Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Adamczyk, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2911018
201411
20134112
2012624
2011615
2010752
2009413
200811
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem291712
201411
2013413
2012633
2011642
2010743
200944
200811
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem29281
201411
201344
201266
201166
2010761
200944
200811
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem29326
201411
2013422
201266
201166
201077
200944
200811
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem291514
201411
201344
2012642
2011651
2010725
2009431
200811
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem291910
201411
2013422
2012642
201166
2010734
2009431
200811

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza modelu przekładni planetarnej ze względu na generowane sygnały wibroakustyczne[Analysis of the planetary gear model in view of the vibroacoustic signals generated] / Dariusz DĄBROWSKI, Jan ADAMCZYK // W: WibroTech 2012 : XVI konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki ; XI ogólnopolskie seminarium wibroakustyki w systemach technicznych : Kraków, 13–14 listopada 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Politechnika Warszawska. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. — [Kraków : s. n.], [2012] + CD. — S. 17. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 8. — Afiliacja autorów: Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analysis of vibrations generated by the multi-body model of a planetary gearAnaliza sygnałów wibroakustycznych generowanych przez model przekładni planetarnej / Dariusz DĄBROWSKI, Jan ADAMCZYK // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2012 vol. 31 no. 4, s. 143–149. — Bibliogr. s. 148–149. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2012.31.4/mech.2012.31.4.143.pdf

 • słowa kluczowe: model przekładni, model przekładni planetarnej, diagnostyka techniczna, siły zazębienia, metoda układów wieloczłonowych

  keywords: condition monitoring, gear model, planetary gear model, multi-body dynamics model, meshing forces

3
 • Aspekty akustyczne prowadzenia drogi ekspresowej w strefie śródmiejskiej miast na przykładzie północnej obwodnicy Warszawy[Acoustic aspects of building an express road in the city area on the example of the northern ring-road in Warsaw] / Jan ADAMCZYK, Lesław STRYCZNIEWICZ // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2009 nr 6 dod. Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 1–9.. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9. — Transcomp – international conference : computer systems aided science, industry and transport [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Streszczenia referatów W: Computer systems aided science, industry and transport : TRANSCOMP 2009 : 13th international conference : Zakopane, 30.XI.–3.XII.2009, Poland : conference proceedings / ed. Elżbieta Szychta ; Technical University of Radom. Faculty of Transport and Electrical Engeenering, Transport Committee of the Polish Academy of Sciences. — Radom : The Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, 2009. — ISBN 978-83-7204-857-8. — S. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Assessment of impulse noise hazard and the use of hearing protection devices in workplaces where forging hammers are used / Młyński Rafał, Kozłowski Emil, ADAMCZYK Jan // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2013 vol. 38 nr 2, s. 285. — Jan Adamczyk – dod. afiliacja: Central Institute for Labour Protection – National Research Institute. — XVI International Conference Noise Control 2013

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Assessment of impulse noise hazard and the use of hearing protection devices in workplaces where forging hammers are used / Rafał Młyński, Emil Kozłowski, Jan ADAMCZYK // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2014 vol. 39 no. 1, s. 73–79. — Bibliogr. s. 78–79. — Jan Adamczyk – dodatkowa afiliacja: Central Institute for Labour Protection – National Research Institute

 • keywords: impulse noise, noise attenuation, hearing protection device, die forging hammer

6
 • A multi-body model of gears for simulation of vibration signals for gears misalignment / D. DĄBROWSKI, J. ADAMCZYK, H. P. Mora // W: 5\textsuperscript{th} International congress on Technical diagnostics 2012 : Kraków, 3rd–5th September 2012 / AGH University of Science and Technology. — [Kraków : AGH], [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • A multi-body model of gears for simulation of vibration signals for gears misalignmentModel kół zębatych do symulacji sygnałów wibracyjnych dla współpracy kół z przekoszonymi osiami / Dariusz DĄBROWSKI, Jan ADAMCZYK, Hector Plascencia Mora // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2012 nr 2, s. 15–22. — Bibliogr. s. 21–22, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Badania doświadczalne wibroizolacyjnych elementów elastomerowychExperimental studies of elastomeric vibroisolational materials / TARGOSZ Jan, ADAMCZYK Jan // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2011 nr 6 dod.: CD Logistyka–nauka : artykuły recenzowane, s. 3769–3778.. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3778. — Transcomp 2011 : computer systems aided science, industry and transport : 15th international conference : Zakopane, 5.XII–8.XII 2011. — Streszczenia referatów W: Transcomp 2011 : computer systems aided science, industry and transport : 15th international conference : Zakopane, 5.XII–8.XII 2011 : conference proceedings / ed. Elżbieta Szychta. — [Radom : s. n., 2011]. — Na okł. dod.: abstracts. — S. 447. — ISBN 978-83-7789-654-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Badania i ocena wibroaktywności konstrukcji torowisk tramwajowych stosowanych w PolsceResearch and evaluation wibroactivity construction of tram tracks in Poland / TARGOSZ Jan, ADAMCZYK Jan // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2012 nr 3 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 2267–2276. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2276, Streszcz., Abstr.. — LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : IX konferencja naukowo-techniczna : 17–20 kwietnia 2012, Szczyrk / Politechnika Radomska. Wydział Transportu i Elektrotechniki, Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Badanie fizykomechanicznych własności elastomerów w aspekcie zastosowania ich w układach wibroizolacji podtorzy szynowychDiagnostics of physical and mechanical parameters of elastomer materials in aspect of applying them in railway vibroisolation systems / Jan TARGOSZ, Jan ADAMCZYK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2011 nr 3 dod. Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny] dod.: CD Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 2775–2786. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2786. — LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : VIII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 12–15 kwietnia 2011 : streszczenia referatów / red. nauk. Elżbieta Szychta ; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Transportu i Elektrotechniki, PAN. Komitet Transportu. — Radom : Politechnika Radomska, 2011. — ISBN 978-83-7351-443-0. — S. 318

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Determination of the stochastic kinematic excitation of the car by the real profile of the road surfaceWyznaczanie stochastycznego wymuszenia kinematycznego samochodu przez rzeczywisty profil drogi / Janusz Gardulski, Jan ADAMCZYK, Jan TARGOSZ // Archives of Transport = Archiwum Transportu / Polish Academy of Sciences. Committee of Transport ; ISSN 0866-9546. — 2011 vol. 23 iss. 4, s. 447–454. — Bibliogr. s. 454, Abstr., Streszcz.

 • keywords: suspension, measurements, kinematic excitation, random profile

12
 • Ekrany akustyczne – panaceum?[Acoustic beffles – panacea?] / Jan ADAMCZYK, Lesław STRYCZNIEWICZ, Dorota Szałyga-Osypanka // Drogi : lądowe, powietrzne, wodne ; ISSN 1899-0150. — 2008 [nr] 9, s. 65–71. — Bibliogr. s. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Implementacja klasyfikatora neuronowego na układach programowalnych[Neural classifier implementation on programmable devices] / Jan ADAMCZYK, Witold CIOCH, Dariusz DĄBROWSKI // W: Diagnostyka maszyn : XXXVI ogólnopolskie sympozjum : Wisła 02.03.${\div}$07.03.2009 r. : streszczenia / red. Janusz Gardulski ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : Drukarnia B&Z s. c., [2009]. — ISBN10: 83-86923-09-1. — S. 35. — Pełny tekst W: Diagnostyka maszyn [Dokument elektroniczny] : XXXVI ogólnopolskie sympozjum : Wisła 02.03.${\div}$07.03.2009 r. / Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : [s. n., 2009]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe — 1 dysk optyczny. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [9–10], Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Implementacja na Programowalnym Urządzeniu Diagnostycznym klasyfikatora opartego na radialnych sieciach neuronowych[Implementation of radial neural networks based classifier on Programmable Diagnostical Device] / Jan ADAMCZYK, Witold CIOCH, Dariusz DĄBROWSKI // W: Diagnostyka maszyn : XXXVII ogólnopolskie sympozjum : Wisła 08.03.–13.03.2010 r. : streszczenia / Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych. Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2010. — Na s. tyt. dod.: 40 lat kształcenia na kierunku TRANSPORT. — ISBN: 978-83-930581-0-5. — S. 31. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6–7]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Koncepcja ograniczenia drgań od pojazdów szynowych na dworcach kolejowychConception of methods reducing dynamic influences cause by railroad on the railstation / Jan ADAMCZYK, Jan TARGOSZ // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2010 nr 6 dod.: Logistyka-nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9. — „Transcomp 2010” : computer systems aided science, industry and transport : 14th international conference : Zakopane, 6.XII–9.XII.2010, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Koncepcja ograniczenia drgań od pojazdów szynowych na dworcach kolejowychConception of methods reducing dynamic influences cause by railroad on the railstation / Jan ADAMCZYK, Jan TARGOSZ // W: Transcomp 2010 : computer systems aided science, industry and transport : Zakopane, 6.XII.–9.XII. 2010, Poland : conference proceedings / ed. Elżbieta Szlachta ; Technical University of Radom. Faculty of Transport and Electrical Engineering, Transport Committee of the Polish Academy of Sciences. — [Radom : The Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute], [2010]. — Na okł. dod.: abstracts. — ISBN: 978-83-7204-956-8. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Problemy eksploatacyjne stosowania ekranów akustycznych[Operational problems in the use of noise barriers] / Jan ADAMCZYK // W: Ochrona środowiska przed hałasem : ekrany w ochronie akustycznej środowiska : I seminarium : Kraków, 7–8 października 2013 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Batko, Witold Cioch, Paweł Pawlik. — Kraków : [s. n.], 2013. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61402-24-4. — S. 31–36. — Streszcz.. — Dod. afiliacja: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Problem wibro i dźwiękoizolacji w zagadnieniach transportuProblem vibro and sound-proof in transport / TARGOSZ Jan, ADAMCZYK Jan // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2011 nr 6 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 3759–3768. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3768. — Transcomp 2011 : computer systems aided science, industry and transport : 15th international conference : Zakopane, 5.XII–8.XII 2011. — Streszczenia referatów W: Transcomp 2011 : computer systems aided science, industry and transport : 15th international conference : Zakopane, 5.XII–8.XII 2011 : conference proceedings / ed. Elżbieta Szychta. — [Radom : s. n., 2011]. — Na okł. dod.: abstracts. — S. 445. — ISBN 978-83-7789-654-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Selected issues of vibroacoustic protections in rail transport / ADAMCZYK Jan // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2013 vol. 38 no. 2, s. 277. — Dod. afiliacja: Central Institute for Labour Protection – National Research Institute, Warszawa. — XVI International Conference Noise Control 2013

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Signal processing in sound engineering / ed. Jan A. ADAMCZYK. — Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, 2013 + CD. — 184 s.. — (Biblioteka Akustyki i Ultradźwięków / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-89687-84-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Systemowe rozwiązanie ograniczenia oddziaływań dynamicznych na podtorze o prędkościach pojazdów kolejowych powyżej 160 km/godzSystemic solution for limiting dynamic impacts on sub-tracks for rail vehicles travelling above 160 km/h. / Jan ADAMCZYK, Jan TARGOSZ // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2009 nr 6 dod.: CD Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8–9. — Transcomp – international conference : computer systems aided science, industry and transport [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Streszczenia referatów W: Computer systems aided science, industry and transport : TRANSCOMP 2009 : 13th international conference : Zakopane, 30.XI–3.XII.2009, Poland : conference proceedings / ed. Elżbieta Szychta ; Technical University of Radom. Faculty of Transport and Electrical Engeenering, Transport Committee of the Polish Academy of Sciences. — Radom : The Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, 2009. — ISBN 978-83-7204-857-8. — S. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Systemy wibroizolacji elementów konstrukcji dróg transportu samochodowego i szynowego[Systems of vibroisolation elements of construction automobile and rail road] / Jan ADAMCZYK, Jan TARGOSZ // Drogi : lądowe, powietrzne, wodne ; ISSN 1899-0150. — 2009 [nr] 4, s. 49–58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • The concept of limitation of the vibration generated by rail-vehicles at railway stations and railway crossings / Jan ADAMCZYK, Jan TARGOSZ // Archives of Transport = Archiwum Transportu / Polish Academy of Sciences. Committee of Transport ; ISSN 0866-9546. — 2011 vol. 23 no. 1, s. 5–22. — Bibliogr. s. 22, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Vibroisolation of railway crossing with adjustable pulling force as function of loading / Jan A. ADAMCZYK, Jan TARGOSZ, Janusz Gardulski // W: IC-SCCE : 4\textsuperscript{th} international conference“From scientific computing to computational engineering” : Athens, Greece, 7–10 July, 2010 : proceedings, Vol. 2 / ed. Demos T. Tsahalis. — [Greece : s. n.], cop. 2010. — ISBN: 978-960-98941-5-9. — S. 758–767. — Bibliogr. s. 767, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Vibroisolation of railway crossing with control pulling force as function of loadingWibroizolacja przejazdu kolejowego z regulowaną siłą naciągu w funkcji obciążenia / Jan ADAMCZYK, Jan TARGOSZ // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2010 nr 6 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 11–26. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 26. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: Railway transport). — „Transcomp 2010” : computer systems aided science, industry and transport : 14th international conference : Zakopane, 6.XII–9.XII.2010, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych