Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Adamczyk, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • [referat, 2012]
 • TytułAnaliza modelu przekładni planetarnej ze względu na generowane sygnały wibroakustyczne
  AutorzyDariusz DĄBROWSKI, Jan ADAMCZYK
  ŹródłoWibroTech 2012 : XVI konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki ; XI ogólnopolskie seminarium wibroakustyki w systemach technicznych : Kraków, 13–14 listopada 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Politechnika Warszawska. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. 17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnalysis of vibrations generated by the multi-body model of a planetary gear
  AutorzyDariusz DĄBROWSKI, Jan ADAMCZYK
  ŹródłoMechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. — 2012 vol. 31 no. 4, s. 143–149. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2012.31.4/mech.2012.31.4.143.pdf
 • słowa kluczowe: model przekładni, model przekładni planetarnej, diagnostyka techniczna, siły zazębienia, metoda układów wieloczłonowych

  keywords: condition monitoring, gear model, planetary gear model, multi-body dynamics model, meshing forces

3
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAspekty akustyczne prowadzenia drogi ekspresowej w strefie śródmiejskiej miast na przykładzie północnej obwodnicy Warszawy
  AutorzyJan ADAMCZYK, Lesław STRYCZNIEWICZ
  ŹródłoLogistyka. — 2009 nr 6 dod. Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 1–9.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAssessment of impulse noise hazard and the use of hearing protection devices in workplaces where forging hammers are used
  AutorzyMłyński Rafał, Kozłowski Emil, ADAMCZYK Jan
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2013 vol. 38 nr 2, s. 285
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAssessment of impulse noise hazard and the use of hearing protection devices in workplaces where forging hammers are used
  AutorzyRafał Młyński, Emil Kozłowski, Jan ADAMCZYK
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2014 vol. 39 no. 1, s. 73–79
 • keywords: impulse noise, noise attenuation, hearing protection device, die forging hammer

6
 • [referat, 2012]
 • TytułA multi-body model of gears for simulation of vibration signals for gears misalignment
  AutorzyD. DĄBROWSKI, J. ADAMCZYK, H. P. Mora
  Źródło5textsuperscript{th} International congress on Technical diagnostics 2012 : Kraków, 3rd–5th September 2012 / AGH University of Science and Technology. — [Kraków : AGH], [2012]. — S. 132
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułA multi-body model of gears for simulation of vibration signals for gears misalignment
  AutorzyDariusz DĄBROWSKI, Jan ADAMCZYK, Hector Plascencia Mora
  ŹródłoDiagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej. — 2012 nr 2, s. 15–22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBadania doświadczalne wibroizolacyjnych elementów elastomerowych
  AutorzyTARGOSZ Jan, ADAMCZYK Jan
  ŹródłoLogistyka. — 2011 nr 6 dod.: CD Logistyka–nauka : artykuły recenzowane, s. 3769–3778.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania i ocena wibroaktywności konstrukcji torowisk tramwajowych stosowanych w Polsce
  AutorzyTARGOSZ Jan, ADAMCZYK Jan
  ŹródłoLogistyka. — 2012 nr 3 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 2267–2276
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBadanie fizykomechanicznych własności elastomerów w aspekcie zastosowania ich w układach wibroizolacji podtorzy szynowych
  AutorzyJan TARGOSZ, Jan ADAMCZYK
  ŹródłoLogistyka. — 2011 nr 3 dod. Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny] dod.: CD Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 2775–2786
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułDetermination of the stochastic kinematic excitation of the car by the real profile of the road surface
  AutorzyJanusz Gardulski, Jan ADAMCZYK, Jan TARGOSZ
  ŹródłoArchives of Transport / Polish Academy of Sciences. Committee of Transport. — 2011 vol. 23 iss. 4, s. 447–454
 • keywords: suspension, measurements, kinematic excitation, random profile

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułEkrany akustyczne – panaceum?
  AutorzyJan ADAMCZYK, Lesław STRYCZNIEWICZ, Dorota Szałyga-Osypanka
  ŹródłoDrogi : lądowe, powietrzne, wodne. — 2008 [nr] 9, s. 65–71
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • [referat, 2009]
 • TytułImplementacja klasyfikatora neuronowego na układach programowalnych
  AutorzyJan ADAMCZYK, Witold CIOCH, Dariusz DĄBROWSKI
  ŹródłoDiagnostyka maszyn : XXXVI ogólnopolskie sympozjum : Wisła 02.03.${div}$07.03.2009 r. : streszczenia / red. Janusz Gardulski ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : Drukarnia B&Z s. c., [2009]. — S. 35
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • [referat, 2010]
 • TytułImplementacja na Programowalnym Urządzeniu Diagnostycznym klasyfikatora opartego na radialnych sieciach neuronowych
  AutorzyJan ADAMCZYK, Witold CIOCH, Dariusz DĄBROWSKI
  ŹródłoDiagnostyka maszyn : XXXVII ogólnopolskie sympozjum : Wisła 08.03.–13.03.2010 r. : streszczenia / Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych. Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2010. — S. 31
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułKoncepcja ograniczenia drgań od pojazdów szynowych na dworcach kolejowych
  AutorzyJan ADAMCZYK, Jan TARGOSZ
  ŹródłoLogistyka. — 2010 nr 6 dod.: Logistyka-nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 1–9
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • [referat, 2010]
 • TytułKoncepcja ograniczenia drgań od pojazdów szynowych na dworcach kolejowych
  AutorzyJan ADAMCZYK, Jan TARGOSZ
  ŹródłoTranscomp 2010 : computer systems aided science, industry and transport : Zakopane, 6.XII.–9.XII. 2010, Poland : conference proceedings / ed. Elżbieta Szlachta ; Technical University of Radom. Faculty of Transport and Electrical Engineering, Transport Committee of the Polish Academy of Sciences. — [Radom : The Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute], [2010]. — S. 43
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • [referat, 2013]
 • TytułProblemy eksploatacyjne stosowania ekranów akustycznych
  AutorzyJan ADAMCZYK
  ŹródłoOchrona środowiska przed hałasem : ekrany w ochronie akustycznej środowiska : I seminarium : Kraków, 7–8 października 2013 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Batko, Witold Cioch, Paweł Pawlik. — Kraków : [s. n.], 2013. — S. 31–36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułProblem wibro i dźwiękoizolacji w zagadnieniach transportu
  AutorzyTARGOSZ Jan, ADAMCZYK Jan
  ŹródłoLogistyka. — 2011 nr 6 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 3759–3768
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2013]
 • TytułSelected issues of vibroacoustic protections in rail transport
  AutorzyADAMCZYK Jan
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2013 vol. 38 no. 2, s. 277
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • [monografia, 2013]
 • TytułSignal processing in sound engineering
  Autorzyed. Jan A. ADAMCZYK
  DetailsWarszawa : Wydawnictwo Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, 2013. — 184 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułSystemowe rozwiązanie ograniczenia oddziaływań dynamicznych na podtorze o prędkościach pojazdów kolejowych powyżej 160 km/godz
  AutorzyJan ADAMCZYK, Jan TARGOSZ
  ŹródłoLogistyka. — 2009 nr 6 dod.: CD Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 1–9
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułSystemy wibroizolacji elementów konstrukcji dróg transportu samochodowego i szynowego
  AutorzyJan ADAMCZYK, Jan TARGOSZ
  ŹródłoDrogi : lądowe, powietrzne, wodne. — 2009 [nr] 4, s. 49–58
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułThe concept of limitation of the vibration generated by rail-vehicles at railway stations and railway crossings
  AutorzyJan ADAMCZYK, Jan TARGOSZ
  ŹródłoArchives of Transport / Polish Academy of Sciences. Committee of Transport. — 2011 vol. 23 no. 1, s. 5–22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • [referat, 2010]
 • TytułVibroisolation of railway crossing with adjustable pulling force as function of loading
  AutorzyJan A. ADAMCZYK, Jan TARGOSZ, Janusz Gardulski
  ŹródłoIC-SCCE : 4textsuperscript{th} international conference“From scientific computing to computational engineering” : Athens, Greece, 7–10 July, 2010 : proceedings, Vol. 2 / ed. Demos T. Tsahalis. — [Greece : s. n.], cop. 2010. — S. 758–767
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułVibroisolation of railway crossing with control pulling force as function of loading
  AutorzyJan ADAMCZYK, Jan TARGOSZ
  ŹródłoLogistyka. — 2010 nr 6 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 11–26
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych