Wykaz publikacji wybranego autora

Grażyna Jasica, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, *Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułAnaliza procesu eksploatacji koparek i ładowarek w aspekcie poprawy jakości węzłów tribologicznych
  AutorzyMałgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA
  ŹródłoCzasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska. Mechanika = Mechanics. — 2005 R. 102 z. 3–M, s. 85–94
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnalysis of the exploitation of devices operated in mining industry in the aspect of quality improvement of tribologic centres
  AutorzyHEINRICH M., JASICA G., WĘDRYCHOWICZ D.
  ŹródłoVìsnik Kiïvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu / Mìnìsterstvo Osvìti i Nauki Ukraïni. — 2012 no. 3 spec. vip., s. 280–284
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAssessing production process reliability using statistical methods
  AutorzyMałgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA
  ŹródłoZagadnienia Eksploatacji Maszyn. — 2008 vol. 43 no. 3, s. 19–31
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 1997]
 • TytułCharakterystyki wentylatorów stosowanych w elektrofiltrach
  AutorzyGrażyna JASICA
  ŹródłoWentylatory przemysłowe : V konferencja : Zakopane 6–8 października 1997 r. / red. J. Otte ; Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. — Gliwice : [PŚ], 1997. — S. 111–118
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułDeveloping the operational reliability of motor vehicles
  AutorzyPiotr BERA, Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA, Jan SZYBKA
  ŹródłoCzasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; R. 111 z. 4. Mechanika = Mechanics. — 2014 1-M, s. 3–10
 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, kształtowanie niezawodności, niezawodność eksploatacyjna

  keywords: artificial neural networks, developing reliability, operational reliability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2004]
 • TytułInformacja w kształtowaniu niezawodności obiektów
  AutorzyMałgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA
  ŹródłoSpołeczeństwo informacyjne : wizja czy rzeczywistość? : II ogólnopolska konferencja naukowa, T. 1 / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 341–348
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułKinematyka nowej krajowej samojezdnej wiertnicy dla górnictwa skalnego
  AutorzyJan MARIANOWSKI, Krzysztof WŁADZIELCZYK, Grażyna JASICA
  ŹródłoMechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2001 t. 20 z. 1, s. 53–74
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułKoncepcja wyznaczania wskaźnika jakości eksploatacyjnej wybranych obiektów pracujących cyklicznie
  AutorzyMałgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA
  ŹródłoZagadnienia Eksploatacji Maszyn. — 2005 vol. 40 z. 3, s. 111–118
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2009]
 • TytułKształtowanie jakości eksploatacyjnej wózków widłowych
  AutorzyGrażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH
  ŹródłoQSEV : Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w  pojazdach : XII krajowa : VI międzynarodowa konferencja naukowa : 15–16 czerwca 2009 r. Kraków / Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Pojazdów Szynowych = Cracow University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Institute of Rail Vehicles. — Kraków : [Politechnika Krakowska], 2009. — S. 117–122
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • [referat, 1997]
 • TytułManagement systems for supervising and monitoring of electrostatic precipitators operation
  AutorzyLeszek Wirski, Grażyna JASICA
  ŹródłoSAP&ETEP-97 : elektryczny łuk łączeniowy : ósma międzynarodowa konferencja : elektrotechnologie ochrony środowiska : sympozjum : 3–6 września 1997 Łódź, Polska : materiały konferencyjne, Cz. 1 / przygot. do druku Z. Tarociński ; Politechnika Łódzka. Instytut Aparatów Elektrycznych, Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — [Poland : s. n.], [1997]. — S. 345–348
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 1997]
 • TytułModel sterowania eksploatacją urządzeń pracujących w cyklach okresowo-ciągłych
  AutorzyGrażyna JASICA
  ŹródłoZagadnienia Eksploatacji Maszyn. — 1997 vol. 32 z. 4, s. 535–552
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułModernization of constructional solutions of prototype objects in the aspect of exploitation requirements
  AutorzyHEINRICH M., JASICA G., WĘDRYCHOWICZ D.
  ŹródłoVìsnik Kiïvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu / Mìnìsterstvo Osvìti i Nauki Ukraïni. — 2012 no. 3 spec. vip., s. 227–231
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułNiezawodnościowe aspekty procesu tribologicznego w parze gładź cylindra – pierścienie tłoka przy ograniczonym smarowaniu
  AutorzyGrażyna JASICA, Henryk Wistuba
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2001 R. 32 no. 4, s. 599–609
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2001]
 • TytułNiezawodnościowe aspekty procesu tribologicznego w sprężarce doświadczalnej ze smarowaniem sterowanym
  AutorzyGrażyna JASICA, Henryk Wistuba
  ŹródłoKomputerowo wspomagana analiza niezawodności systemów : XXIX [dwudziesta dziewiąta] Zimowa Szkoła Niezawodności : Szczyrk 2001 / Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. — Radom : Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, 2001. — S. 112–120
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2005]
 • TytułOcena efektywności eksploatacyjnej złożonych obiektów technicznych
  AutorzyMałgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA
  ŹródłoX Jubileuszowy kongres eksploatacji urządzeń technicznych : Stare Jabłonki, 6–9 września 2005 r. : [materiały konferencyjne] / [oprac. wydawnicze: J[o]anna Fundowicz, Iwona Nitek, Jacek Pacholec]. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2005. — S. 143–149
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2011]
 • TytułOcena jakości eksploatacyjnej koparek i ładowarek w przemyśle wydobywczym
  AutorzyGrażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH
  ŹródłoQSET 2011 : Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w transporcie = Quality safety and ecology in transport : XIII międzynarodowa konferencja naukowa = XIII international scientific conference : 15–17 czerwca 2011 r., Kraków–Niepołomice / Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Pojazdów Szynowych = Cracow University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Institute of Rail Vehicles. — Kraków : PK, 2011. — S. 197–203
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułOcena jakości eksploatacyjnej koparek i ładowarek w przemyśle wydobywczym
  AutorzyGrażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH
  ŹródłoCzasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; R. 109 z. 14. Mechanika = Mechanics. — 2012 7–M, s. 97–104
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2000]
 • TytułOcena niezawodności ślizgowych skojarzeń tribologicnych przy zmiennych warunkach smarowania
  AutorzyGrażyna JASICA, Zbigniew OLEKSIAK, Henryk Wistuba
  ŹródłoProblemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X konferencja naukowa, T. 2 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 133–142
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: