Wykaz publikacji wybranego autora

Grażyna Jasica, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, *Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem321922
201411
201322
201244
201111
2010312
2009514
200822
200711
2006422
2005312
200411
200211
2001312
200011
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem322210
201411
201322
2012422
201111
201033
200955
2008211
200711
2006422
200533
200411
200211
200133
200011
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem32302
201411
201322
2012422
201111
201033
200955
200822
200711
200644
200533
200411
200211
200133
200011
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem3232
201411
201322
201244
201111
201033
200955
200822
200711
200644
200533
200411
200211
200133
200011
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem321517
201411
201322
2012422
201111
201033
2009541
200822
200711
200644
200533
200411
200211
200133
200011
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem322111
201411
201322
201244
201111
201033
2009541
200822
200711
2006413
2005321
200411
200211
2001321
2000111
 • Analiza procesu eksploatacji koparek i ładowarek w aspekcie poprawy jakości węzłów tribologicznychAnalysis of quality increasing of strippers and muckers tribological pairs / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2005 R. 102 z. 3–M, s. 85–94. — Bibliogr. s. 93–94, Streszcz., Abstr.. — Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w pojazdach = Quality, safety and ecology in vehicle QSEV 05 : IV międzynarodowa konferencja = 4th international conference : 20–21 czerwca 2005, Kraków / Instytut Pojazdów Szynowych PK [etc.]. — Kraków : Wydawnictwo PK im. Tadeusza Kościuszki, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of the exploitation of devices operated in mining industry in the aspect of quality improvement of tribologic centres / HEINRICH M., JASICA G., WĘDRYCHOWICZ D. // Vìsnik Kiïvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu = Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design / Mìnìsterstvo Osvìti i Nauki Ukraïni ; ISSN 1813-6796. — 2012 no. 3 spec. vip., s. 280–284. — Bibliogr. s. 284, Rez., Summ.. — «Techno and Design» ; Ukrainian-Polish scientific and technical conference : Kiev

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Assessing production process reliability using statistical methods / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2008 vol. 43 no. 3, s. 19–31. — Bibliogr. s. 30–31, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Developing the operational reliability of motor vehiclesKształtowanie niezawodności eksploatacyjnej pojazdów mechanicznych / Piotr BERA, Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA, Jan SZYBKA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 4. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2014 1-M, s. 3–10. — Bibliogr. s. 10, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, kształtowanie niezawodności, niezawodność eksploatacyjna

  keywords: artificial neural networks, developing reliability, operational reliability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Informacja w kształtowaniu niezawodności obiektówThe role of information in development of object reliability / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA // W: Społeczeństwo informacyjne : wizja czy rzeczywistość? : II ogólnopolska konferencja naukowa, T. 1 = Information society : vision or reality? : second national conference. Vol. 1 / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 341–348. — Bibliogr. s. 348

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Innowacyjne kształcenie w aspekcie wymagań inżynierii eksploatacji[Innovative education for standards required in engineering operation] / Jan SZYBKA, Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA, Robert PILCH // Edukacja : studia, badania, innowacje ; ISSN 0239–6858. — 2009 nr 4, s. 52–62. — Bibliogr. s. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kinematyka nowej krajowej samojezdnej wiertnicy dla górnictwa skalnegoKinematics of new Polish self-propelled drilling ring for rock mining / Jan MARIANOWSKI, Krzysztof WŁADZIELCZYK, Grażyna JASICA // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2001 t. 20 z. 1, s. 53–74. — Bibliogr. s. 73–74, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
 • Koncepcja wyznaczania wskaźnika jakości eksploatacyjnej wybranych obiektów pracujących cyklicznieThe conception of quality factor of cycles working technical objects / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2005 vol. 40 z. 3, s. 111–118. — Bibliogr. s. 117, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kształtowanie jakości eksploatacyjnej wózków widłowychModelling process of fork-lift trucks operation systems / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // W: QSEV : Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w  pojazdach : XII krajowa : VI międzynarodowa konferencja naukowa : 15–16 czerwca 2009 r. Kraków = Quality, safety and ecology in vehicles : XII national : VI international scientific conference / Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Pojazdów Szynowych = Cracow University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Institute of Rail Vehicles. — Kraków : [Politechnika Krakowska], 2009. — ISBN: 978-83-7242-499-0. — S. 117–122. — Bibliogr. s. 121–122, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
15
16
 • Modernization of constructional solutions of prototype objects in the aspect of exploitation requirements / HEINRICH M., JASICA G., WĘDRYCHOWICZ D. // Vìsnik Kiïvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu = Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design / Mìnìsterstvo Osvìti i Nauki Ukraïni ; ISSN 1813-6796. — 2012 no. 3 spec. vip., s. 227–231. — Bibliogr. s. 231, Rez., Summ.. — «Techno and Design» ; Ukrainian-Polish scientific and technical conference : Kiev

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Niezawodnościowe aspekty procesu tribologicznego w parze gładź cylindra – pierścienie tłoka przy ograniczonym smarowaniuReliability aspects of tribological process in steam cylinder – piston ring at the limited lubrication / Grażyna JASICA, Henryk Wistuba // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2001 R. 32 no. 4, s. 599–609. — Bibliogr. s. 608–609, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Niezawodnościowe aspekty procesu tribologicznego w sprężarce doświadczalnej ze smarowaniem sterowanym[Reliability aspects of tribological process in experimental compressor with control lubrication] / Grażyna JASICA, Henryk Wistuba // W: Komputerowo wspomagana analiza niezawodności systemów : XXIX [dwudziesta dziewiąta] Zimowa Szkoła Niezawodności : Szczyrk 2001 / Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. — Radom : Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, 2001. — ISBN10: 837204189X. — S. 112–120. — Bibliogr. s. 120

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ocena efektywności eksploatacyjnej złożonych obiektów technicznychThe problem of rail-vehicle exploitation efficiency / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA // W: X Jubileuszowy kongres eksploatacji urządzeń technicznych : Stare Jabłonki, 6–9 września 2005 r. : [materiały konferencyjne] / [oprac. wydawnicze: J[o]anna Fundowicz, Iwona Nitek, Jacek Pacholec]. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2005. — ISBN10: 8372044554. — S. 143–149. — Bibliogr. s. 148–149, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ocena jakości eksploatacyjnej koparek i ładowarek w przemyśle wydobywczymQuality assessment of strippers and muckers / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // W: QSET 2011 : Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w transporcie = Quality safety and ecology in transport : XIII międzynarodowa konferencja naukowa = XIII international scientific conference : 15–17 czerwca 2011 r., Kraków–Niepołomice / Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Pojazdów Szynowych = Cracow University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Institute of Rail Vehicles. — Kraków : PK, 2011. — ISBN: 978-83-7242-594-2. — S. 197–203. — Bibliogr. s. 203, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ocena jakości eksploatacyjnej koparek i ładowarek w przemyśle wydobywczymQuality assessment of strippers and muckers / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 109 z. 14. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2012 7–M, s. 97–104. — Bibliogr. s. 103–104, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ocena niezawodności ślizgowych skojarzeń tribologicnych przy zmiennych warunkach smarowaniaEstimation of reliability of sliding tribological pairs operating in changing lubrication condition / Grażyna JASICA, Zbigniew OLEKSIAK, Henryk Wistuba // W: Problemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X konferencja naukowa, T. 2 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-913400-1-5. — S. 133–142. — Bibliogr. s. 141, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ocena niezawodności złożonego obiektu technicznego z uwzględnieniem kosztów eksploatacji na przykładzie maszyny dozująco-pakującejReliability estimation of selected, complex technical objects working in food industry including reneval costs / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2007 vol. 42 z. 4, s. 107–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Problemy badawcze w eksploatacji wybranych obiektów technicznych[Research problems in exploitation of selected technical objects] / red. nauk. Władysław LENKIEWICZ, Jan F. SZYBKA ; aut.: Zdzisław BRONIEC, Ewa CZACHÓRSKA, Włodzimierz FIGIEL, Kazimierz FURMANIK, Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH, Władysław LENKIEWICZ, Robert PILCH, Jan F. SZYBKA, Jerzy TARNOWSKI. — Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, 2010. — 250 s.. — (Monografie Zespołu Systemów Eksploatacji ; nr 3). — Bibliogr. s. 245–250. — ISBN: 978-83-930944-1-7. — Pierwsza afiliacja: Komisja Krakowska Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacji w Warszawie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Reliability aspects of tribological process in conditions of reduced lubricationAspekty niezawodności procesów tribologicznych w warunkach organicznego smarowania / Henryk Wistuba, Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // W: INSYCONT'06 : 7th international symposium : energy and environmental aspects of tribology : Cracow, Poland September 14th–16th 2006 : [proceedings] / Polish Tribology Society – Warsaw [etc.]. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2006. — S. 395–402. — Bibliogr. s. 402, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: