Wykaz publikacji wybranego autora

Jadwiga Turkiewicz, dr inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900999

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 42 publikacji Autora


1
 • Badania doświadczalne hałasu uderzeniowegoExperimental studies of impact noise / Zbigniew ENGEL, Jan SIKORA, Jadwiga TURKIEWICZ // W: XLVI Otwarte Seminarium z Akustyki OSA'99 : Kraków–Zakopane 14–17 września 1999 = Open Seminar on Acoustic / red. Ryszard Panuszka ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Krakowski. — Kraków : PTA. Oddział, 1999. — ISBN10: 83-909641-2-0. — S. 443–446. — Bibliogr. s. 446, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania izolacyjności akustycznej przegród dwuściennych z rdzeniami dźwiękochłonnymi z materiałów ziarnistychInvestigations of acoustic insulating power of double-wall partitions with sound absorbing cores from granular materials / Jan SIKORA, Jadwiga TURKIEWICZ // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2007 R. 104 z. 1–M, s. 89–104. — Bibliogr. s. 103–104, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://suw-1biblos-1pk-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/downloadResource&mId=135980

 • słowa kluczowe: izolacyjność akustyczna, zwalczanie hałasu, akustyka, przegrody dźwiękoizolacyjne, materiały ziarniste

  keywords: noise control, sound insulation, granular materials, ochrona przed hałasem, noise protection, sound insulating partitions, acoustics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania izolacyjności akustycznej struktur warstwowych z okładzinami typu „plaster miodu”Acoustic insulating power research of the layered structures with linings of the “honeycomb” type / Jadwiga TURKIEWICZ, Jan SIKORA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2006 R. 103 z. 11–M, s. 89–97. — Bibliogr. s. 97, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania własności dźwiękochłonnych wybranych materiałów ziarnistychInvestigations of sound absorbing properties of selected granular materials / Jan SIKORA, Jadwiga TURKIEWICZ // W: OSA'07 : LIV Otwarte Seminarium z Akustyki : materiały : Rzeszów–Przemyśl, 10–14.09.2007 = OSA'07 : 54\textsuperscript{th} Open Seminar on Acoustics / red. Wojciech P. Rdzanek ; PTA. — [Rzeszów : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział etc.], 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-914391-0-1. — S. 178–179. — Bibliogr. s. 179. — Toż. W: OSA 2007 [Dokument elektroniczny] : LIV Otwarte Seminarium z Akustyki : Rzeszów–Przemyśl, Poland, September 10–14, 2007 : materiały. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rzeszów : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział, et al., 2007]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania współczynnika pochłaniania dźwięku materiałów kompozytowychInvestigations of the sound absorption coefficient of composite materials / Jadwiga TURKIEWICZ, Jan SIKORA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 108 z. 15. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2011 5–M, s. 113–122. — Bibliogr. s. 122, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Charakterystyki pochłaniania dźwięku materiałów ziarnistych[Sound absorption characteristic of granular materials] / Jan SIKORA, Jadwiga TURKIEWICZ // Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia ; ISSN 1427-6682. — 2010 R. 15 nr 9, s. 26–30. — Bibliogr. s. 30. — Do czasopisma dołączono CD-ROM prezentujący katalog produktów firmy: Heisslufttechnik Flocke

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Doświadczalne wyznaczenie współczynnika pochłaniania dźwięku materiałów włóknistych i wiórowych będących odpadami produkcyjnymiExperimental determination of sound absorption coefficient of fibrous and shaving materials which are waste products / Jadwiga TURKIEWICZ, Jan SIKORA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2009 3–M R. 106 z. 12, s. 109–120. — Bibliogr. s. 120, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dźwiękochłonna płyta „waben”[Sound absorbing plate “honeycomb”] / Jadwiga TURKIEWICZ // Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia ; ISSN 1427-6682. — 2005 R. 10 nr 10, s. 24–29. — Bibliogr. s. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ekrany akustyczne : materiały mogące stanowić wykładzinę dźwiękochłonną elementu ściennego ekranu[Acoustic barriers : the materials as a sound absorbing carpet of acoustic barrier's panel] / Jadwiga TURKIEWICZ // Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe ; ISSN 1730-0703. — 2012 nr 3, s. 66–69. — Bibliogr. s. 69, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ekrany akustyczne – znaczenie i cel badań akustycznych materiałów stosowanych w panelach ekranu[Acoustic screens – meaning and purpose of acoustic study of materials applied in screens wall panels] / Jadwiga TURKIEWICZ // Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe ; ISSN 1730-0703. — 2012 nr 6, s. 57–59. — Bibliogr. s. 59, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Eksperymentalne badania akustyczne materiałów sypkich[Experimental acoustic investigations of loose materials] / Jadwiga TURKIEWICZ, Jan SIKORA // Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia ; ISSN 1427-6682. — 2010 R. 15 nr 11/12, s. 38–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Experimental determination of sound absorbing coefficient for selected granular materialsDoświadczalne określenie współczynnika pochłaniania dźwięku wybranych materiałów ziarnistych / Jan SIKORA, Jadwiga TURKIEWICZ // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2009 vol. 28 no. 1, s. 26–30. — Bibliogr. s. 30, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2009-01/mech05.pdf

 • słowa kluczowe: współczynnik pochłaniania dźwięku, materiały dźwiękochłonne, zwalczanie hałasu maszyn i urządzeń

  keywords: sound absorption coefficient, sound absorbing materials, noise control of machines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Hałas w prasach mechanicznychNoise in mechanical presses / Zbigniew ENGEL, Jan SIKORA, Jadwiga TURKIEWICZ // W: XLVI Otwarte Seminarium z Akustyki OSA'99 : Kraków–Zakopane 14–17 września 1999 = Open Seminar on Acoustic / red. Ryszard Panuszka ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Krakowski. — Kraków : PTA. Oddział, 1999. — ISBN10: 83-909641-2-0. — S. 439–442. — Bibliogr. s. 442, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Hałasy uderzeniowe w prasachImpact noise in mechanical presses / Zbigniew ENGEL, Jan SIKORA, Jadwiga TURKIEWICZ // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2000 t. 19 z. 2, s. 151–168. — Bibliogr. s. 167–168, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Investigations of sound absorbing properties of selected granular materials / SIKORA Jan, TURKIEWICZ Jadwiga // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2007 vol. 32 no. 3, s. 788, [poz.] 73. — The 54-th Open Seminar on Acoustics OSA 2007 : [Rzeszów–Przemyśl, 10–14 września 2007 r. : abstracts] / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee on Acoustics, Polish Acoustical Society. — Warszawa : PAS IFTR, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kształtowanie warunków pogłosowych pomieszczeń użyteczności publicznej z wykorzystaniem materiałów dźwiękochłonnychShaping the reverberant conditions of public space using sound-absorbing materials / Krzysztof KOSAŁA, Jadwiga TURKIEWICZ // Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia ; ISSN 1427-6682. — 2015 R. 20 nr 3, s. 72–75. — Bibliogr. s. 75, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Materiały dźwiękochłonne uzyskane w wyniku recyklingu wyrobów gumowychSound absorbing materials made of recycled rubber / Jan SIKORA, Jadwiga TURKIEWICZ // Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia ; ISSN 1427-6682. — 2013 R. 18 nr 11/12, s. 56–59. — Bibliogr. s. 59, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Materiały ziarniste w przegrodach warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowychGranular materials in laminar partitions of noise protection systems / Jan SIKORA, Jadwiga TURKIEWICZ // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 108 z. 15. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2011 5–M, s. 79–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Materiały ziarniste w przegrodach warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych[Granular materials in laminar partitions of noise protection systems] / Jan SIKORA, Jadwiga TURKIEWICZ // Tworzywa Sztuczne w Przemyśle ; ISSN 2082-6877. — 2015 nr 4, s. 27–31. — Bibliogr. s. 31. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Nowe rozwiązania materiałowe paneli ekranów akustycznych – wytyczne dla producentów[New material solutions of acoustic screens panels - guidance for manufacturers] / Jan SIKORA, Jadwiga TURKIEWICZ // W: Ochrona środowiska przed hałasem : ekrany w ochronie akustycznej środowiska : I seminarium : Kraków, 7–8 października 2013 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Batko, Witold Cioch, Paweł Pawlik. — Kraków : [s. n.], 2013. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61402-24-4. — S. 197–234. — Bibliogr. s. 233–234

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Nowe rozwiązania obudów ograniczających hałas maszyn i urządzeńNew solutions of the enclosures limiting the noise generated by machines and devices / Jan SIKORA, Jadwiga TURKIEWICZ // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2005 R. 102 z. 14–M, s. 93–107. — Bibliogr. s. 105–106, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: izolacyjność akustyczna, zwalczanie hałasu, akustyka, hałas pras mechanicznych

  keywords: noise control, sound insulation, ochrona przed hałasem, noise protection, mechanical press noise, acoustics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ocena właściwości dźwiękochłonnych styropianu[Assessment of sound absorbing properties of foamed polystyrene] / Jan SIKORA, Jadwiga TURKIEWICZ // Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia ; ISSN 1427-6682. — 2011 R. 16 nr 11/12, s. 24–26. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ocena właściwości dźwiękochłonnych wykładzin porowatych stosowanych w ekranach akustycznych[Assessment of sound absorbing properties of a porous lining applied in acoustic baffles] / Jadwiga TURKIEWICZ, Jan SIKORA // Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia ; ISSN 1427-6682. — 2009 R. 14 nr 3, s. 66–69. — Bibliogr. s. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Pilotażowe badania własności dźwiękochłonnych: keramzyt a półprefabrykat keramzytobeton[Piloting investigations of sound absorbing properties: gravelite and semi-prefabricated product gravelite-concrete] / Jadwiga TURKIEWICZ, Jan SIKORA // Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia ; ISSN 1427-6682. — 2011 R. 16 nr 6, s. 36–37. — Bibliogr. s. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Possibilities of applying new material solutions for layered baffles to limit noise in the energy industry / Jan SIKORA, Jadwiga TURKIEWICZ // W: Energetyka i ochrona środowiska / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 2013. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 61) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — ISBN10: 83-89772-72-8. — S. 217–228. — Bibliogr. s. 228, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: