Wykaz publikacji wybranego autora

Henryk Łopacz, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Acoustical design and realization of the assembly hall of the Department of Theology of Silesian University in Katowice / KAMISIŃSKI Tadeusz, Kulowski Andrzej, ŁOPACZ Henryk, Wilkosz Henryk // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2004 vol. 29 no. 3, s. 475. — 51st Open Seminar on Acoustics OSA 04

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Acoustics of the concert hall of the Silesian Philharmonic in Katowice after modernization / KAMISIŃSKI Tadeusz, ŁOPACZ Henryk, Kulowski Andrzej // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2004 vol. 29 no. 3, s. 475. — 51st Open Seminar on Acoustics OSA 04

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Akustyka sali Filharmonii Śląskiej w Katowicach po modernizacjiAcoustics of concert hall of Silesian Philharmonic in Katowice after modernization / Andrzej Kulowski, Tadeusz KAMISIŃSKI, Henryk ŁOPACZ // W: OSA 2004 : LI Otwarte Seminarium z Akustyki = 51-st Open Seminar on Acoustic : Gdańsk – Sobieszewo 6–10.09.2004 / [red.] B. J. Linde, A. Sikorska, T. Klinkosz ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Gdański. — Gdańsk : PTA OG, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 313–316. — Bibliogr. s. 316, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Evaluation of acoustic and architectonic parameters of chosen church buildings in Nowosądeckie region / MLECZKO Dominik, ŁOPACZ Henryk // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2006 vol. 31 no. 3, s. 399. — The 53-rd Open Seminar on Acoustic OSA'06. — Warszawa : [Polish Scientific Publishers], 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Metoda impulsowa w testach Dźwiękowych Systemów OstrzegawczychImpulse method for testing of SSFEP / Jan ADAMCZYK, Henryk ŁOPACZ // W: ISSET 2005 : reżyseria i inżynieria dźwięku i obrazu : XI międzynarodowe sympozjum AES : Kraków 23–25 czerwca 2005 = ISSET 2005 : the art of sound engineering : XI international symposium : including a session on video / Audio Engineering Society. Sekcja Polska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2005. — S. 7–13. — Bibliogr. s. 13, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ocena modeli odpowiedzi impulsowej obiektów audytoryjnych[Evaluation of impulse response models of auditoriums] / Henryk ŁOPACZ, Tadeusz KAMISIŃSKI // W: OSA 2003 : 50. Otwarte Seminarium z Akustyki : Szczyrk–Gliwice, 23.09.2003–27. 09. 2003 : materiały konferencyjne / ed. Tomasz Błachowicz ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego ; Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej ; Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. — Gliwice : Oddział Górnośląski PTA, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 103–105. — Bibliogr. s. 105, Streszcz.. — Toż. W: OSA 2003 [Dokument elektroniczny] : 50. Otwarte Seminarium z Akustyki : Gliwice–Szczyrk, 22–27 września 2003 r. : materiały. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Polskie Towarzystwo Akustyczne ; Komitet Akustyki PAN ; Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. — [Gliwice : Oddział Górnośląski PTA, 2003]. — 1 dysk optyczny. — S. 103–105. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 105, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ocena parametrów akustycznych i architektonicznych wybranych obiektów sakralnych ziemi nowosądeckiejEvaluation of acoustic and architectonic parameters of chosen church buildings in nowosadeckie region / D. MLECZKO, H. ŁOPACZ // W: OSA 2006 : LIII Otwarte Seminarium z Akustyki : Kraków – Zakopane, 11 – 15 września 2006 / Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie. — [Kraków : PTA. Oddział w Krakowie], [2006]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 243–248. — Bibliogr. s. 248

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Parametry akustyczne sali operowej w KrakowieAcoustic parameters of Opera Hall in Krakow / Jan ADAMCZYK, Lesław STRYCZNIEWICZ, Henryk ŁOPACZ // W: X Sympozjum inżynierii i reżyserii dźwięku ISSET 2003 : Wrocław, 11–13 września 2003 = X International Symposium of Sound Engineering and Tonmeistering ISSET 2003 / ITiA PWr. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2003. — (Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej ; no. 84) ; (Seria: Konferencje ; no. 28). — S. 59–62. — Bibliogr. s. 62, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The influence of articulated joins on object's vibrations that is seated on Euler beam / ŁOPATA Andrzej, ŁOPACZ Henryk, OZGA Agnieszka // W: Vibrations in physical systems : XX [twentieth] jubilee symposium : Poznań-Błażejewko May 21–25, 2002 : abstract and invited lecture = Drgania w układach fizycznych : XX [dwudzieste] jubileuszowe sympozjum : streszczenia referatów i wykłady plenarne / Poznań University of Technology. Institute of Applied Mechanics [et al.]. — [Poznań : Politechnika Poznańska], [2002]. — S. 212–213. — Bibliogr. s. 213

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Własności kierunkowe zestawów głośnikowych ze zwrotnicami analogowymi i cyfrowymiDirectional properties of louspeaker systems with analog and digital crossover networks / M. Niewiarowicz, H. ŁOPACZ // W: XV Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 14–18 kwietnia 2008 = XV Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak. — [Kraków : s. n.], [2008]. — ISBN: 978-83-61402-00-8. — S. 63. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ przegubów na drgania wymuszone obiektu osadzonego na dwuprzegubowej belce EuleraThe influence of articulated joins on forced vibrations object that is seated on Euler beam / Andrzej ŁOPATA, Henryk ŁOPACZ, Agnieszka OZGA // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2003 t. 22 z. 4, s. 533–541. — Bibliogr. s. 541, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: drgania, układ dyskretno-ciągły, teoria dystrybucji

  keywords: vibrations, discrete-continuous system, theory of distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu: