Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Witold Engel, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55382234900

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 124, z ogólnej liczby 127 publikacji Autora


1
 • 60 lat Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH[60 years of the Faculty of Mechanical Engineering and Robotics AGH UST] / Zbigniew Witold ENGEL, Janusz KOWAL, Bolesław KARWAT // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2012 nr 58, s. 21–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Acoustic properties of the selected churches in PolandWłasności akustyczne wybranych kościołów w Polsce / Zbigniew ENGEL, Krzysztof KOSAŁA // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2005 vol. 24 no. 3, s. 173–181. — Bibliogr. s. 180–181, Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rsk09fd.wbg2.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2005-03/mech02.pdf

 • słowa kluczowe: akustyka wnętrz sakralnych, wskaźniki oceny, jakość akustyczna obiektów sakralnych

  keywords: acoustics in interiors of sacral structures, assessment indices, acoustic quality of sacral stuctures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Aktywne sterowanie dźwiękiem i drganiami : uwagi do terminologii[Active control of sound and vibrations : some reflections of terminology] / Zbigniew ENGEL // W: MARDiH'2003 [Dokument elektroniczny] : 6th conference on Active noise and vibration control methods : Cracow, May 7–9, 2003 / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics], [2003]. — 1 dysk optyczny. — Zawiera materiały konferencyjne za: 1993, 1995, 1997, 1999, 2001. — S. 5–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 17–18, Summ., Streszcz.. — Materiały konferencyjne za rok 1993. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Akustyka polska : wczoraj i dziś : opracowanie zbiorowe[Polish acoustics : yesterday and today] / pod red. Antoniego Śliwińskiego, Zbigniewa ENGELA, Wiktora M. Zawieski ; Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. — Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 2010. — 507 s.. — Bibliogr. s. 505–507. — ISBN: 978-83-7373-080-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza metod stosowanych w ocenie akustycznej obiektów sakralnychAnalysis of methods applied in an acoustics assessment of sacral objects / Zbigniew ENGEL, Krzysztof KOSAŁA // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2002 t. 21 z. 1, s. 13–26. — Bibliogr. s. 25–26 Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: akustyka, obiekty sakralne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza porównawcza metod wzajemnościowych i inwersyjnych stosowanych w wibroakustyceComparative analysis of correlation and inversion methods applied in vibroacoustic / Zbigniew W. ENGEL // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2007 R. 66 z. 11, s. 18–21. — Bibliogr. s. 21, Summ., Rez.. — Z. W. Engel - dod. afiliacja: CIOP-PIB

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza porównawcza oceny akustycznej obiektów sakralnychComparative analysis of acoustic assessment of sacral buildings / Zbigniew Witold ENGEL, Jacek Robert Engel, Krzysztof KOSAŁA // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo ; ISSN 1730-6752. Seria: Budownictwo Sakralne i Monumentalne. — 2006 z. 30, s. 41–56. — Bibliogr. s. 55–56, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza właściwości akustycznych wybranych kościołów rzymsko-katolickich[Analysis of acoustic properties of selected Roman Catholic churches] / Zbigniew ENGEL, Krzysztof KOSAŁA // W: OSA 2003 : 50. Otwarte Seminarium z Akustyki : Szczyrk–Gliwice, 23.09.2003–27. 09. 2003 : materiały konferencyjne / ed. Tomasz Błachowicz ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego ; Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej ; Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. — Gliwice : Oddział Górnośląski PTA, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 65–69. — Bibliogr. s. 68–69, Streszcz.. — Toż w: OSA 2003 [Dokument elektroniczny] : 50. Otwarte Seminarium z Akustyki : Gliwice–Szczyrk, 22–27 września 2003 r. : materiały. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Polskie Towarzystwo Akustyczne ; Komitet Akustyki PAN ; Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. — [Gliwice : Oddział Górnośląski PTA, 2003]. — 1 dysk optyczny. — S. 65–69. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 68–69, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analysis of acoustic properties of selected Roman Catholic churches / Zbigniew ENGEL, Krzysztof KOSAŁA // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2003 vol. 28 no. 3, s. 220–221. — OSA 2003 : the fiftieth Open Seminar on Acoustics : Gliwice–Szczyrk, September 22–27, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analysis of uncertainty in the investigation of sound level meters / Grażyna WSZOŁEK, Zbigniew ENGEL // Revista de Acústica e Vibrações Sociedade Brasileira de Acústica-Sobrac. — 2005 no. 35, s. 72, PO1. — RIO 2005 : internoise : the 2005 international congress and exposition on Noise control engineering : Rio de Janeiro, Brazil 07–10 August 2005 : congress programme and abstracts / The International Institute of Noise Control Engineering (I-INCE), The Brazilian Acoustical Society (SOBRAC), Iberoamerican Federation of Acoustics (FIA). — Brazil : Published by SOBRAC, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Application of the inversion method for the determination of partial acoustic powers of machines / Zbigniew ENGEL, Lesław STRYCZNIEWICZ, Janusz PIECHOWICZ // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2003 vol. 28 no. 3, s. 221. — OSA 2003 : the fiftieth Open Seminar on Acoustics : Gliwice–Szczyrk, September 22–27, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • A vibroacoustic model of selected human larynx diseases / Zbigniew Witold ENGEL, Maciej KŁACZYŃSKI, Wiesław WSZOŁEK // International Journal of Occupational Safety and Ergonomics ; ISSN 1080-3548. — 2007 vol. 13 no. 4, s. 367–379. — Bibliogr. s. 378–379. — Publikacja dostępna online od: 2015-03-13. — Z. W. Engel - pierwsza afiliacja: Central Institute for Labour Protection – National Research Institute, Poland. — 14th international conference on Noise control : Elblag, Poland, June 03–06, 2007. — tekst: https://goo.gl/OOhrVu

 • keywords: speech analysis, pathological speech, surgical treatment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badania akustyczne kościoła w PsarachAcoustical investigations of church in Psary / Zbigniew ENGEL, Krzysztof KOSAŁA // W: OSA'2002 : XLIX Otwarte Seminarium z Akustyki = Open Seminar on Acoustics : Warszawa – Stare Jabłonki, 9–13 września 2002 / Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Warszawski. — [Warszawa : PTA], [2002]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 205–210. — Bibliogr. s. 210, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badania kontrolne przyrządów do pomiarów akustycznych[Routine and specific tests of acoustic measurement devices] / Zbigniew ENGEL, Grażyna WSZOŁEK // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2002 R. 61 nr 3, s. 23–26. — Bibliogr. s. 26

 • słowa kluczowe: pomiar akustyczny, przyrząd pomiarowy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badania mierników poziomu dźwięku w polu swobodnym[Free-field testing of sound level meters] / Zbigniew ENGEL, Grażyna WSZOŁEK // W: KM Kongres Metrologii : metrologia w procesie poznania : Wrocław, 6–9.09.2004 : materiały kongresowe, T. 2 / pod red. Janusza Mroczki. — [Polska : s. n.], [2004]. — S. 683–686. — Bibliogr. s. 686, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Dobór warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych : wytyczne dla projektantówChoosing good layer noise protections : guidelines for designers / Anna Kaczmarska, Zbigniew ENGEL, Jan SIKORA // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka ; ISSN 0137-7043. — 2005 [nr] 6, s. 10–13. — Bibliogr. s. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Dyscypliny mechaniczne w półwiecznej działalności Wydziału[Mechanical disciplines in the semi-age activity of Faculty] / Wojciech BATKO, Zbigniew ENGEL // W: Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencji : Kraków 13–15 czerwca 2002 = Mechanical Engineering and Robotics, jubilee of Faculty : proceedings of the conference / eds. Zbigniew Witold Engel, Stanisław Wolny : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics University of Mining and Metallurgy, 2002. — Na okł. dodatkowo 50 [pięćdziesiąt] lat WIMiR [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki] : 1952–2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 37–47. — Bibliogr. s. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Experimental tests on vibroacoustic phenomena in machinery / Dariusz Pleban, Zbigniew ENGEL, Lesław STRYCZNIEWICZ, Janusz PIECHOWICZ // W: Inter.noise 2004 : the 33\textsuperscript{rd} international congress and exposition on Noise control engineering : Prague, Czech Republic, August 22–25 : abstracts : [proceedings] / eds. Marek Brothánek, Ondřej Jiříiček ; Czech Acoustical Society. — Prague : Czech AS, 2004. — Na k. tyt. dodatkowo: Progress in noise control for the 21\textsuperscript{st} century. — S. 45. — Pełny tekst W: Inter.noise 2004 [Dokument elektroniczny] : the 33rd international congress and exposition on Noise control engineering : Prague, Czech Republic, August 22–25 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Czech Acoustical Society. — [Prague : s. n., 2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1/8–8/8. — Bibliogr. s. 8/8, Abstr. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader 5.0 ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Experimental tests on vibroacoustic phenomena in machinery / Dariusz Pleban, Zbigniew ENGEL, Lesław STRYCZNIEWICZ, Janusz PIECHOWICZ // GESTS International Transaction on Acoustic Science and Engineering ; ISSN 1738-4729. — 2004 vol. 2 no. 1, s. 49–59. — Bibliogr. s. 58, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • From the history of the Noise Control Conference / Zbigniew Witold ENGEL // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2010 vol. 35 no. 2, s. 133–144. — Bibliogr. s. 143–144. — Abstract dodatkowo na s. 283. — Dod. afiliacja Autora: Central Institute for Labour Protection – National Research Institute, Poland. — [XV international confererence Noise Control 2010 : 6–9 June 2010 Książ, Wałbrzych]

 • keywords: noise, noise control, history of the noise control conference, noise threats

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • From the history of the Noise Control Conference / Zbigniew W. ENGEL // W: Noise control'10 [Dokument elektroniczny] : 15th international conference : 6–9 June 2010, Wałbrzych : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-83-7373-077-9. — S. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.. — Druga afiliacja autora: Central Institute for Labour Protection – National Research Institute, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Globalny wskaźnik oceny jakości akustycznej obiektów sakralnychGlobal index of acoustic quality of sacral structures / Z. ENGEL, K. KOSAŁA // W: OSA 2004 : LI Otwarte Seminarium z Akustyki = 51-st Open Seminar on Acoustic : Gdańsk – Sobieszewo 6–10.09.2004 / [red.] B. J. Linde, A. Sikorska, T. Klinkosz ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Gdański. — Gdańsk : PTA OG, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 309–312. — Bibliogr. s. 312, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Global index of acoustic quality of sacral structures : [abstract] / Zbigniew Witold ENGEL, Krzysztof KOSAŁA // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2004 vol. 29 no. 3, s. 474. — 51st Open Seminar on Acoustics OSA 04

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Index method of the acoustic quality assessment of sacral buildings / Zbigniew ENGEL, Krzysztof KOSAŁA // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2007 vol. 32 no. 3, s. 455–474. — Bibliogr. s. 472–474. — Z. Engel - dod. afiliacja: Central Institute for Labour Protection – National Research Institute, Warsaw

 • keywords: acoustic quality, index method, sacral buildings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: