Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Kasprzyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Faculty of Mechanical Engineering and Robotics
WIMiR-kmw


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Analysis of MEMS' clamped beam model
2
 • Applicability expansion of Fourier's method of variables separation for problem described by second order hyperbolic equation
3
 • Charakterystyka belki Eulera z pęknięciem w oparciu o równoważny model matematyczny
4
 • Działalność naukowo-dydaktyczna Katedry Mechaniki, Teorii Maszyn i Podstaw Automatyki
5
 • Equivalent models of Euler's beam with absolutely, local stroke change of stiffness
6
 • Koncepcje wyprowadzenia linii ugięcia belki nieskończonej na podłożu sprężystym w oparciu o teorię dystrybucji
7
 • Konstrukcja równoważnych modeli układów ciągłych i dyskretno-ciągłych
8
 • Pewna idea rozszerzenia zakresu stosowalności metody rodzielenia zmiennych
9
 • Problemy brzegowe i początkowo-brzegowe skojarzone z belką Eulera z przegubami
10
 • Reduction of excessive periodical vibrations of an object mounted on elastic beam
11
 • Rozszerzenie zakresu stosowalności metody Fouriera rozdzielenia zmiennych w analizie drgań w liniowych układach dyskretno-ciągłych
12
 • Równoważność modeli akustycznych odpowiedzi wywołanych działaniem impulsowym
13
 • Transversal vibrations of power line poles
14
 • Wpływ lokalnego zwiększenia naprężeń na drgania poprzeczne belki Eulera