Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Adamczyk, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 70, z ogólnej liczby 75 publikacji Autora


1
 • [referat, 2004]
 • TytułAcoustics of a contemporary opera hall : [abstract]
  AutorzyJ. ADAMCZYK, J. KOWAL, L. STRYCZNIEWICZ
  Źródło1textsuperscript{st} IC-SCCE : 1st International Conference “From Scientific Computing to Computational Engineering” : Athens, Greece 8–10 September, 2004 / ed. Demos T. Tsahalis. — [Patras : University of Patras. LFME: Laboratory of Fluid Mechanics and Energy], [2004]. — S. 23
2
 • [referat, 2005]
 • TytułAcoustic climate management system on the example of the city of Krakow
  AutorzyJan ADAMCZYK, Andrzej GOŁAŚ, Wojciech CIESIELKA, Ireneusz CZAJKA
  Źródło1st IC-EpsMsO : 1st International Conference on Experiments/Process/System Modelling/Simulation/Optimization : Athens, Greece 6–9 July, 2005 : book of abstracts / ed. Demos T. Tsahalis. — [Patras : University of Patras. LFME: Laboratory of Fluid Mechanics and Energy], [2005]. — S. 20
3
 • [referat, 2012]
 • TytułAnaliza modelu przekładni planetarnej ze względu na generowane sygnały wibroakustyczne
  AutorzyDariusz DĄBROWSKI, Jan ADAMCZYK
  ŹródłoWibroTech 2012 : XVI konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki ; XI ogólnopolskie seminarium wibroakustyki w systemach technicznych : Kraków, 13–14 listopada 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Politechnika Warszawska. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. 17
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnalysis of vibrations generated by the multi-body model of a planetary gear
  AutorzyDariusz DĄBROWSKI, Jan ADAMCZYK
  ŹródłoMechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. — 2012 vol. 31 no. 4, s. 143–149. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2012.31.4/mech.2012.31.4.143.pdf
5
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAspekty akustyczne prowadzenia drogi ekspresowej w strefie śródmiejskiej miast na przykładzie północnej obwodnicy Warszawy
  AutorzyJan ADAMCZYK, Lesław STRYCZNIEWICZ
  ŹródłoLogistyka. — 2009 nr 6 dod. Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 1–9.
6
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAssessment of impulse noise hazard and the use of hearing protection devices in workplaces where forging hammers are used
  AutorzyMłyński Rafał, Kozłowski Emil, ADAMCZYK Jan
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2013 vol. 38 nr 2, s. 285
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAssessment of impulse noise hazard and the use of hearing protection devices in workplaces where forging hammers are used
  AutorzyRafał Młyński, Emil Kozłowski, Jan ADAMCZYK
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2014 vol. 39 no. 1, s. 73–79
8
 • [referat, 2012]
 • TytułA multi-body model of gears for simulation of vibration signals for gears misalignment
  AutorzyD. DĄBROWSKI, J. ADAMCZYK, H. P. Mora
  Źródło5textsuperscript{th} International congress on Technical diagnostics 2012 : Kraków, 3rd–5th September 2012 / AGH University of Science and Technology. — [Kraków : AGH], [2012]. — S. 132
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułA multi-body model of gears for simulation of vibration signals for gears misalignment
  AutorzyDariusz DĄBROWSKI, Jan ADAMCZYK, Hector Plascencia Mora
  ŹródłoDiagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej. — 2012 nr 2, s. 15–22
10
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBadania doświadczalne wibroizolacyjnych elementów elastomerowych
  AutorzyTARGOSZ Jan, ADAMCZYK Jan
  ŹródłoLogistyka. — 2011 nr 6 dod.: CD Logistyka–nauka : artykuły recenzowane, s. 3769–3778.
11
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania i ocena wibroaktywności konstrukcji torowisk tramwajowych stosowanych w Polsce
  AutorzyTARGOSZ Jan, ADAMCZYK Jan
  ŹródłoLogistyka. — 2012 nr 3 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 2267–2276
12
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBadanie fizykomechanicznych własności elastomerów w aspekcie zastosowania ich w układach wibroizolacji podtorzy szynowych
  AutorzyJan TARGOSZ, Jan ADAMCZYK
  ŹródłoLogistyka. — 2011 nr 3 dod. Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny] dod.: CD Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 2775–2786
13
 • [referat, 2003]
 • TytułCase study of acoustic adaptation of a TV studio and experimental verification of its acoustic parameters
  AutorzyJan ADAMCZYK, Tadeusz WSZOŁEK, Wiesław WSZOŁEK
  ŹródłoProceedings of the tenth international congress on Sound and vibration [Dokument elektroniczny] : Stockholm, Sweden 7–10 July 2003 / International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV). — [Stockholm : IIAV], [2003]. — S. 1013–1018
14
 • [referat, 2007]
 • TytułConcert hall acoustics Artur Rubinstein Philharmonic in Łódź
  AutorzyJ. ADAMCZYK, J. TARGOSZ, D. Szałyga-Osypanka
  Źródło2nd IC-EpsMsO : 2nd International Conference on Experiments/process/system Modelling/simulation & Optimization : Athens, Greece 4–7 July, 2007 : book of abstracts / ed. Demos T. Tsahalis. — [Patras, Greece : LFME Laboratory of Fluid Mechanics and Energy], [2007]. — S. 17
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułDetermination of the stochastic kinematic excitation of the car by the real profile of the road surface
  AutorzyJanusz Gardulski, Jan ADAMCZYK, Jan TARGOSZ
  ŹródłoArchives of Transport / Polish Academy of Sciences. Committee of Transport. — 2011 vol. 23 iss. 4, s. 447–454
16
 • [referat, 2005]
 • TytułDiagnosing of rotating machinery operating under variable conditions
  AutorzyJan ADAMCZYK, Piotr KRZYWORZEKA, Witold CIOCH
  ŹródłoXXXVII. Kraftwerkstechnisches Kolloquium : Heizkraftwerke und dezentrale Energieerzeuger : 18. und 19. Oktober 2005, Dresden : [Tagungsunterlagen] : Vorträge V28–V42 ; Poster (Kurzfassungen) P1–P55, Tagungsband 2 / VGB PowerTech e. V. [etc.]. — Dresden : Technische Universität Dresden. Institut für Energietechnik, [2005]. — P45
17
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułDiagnozowanie maszyn wirnikowych w zmiennych warunkach pracy
  AutorzyJan ADAMCZYK, Witold CIOCH, Piotr KRZYWORZEKA
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. — 2007 R. 48 nr 169 K/1, s. 9–15
18
 • [referat, 2002]
 • TytułDynamiczna redukcja niestacjonarności sygnału drganiowego maszyn wirnikowych
  AutorzyJan ADAMCZYK, Piotr KRZYWORZEKA, Witold CIOCH
  ŹródłoDiagnostyka maszyn : XXIX ogólnopolskie sympozjum : Węgierska Górka, 04. 03–09. 03. 2002 r. : referaty / red. Janusz Gardulski ; Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Materiałowej Metalurgii i Transportu. — Katowice : Drukarnia B&Z s. c., 2002. — S. 9–18
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułEkrany akustyczne – panaceum?
  AutorzyJan ADAMCZYK, Lesław STRYCZNIEWICZ, Dorota Szałyga-Osypanka
  ŹródłoDrogi : lądowe, powietrzne, wodne. — 2008 [nr] 9, s. 65–71
20
 • [referat, 2002]
 • TytułIdentyfikacja źródeł hałasu w kotłowni
  AutorzyJan ADAMCZYK, Witold CIOCH
  ŹródłoDiagnostyka maszyn : XXIX ogólnopolskie sympozjum : Węgierska Górka, 04. 03–09. 03. 2002 r. : referaty / red. Janusz Gardulski ; Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Materiałowej Metalurgii i Transportu. — Katowice : Drukarnia B&Z s. c., 2002. — S. 19–26
21
 • [referat, 2006]
 • TytułImpact of public transport services on the acoustic climate of the Cracow agglomeration
  AutorzyWojciech CIESIELKA, Jan ADAMCZYK
  Źródło2textsuperscript{nd} IC-SCCE : 2textsuperscript{nd} International Conference “From Scientific Computing to Computational Engineering” : Athens, Greece 5–8 July, 2006 : book of abstracts / ed. Demos T. Tsahalis. — [Greece : s. n.], [2006]. — S. 48
22
 • [referat, 2009]
 • TytułImplementacja klasyfikatora neuronowego na układach programowalnych
  AutorzyJan ADAMCZYK, Witold CIOCH, Dariusz DĄBROWSKI
  ŹródłoDiagnostyka maszyn : XXXVI ogólnopolskie sympozjum : Wisła 02.03.${div}$07.03.2009 r. : streszczenia / red. Janusz Gardulski ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : Drukarnia B&Z s. c., [2009]. — S. 35
23
 • [referat, 2010]
 • TytułImplementacja na Programowalnym Urządzeniu Diagnostycznym klasyfikatora opartego na radialnych sieciach neuronowych
  AutorzyJan ADAMCZYK, Witold CIOCH, Dariusz DĄBROWSKI
  ŹródłoDiagnostyka maszyn : XXXVII ogólnopolskie sympozjum : Wisła 08.03.–13.03.2010 r. : streszczenia / Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych. Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2010. — S. 31
24
 • [referat, 2003]
 • TytułKompleksowa ochrona pomieszczeń mieszkalnych przed drganiami i hałasem pochodzącymi z kotłowni lokalnych : [abstrakt]
  AutorzyJan ADAMCZYK, Witold CIOCH
  ŹródłoWibroTech 2003 : X konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki : V ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : konferencja pod patronatem JM Rektora AGH prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza dedykowana prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Engelowi, dr h. c. AGH z okazji 50-lecia pracy naukowej oraz 70-lecia urodzin : Kraków, 24–25 marzec 2003 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. — [Kraków : AGH], 2003. — S. 44–45
25
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułKoncepcja ograniczenia drgań od pojazdów szynowych na dworcach kolejowych
  AutorzyJan ADAMCZYK, Jan TARGOSZ
  ŹródłoLogistyka. — 2010 nr 6 dod.: Logistyka-nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 1–9