Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Cichociński, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kwzmk, *Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 1999]
 • TytułAnaliza możliwości przedłużenia okresu eksploatacji podpory kolei linowej ze stwierdzonymi pęknięciami zmęczeniowymi
  AutorzyBogusław ŁADECKI, Andrzej SKORUPA, Andrzej CICHOCIŃSKI
  ŹródłoWybrane wyniki prac badawczych z zakresu bezpieczeństwa urządzeń transportu linowego / [red. Józef Kuleczka]. — Kraków : KTL AGH, 1999. — S. 130–135
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułAnaliza przyczyn powstawania pęknięć zmęczeniowych w konstrukcji bębna pędnego maszyny wyciągowej
  AutorzyAndrzej CICHOCIŃSKI, Bogusław ŁADECKI
  ŹródłoMechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. — 2005 vol. 24 no. 3, s. 166–172. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rle016f.wbg2.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2005-03/mech01.pdf
 • słowa kluczowe: MES, wytrzymałość, badania nieniszczące, zmęczenie, górnicze urządzenie wyciągowe

  keywords: FEM, strength, fatigue, hoisting machine, NDT testing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2007]
 • TytułAnaliza wytrzymałościowa bębnów maszyn wyciągowych na podstawie badań eksploatacyjnych
  AutorzyAndrzej CICHOCIŃSKI, Bogusław ŁADECKI, Marek PŁACHNO
  ŹródłoTRANSPORT SZYBOWY 2007 : IV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 17–19.09.2007 r., T. 2 / red. merytoryczna: Andrzej Meder, Adam Klich ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, ZINT Zintegrowany Instytut Naukowo-Technologiczny Paliwa-Bezpieczeństwo-Środowisko. — Gliwice : Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, [2007]. — S. 109–117
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 1999]
 • TytułAnaliza wytrzymałościowa koryta zjeżdżalni grawitacyjnej wykonanego z laminatu poliestrowego
  AutorzyBogusław ŁADECKI, Andrzej CICHOCIŃSKI, Andrzej SKORUPA
  ŹródłoKoleje linowe i wyciągi narciarskie : XII [dwunasta] konferencja naukowo-techniczna : Krynica 6–7 maja 1999 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji [etc.]. — [Warszawa : SIiTK], [1999]. — S. 65–70
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2000]
 • TytułAnaliza wytrzymałościowa węzłów spawanych na przykładzie kosza (cięgien) skipów
  AutorzyAndrzej CICHOCIŃSKI, Stanisław DZIK, Stanisław WOLNY
  ŹródłoProblemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X konferencja naukowa, T. 2 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 15–21
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2008]
 • TytułBadania nieniszczące z analizą wytrzymałościową bębnów maszyn wyciągowych z obwodowymi pierścieniami usztywniającymi
  AutorzyBogusław ŁADECKI, Andrzej CICHOCIŃSKI
  ŹródłoBadania nieniszczące w diagnostyce technicznej : 37 krajowa konferencja badań nieniszczących : Sobieszewo 2008 / red. prowadzący Elżbieta Przerwa ; Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — Szczecin : PTBNiDT SIMP, cop. 2008. — S. 49–55
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBadania nieniszczące z analizą wytrzymałościową bębnów pędnych maszyny wyciągowej z przeponami w kształcie litery U
  AutorzyBogusław ŁADECKI, Andrzej CICHOCIŃSKI
  ŹródłoZeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2004 nr 9, s. 141–148, 26
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 1999]
 • TytułBadania symulacyjne tarcz kotwiących do technologii kablobetonu z wykorzystaniem metody elementów skończonych
  AutorzyAndrzej JURKIEWICZ, Andrzej CICHOCIŃSKI, Tadeusz Haluch, Andrzej KOT
  ŹródłoAutomatyzacja maszyn, urządzeń i procesów APRO'99 : I konferencja, Krynica 19–22 kwiecień 1999 : referaty recenzowane / organizatorzy : Katedra Automatyzacji Procesów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Sekcja Mechanizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków] : Gutenberg, 1999. — S. 251–258
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2000]
 • TytułEksperymentalne badania stanu naprężenia w wybranych elementach nośnych (cięgnach) konstrukcji górniczych naczynia wydobywczego
  AutorzyAndrzej CICHOCIŃSKI, Stanisław DZIK, Stanisław WOLNY
  ŹródłoXIX Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego : Jachranka, 18–20 października 2000. — Warszawa : ITLiMS PW, 2000. — S. 181–186
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułKryteria oceny konstrukcji nośnej naczyń górniczych wyciągów szybowych w aspekcie przedłużenia okresu bezpiecznej ich eksploatacji
  AutorzyStanisław WOLNY, Stanisław DZIK, Andrzej CICHOCIŃSKI, Bogusław ŁADECKI
  ŹródłoWybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych / red. Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki. — Kraków : WIMiR AGH, 2002. — S. 361–370
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [fragment książki, 1999]
 • TytułKryteria oceny wytrzymałości i trwałości zawieszeń górniczych urządzeń wyciągowych
  AutorzyAndrzej CICHOCIŃSKI, Bogusław ŁADECKI, Stanisław WOLNY
  ŹródłoOcena i kształtowanie bezpieczeństwa górniczych wyciągów szybowych / red. Józef Kuleczka. — Kraków : KTL AGH, 1999. — S. 13–26
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2001]
 • TytułOcena bezpieczeństwa eksploatacji wybranych elementów pras wulkanizacyjnych typu BOM na podstawie badań nieniszczących
  AutorzyBogusław ŁADECKI, Andrzej CICHOCIŃSKI, Janusz KOWAL, Bogdan SAPIŃSKI, Tadeusz Fleszar
  ŹródłoICCC'2001 : International Carpathian Control Conference : workshop : Krynica, Poland, May 22–25, 2001 : proceedings. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, [2001]. — S. 55–60
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułOcena możliwości eksploatacji zbiorników korekcyjnych szlamu w oparciu o wyniki pomiarów ubytków grubości oraz analizę wytrzymałościową
  AutorzyBogusław ŁADECKI, Andrzej CICHOCIŃSKI, Krzysztof CICHOCIŃSKI
  ŹródłoWybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych / red. Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki. — Kraków : WIMiR AGH, 2002. — S. 189–194
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2006]
 • TytułOcena możliwości rekonstrukcji bębnów maszyn wyciągowych na podstawie badań i analiz
  AutorzyAndrzej CICHOCIŃSKI, Bogusław ŁADECKI, Marek PŁACHNO
  ŹródłoXXII Sympozjum mechaniki eksperymentalnej ciała stałego imienia prof. Jacka Stupnickiego = 22textsuperscript{nd} Symposium on Experimental mechanics of solids in memory of prof. Jacek Stupnicki : Jachranka, 18–21 października 2006. — [Warszawa : Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej], [2006]. — S. 179–184
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułOcena nośności wprzęgieł kolei krzesełkowych
  AutorzyAndrzej CICHOCIŃSKI, Tomasz ROKITA, Marian WÓJCIK
  ŹródłoWyniki prac naukowo-badawczych i badań eksploatacyjnych elementów urządzeń transportu linowego / kom. nauk.-program. zesz. (przewodn.) Józef Hansel ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — S. 130–138
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułOcena stanu technicznego przewodów stalowych wysokich kominów żelbetowych
  AutorzyBogusław ŁADECKI, Andrzej CICHOCIŃSKI
  ŹródłoProblemy w budowie i eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń technologicznych / red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan. — Kraków : WIMiR AGH, 2004. — S. 129–135
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułOcena trwałości zawieszeń stosowanych w górniczych urządzeniach wyciągowych
  AutorzyAndrzej CICHOCIŃSKI, Bogusław ŁADECKI, Zbigniew Rosner, Andrzej ZACHWIEJA
  ŹródłoMechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 1999 t. 18 z. 3, s. 297–306
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [fragment książki, 2000]
 • TytułOcena wpływu ruchomych belek odbojowych na masę przykładowej głowicy skipu
  AutorzyAndrzej CICHOCIŃSKI, Józef HANSEL, Tomasz ROKITA, Marian WÓJCIK
  ŹródłoRuchome belki odbojowe górniczych wyciągów szybowych : praca zbiorowa / pod red. Józefa Hansla. — Kraków : KTL AGH, 2000. — S. 88–113
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2000]
 • TytułOcena wytrzymałości i trwałości wielogabarytowego wentylatora promieniowego
  AutorzyStanisław WOLNY, Andrzej CICHOCIŃSKI, Bogusław ŁADECKI
  ŹródłoProblemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X konferencja naukowa, T. 2 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 79–84
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2001]
 • TytułOcena wytrzymałości ramy nośnej prasy hydraulicznej na podstawie pomiarów i badań symulacyjnych
  AutorzyAndrzej PODSIADŁO, Janusz PLUTA, Piotr MICEK, Andrzej CICHOCIŃSKI, Mirosław Podolszyński, Piotr Bargieła
  ŹródłoICCC'2001 : International Carpathian Control Conference : workshop : Krynica, Poland, May 22–25, 2001 : proceedings. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, [2001]. — S. 73–80
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułProblemy związane z oceną stanu technicznego przewodów stalowych wysokich kominów żelbetowych
  AutorzyBogusław ŁADECKI, Andrzej CICHOCIŃSKI
  ŹródłoZeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2003 nr 8, s. 127–132
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2000]
 • TytułSimulations of laboratory testing stand operation for prestressed concrete technology elements in make use of finite element method
  AutorzyAndrzej JURKIEWICZ, Andrzej CICHOCIŃSKI, Marcin APOSTOŁ, Andrzej KOT
  ŹródłoICCC'2000 : proceedings of International Carpathian Control Conference : 14th international conference Automated systems of control of technological processes (ASRTP'2000) : 2nd conference on Information and Control Systems of Production (ICSP'2000) : 2. konferencija Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO) : 25. konference Automatizované systémy řizeni (ASŘ) : High Tatras, Podbanské May 23–26, 2000 / SSAKI Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics ; Faculty BERG Technical University of Košice. — Košice : TU. BERG Faculty, 2000. — S. 225–228
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2001]
 • TytułZastosowanie metod wytrzymałości materiałów do oceny bezpieczeństwa eksploatacji elementów maszyn i konstrukcji
  AutorzyAndrzej CICHOCIŃSKI, Stanisław DZIK, Bogusław ŁADECKI, Stanisław WOLNY
  ŹródłoICCC'2001 : International Carpathian Control Conference : workshop : Krynica, Poland, May 22–25, 2001 : proceedings. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, [2001]. — S. 9–16
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: