Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Łopata, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem151176
2004312
2003211
2002321
2001211
2000211
1999312
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem15105
2004312
200322
2002312
200122
2000211
199933
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1515
200433
200322
200233
200122
200022
199933
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1515
200433
200322
200233
200122
200022
199933
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1515
200433
200322
200233
200122
200022
199933
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1569
200433
2003211
2002312
2001211
2000211
19993211
 • Analiza drgań własnych korpusu maszyny wibracyjnej[Free vibration analysis of vibration machine body] / Andrzej ŁOPATA // W: WibroTech 2003 : X konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki : V ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : konferencja pod patronatem JM Rektora AGH prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza dedykowana prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Engelowi, dr h. c. AGH z okazji 50-lecia pracy naukowej oraz 70-lecia urodzin : Kraków, 24–25 marzec 2003 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. — [Kraków : AGH], 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 98–99. — Bibliogr. s. 99. — Pełny tekst w: WibroTech 2003 [Dokument elektroniczny] : X konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki : V ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : konferencja pod patronatem JM Rektora AGH prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza dedykowana prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Engelowi, dr h. c. AGH z okazji 50-lecia pracy naukowej oraz 70-lecia urodzin : Kraków, 24–25 marzec 2003 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], 2003. — 1 dysk optyczny. — S. 1–7. — Bibliogr. s. 7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza możliwości oraz badania wybranych modeli zabezpieczeń wibroakustycznych pewnych urządzeń przemysłowych[Possibility of vibroacoustical protections of some installations in metallurgical industry] / Andrzej ŁOPATA // W: Structural acoustics'99 : VIII conference, Kraków–Zakopane, April 19–20, 1999 / ed. Ryszard Panuszka ; Polish Acoustical Society Dep. Cracow. — Kraków : PAS Dep. Cracow, 1999. — (Structures–Waves–Biomedical Engineering ; vol. 8). — Tyt. na okł.: Structural Acoustics & Vibrations for Technology. — ISBN10: 83-909641-0-4. — S. 97–104. — Bibliogr. s. 104, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania laboratoryjne układu wibroizolacyjnego z elementami przegubowymiLaboratory tests vibration reducing systems with hinged elements / Andrzej ŁOPATA, Henryk ŁOPACZ, Agnieszka OZGA // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2001 t. 20 z. 3, s. 341–353. — Bibliogr. s. 353, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania modeli zabezpieczeń wibroakustycznych pewnych urządzeń przemysłowych[The models of vibroacoustical protections of some installations in industry] / Andrzej ŁOPATA // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. Mechanika ; ISSN 0209-2689. — 1999 z. 52, s. 427–432. — Bibliogr. s. 432, Abstr.. — Problemy dynamiki konstrukcji : zbiór prac X jubileuszowego sympozjum dynamiki konstrukcji : Rzeszów 25–26.05.1999 / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej. Sekcja Mechaniki Konstrukcji. Komitet Budowy Maszyn. Sekcja Podstaw Konstrukcji. Komitet Mechaniki, PRz Katedra Mechaniki Konstrukcji. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza PRz, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania teoretyczne i doświadczalne drgań dyskretno-ciągłego układu amortyzującego ze zmienną sztywnością na zginanieTheoretical and experimental investigations of vibrations of discrete-continuous damping system with different flexural rigidity / Andrzej ŁOPATA, Henryk ŁOPACZ, Agnieszka OZGA // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2000 t. 19 z. 4, s. 459–474. — Bibliogr. s. 473–474, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Influence of boundary conditions of Euler's beam with hing on object vibrationWpływ warunków brzegowych belki Eulera z przegubem na drgania obiektu / ŁOPATA Andrzej // W: Vibrations in physical systems : XIX symposium : Poznań – Błażejewko May 23–27, 2000 : abstract and invited lecture = Drgania w układach fizycznych / Technical University of Poznań. Institute of Applied Mechanics [et al.]. — [Poznań : Politechnika Poznańska], [2000]. — ISBN10: 83-7143-076-0. — S. 195–196. — Bibliogr. s. 196

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Mechanika ogólna i wytrzymałość materiałów[Theoretical mechanics and strength of materials] / Stanisław KASPRZYK, Andrzej ŁOPATA // W: Vademecum Elektryka : poradnik dla inżynierów, techników i studentów / pod red. Jana Strojnego. — Warszawa : Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 2004. — (Biblioteka COSiW SEP). — S. 57–77. — Bibliogr. s. 77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Reduction of excessive periodical vibrations of an object mounted on elastic beam / GŁUCH Leszek, KASPRZYK Stanisław, ŁOPATA Andrzej // W: Vibrations in physical systems : XXI symposium : Poznań–Kiekrz, May 26–29, 2004 : invited lectures short papers and abstracts / Poznań University of Technology. Institute of Applied Mechanics ; Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics. — [Poznań : Politechnika Poznańska], [2004]. — Na okł. dodatkowo: Vibrations and waves 2004. — S. 155–158. — Bibliogr. s. 158

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The analysis of free vibrations of selected discrete-continuous vibroinsulating systems / MAJKUT Leszek, ŁOPATA Andrzej // W: Vibrations in physical systems : XX [twentieth] jubilee symposium : Poznań-Błażejewko May 21–25, 2002 : abstract and invited lecture = Drgania w układach fizycznych : XX [dwudzieste] jubileuszowe sympozjum : streszczenia referatów i wykłady plenarne / Poznań University of Technology. Institute of Applied Mechanics [et al.]. — [Poznań : Politechnika Poznańska], [2002]. — S. 218–219. — Bibliogr. s. 219

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The influence of articulated joins on object's vibrations that is seated on Euler beam / ŁOPATA Andrzej, ŁOPACZ Henryk, OZGA Agnieszka // W: Vibrations in physical systems : XX [twentieth] jubilee symposium : Poznań-Błażejewko May 21–25, 2002 : abstract and invited lecture = Drgania w układach fizycznych : XX [dwudzieste] jubileuszowe sympozjum : streszczenia referatów i wykłady plenarne / Poznań University of Technology. Institute of Applied Mechanics [et al.]. — [Poznań : Politechnika Poznańska], [2002]. — S. 212–213. — Bibliogr. s. 213

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The influence of physical parameters in discrete-continuous systems with articulated joins on solution of boundary and initial problems by Fourier's method / ŁOPATA Andrzej, OZGA Agnieszka // W: Vibrations in physical systems : XXI symposium : Poznań–Kiekrz, May 26–29, 2004 : invited lectures short papers and abstracts / Poznań University of Technology. Institute of Applied Mechanics ; Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics. — [Poznań : Politechnika Poznańska], [2004]. — Na okł. dodatkowo: Vibrations and waves 2004. — S. 247–250. — Bibliogr. s. 250

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ parametrów strukturalnych układu na drgania z uwzględnieniem rozproszenia tarciowego i dynamicznego tłumienia drgań[The influence of structural parameters of system on vibrations with dynamic and dissipating damper] / Andrzej ŁOPATA, Grzegorz URBAN // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. Mechanika ; ISSN 0209-2689. — 1999 z. 52, s. 433–440. — Bibliogr. s. 440, Abstr.. — Problemy dynamiki konstrukcji : zbiór prac X jubileuszowego sympozjum dynamiki konstrukcji : Rzeszów 25–26.05.1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ przegubów na drgania wymuszone obiektu osadzonego na dwuprzegubowej belce EuleraThe influence of articulated joins on forced vibrations object that is seated on Euler beam / Andrzej ŁOPATA, Henryk ŁOPACZ, Agnieszka OZGA // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2003 t. 22 z. 4, s. 533–541. — Bibliogr. s. 541, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: drgania, układ dyskretno-ciągły, teoria dystrybucji

  keywords: vibrations, theory of distribution, discrete continuous system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ zmiany wybranych parametrów dyskretno-ciągłego układu amortyzującego na widmo częstotliwości własnychThe influence of some parameters of structure of discrete-continuous vibroinsulating system on naturalvibrations spectrum / Andrzej ŁOPATA, Leszek MAJKUT // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2002 t. 21 z. 2, s. 103–111. — Bibliogr. s. 111, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Zbiór zadań z mechaniki : metodyka rozwiązań[Gathered exercises of mechanics] / Józef GIERGIEL, Leszek GŁUCH, Andrzej ŁOPATA. — Wyd. 2. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — 323, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1631). — Bibliogr. s. [324]. — Dostęp online {http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0071}. — Dla studentów wydziałów mechanicznych wyższych uczelni technicznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: