ŹródłoMD Metody Doświadczalne' 97 : Metody Doświadczalne w budowie i eksploatacji maszyn : III konferencja naukowa : Wrocław, Szklarska Poręba 1997 / Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : IKiEM PW, 1997. — S. 391–406
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [zgłoszenie patentowe, 2014]
 • TytułNarzędzie wiertnicze
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KRAWCZYK Stanisław, KRAUZE Krzysztof, ZAGÓRSKI Krzysztof
  DetailsInt.Cl.: E21B 10/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 402130 A1 ; Opubl. 2014-06-23. — Zgłosz. nr P.402130 z dn. 2012-12-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2014  nr 13, s. 37. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL402130A1.pdf
 • słowa kluczowe: górnictwo, wiercenie, narzędzie wiertnicze

  keywords: mining, drilling, drilling tool

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [zastosowana topografia układu scalonego, 2017]
 • TytułNarzędzie wiertnicze
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KRAWCZYK Stanisław, KRAUZE Krzysztof, ZAGÓRSKI Krzysztof
  DetailsInt.Cl.: E21B 10/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 125456 U1 ; Opubl. 2017-01-02. — Zgłosz. nr W.125456 z dn. 2012-12-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2017  nr 1, s. 71. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL125456U1.pdf
 • słowa kluczowe: górnictwo, wiercenie, narzędzie wiertnicze

  keywords: mining, drilling, drilling tool

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [wzór użytkowy, 2019]
 • TytułNarzędzie wiertnicze do otworów strzałowych lub kotwowych w skałach miękkich
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław KRAWCZYK, Krzysztof KRAUZE, Krzysztof ZAGÓRSKI
  DetailsInt.Cl.: E21B 10/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 70731 Y1 ; Udziel. 2018-08-16 ; Opubl. 2019-05-31. — Zgłosz. nr W.125456 z dn. 2012-12-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL70731Y1.pdf
 • słowa kluczowe: górnictwo, wiercenie, narzędzie wiertnicze

  keywords: mining, drilling, drilling tool

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2000]
 • TytułNowa technologia obróbki mechanicznej wyrobów węglowych i grafitowych
  AutorzyAndrzej SKORUPA, Józef KOŁODZIEJ, Stanisław KRAWCZYK, Stanisław Golec
  ŹródłoWęgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000 : ogólnopolskie seminarium dedykowane Profesorom Aleksandrowi Długoszowi i Mieczysławowi Żyle z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej : Kraków 15–16 czerwiec 2000 : materiały seminarium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 2000. — S. 21–23
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • [referat, 2010]
 • TytułOcena efektywności zastosowania cieczy chłodząco-smarujących zawierających kompleksy miedzi przy wierceniu stopu aluminium
  AutorzyStanisław KRAWCZYK, Janusz ŁABĘDŹ
  ŹródłoINSYCONT'10 : 8th international symposium : energy and environmental aspects of tribology : Cracow, Poland : July 7th–9th 2010 / Department of Machine Design and Terotechnology. AGH University of Science and Technology – Cracow, [etc.]. — Radom : Publishing House of Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, 2010. — S. 91–98
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2001]
 • TytułOptyczny układ pomiarowy do precyzyjnego ustawiania ostrzy noży skrawających na automatycznej linii obróbkowej
  AutorzyJózef KOŁODZIEJ, Stanisław KRAWCZYK, Andrzej SKORUPA
  ŹródłoICCC'2001 : International Carpathian Control Conference : workshop : Krynica, Poland, May 22–25, 2001 : proceedings. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, [2001]. — S. 41–46
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułProblemy związane z uszczelnieniami w pompach górniczych
  AutorzyKazimierz Golec, Józef KOŁODZIEJ, Stanisław KRAWCZYK, Andrzej SKORUPA
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1737. Górnictwo. — 2006 z. 274, s. 193–200
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2008]
 • TytułSposób i urządzenie do regeneracji płyt kompaktowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław KRAWCZYK, Tomasz Krupnik
  DetailsInt.Cl.: G11B 23/50textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 197105 B1 ; Udziel. 2007-07-17 ; Opubl. 2008-02-29. — Zgłosz. nr P.347054 z dn. 2001-04-11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL197105B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [zgłoszenie patentowe, 2002]
 • TytułSposób i urządzenie do regeneracji płyt kompaktowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KRAWCZYK Stanisław, Krupnik Tomasz
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: B08B 3/04. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 347054 A1 ; Opubl. 2002-10-21. — Zgłosz. nr P.347054 z dn. 2001-04-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2002  nr 22, s. 8. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL347054A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [zgłoszenie patentowe, 2012]
 • TytułUkład napędowy kół samolotowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KRAWCZYK Stanisław
  DetailsInt.Cl.: B64C 25/40textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 392766 A1 ; Opubl. 2012-05-07. — Zgłosz. nr P.392766 z dn. 2010-10-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2012  nr 10, s. 13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL392766A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułUszczelnienia czołowe w pompach górniczych
  AutorzyKazimierz Golec, Józef KOŁODZIEJ, Stanisław KRAWCZYK, Andrzej SKORUPA
  ŹródłoProblemy Eksploatacji. — 2006 nr 1, s. 55–62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułWpływ nacisku na właściwości tribologiczne napoin wielowarstwowych z brązu CuSn6 nakładanych na podłoże stalowe metodą MIG
  AutorzyAndrzej SKORUPA, Stanisław KRAWCZYK, Tomasz GÓRAL
  ŹródłoPrzegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2011 R. 83 nr 2, s. 41–45
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [zgłoszenie patentowe, 2008]
 • TytułWrzeciono z automatyczną wymianą narzędzia
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KRAWCZYK Stanisław, ZAGÓRSKI Krzysztof, Hościło Mariusz
  DetailsInt.Cl.: B23Q 3/155textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 382609 A1 ; Opubl. 2008-12-22. — Zgłosz. nr P.382609 z dn. 2007-06-08 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2008  nr 26, s. 8. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL382609A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2012]
 • TytułWrzeciono z automatyczną wymianą narzędzia
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław KRAWCZYK, Krzysztof ZAGÓRSKI, Mariusz Hościło
  DetailsInt.Cl.: B23Q 3/155textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 212695 B1 ; Udziel. 2012-05-18 ; Opubl. 2012-11-30. — Zgłosz. nr P.382609 z dn. 2007-06-08. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212695B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2006]
 • TytułZużywanie się ostrzy frezów nożowych przy obróbce tworzyw węglowych
  AutorzyStanisław KRAWCZYK, Krzysztof ZAGÓRSKI
  ŹródłoINSYCONT'06 : 7th international symposium : energy and environmental aspects of tribology : Cracow, Poland September 14th–16th 2006 : [proceedings] / Polish Tribology Society – Warsaw [etc.]. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2006. — S. 217–223
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: