Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Kasprzyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Analysis of MEMS' clamped beam model
2
 • Applicability expansion of Fourier's method of variables separation for problem described by second order hyperbolic equation
3
 • Applicability of the Fourier expansion method of separation of variables in the linear discrete-continuous systems with distributional coefficients
4
 • Charakterystyka belki Eulera z pęknięciem w oparciu o równoważny model matematyczny
5
 • Construction of equivalent models of continuous and discrete-continuous systems
6
 • Differential equation of transverse vibrations of a beam with a local stroke change of stiffness
7
 • Koncepcja systemu wibroizolacji z elementami magnetycznymi
8
 • Koncepcje wyprowadzenia linii ugięcia belki nieskończonej na podłożu sprężystym w oparciu o teorię dystrybucji
9
 • Konstrukcja równoważnych modeli układów ciągłych i dyskretno-ciągłych
10
 • Matematyka
11
 • Mechanika ogólna i wytrzymałość materiałów
12
 • Modelowanie układów dynamicznych
13
 • New concepts of the study of an infinite beam on elastic foundation based on the distribution theory
14
 • Reduction of excessive periodical vibrations of an object mounted on elastic beam
15
 • Rozszerzenie zakresu stosowalności metody Fouriera rozdzielenia zmiennych w analizie drgań w liniowych układach dyskretno-ciągłych
16
 • The influence of local increase of stress on eigenvalues for a simply supported beam
17
 • Transversal vibrations of power line poles
18
 • Transverse vibrations of transmission tower of variable geometrical structure
19
 • Wpływ lokalnego zwiększenia naprężeń na drgania poprzeczne belki Eulera
20
 • Wybrane zagadnienia modelowania i symulacji w układach drgających
21
 • Wykorzystanie nieciągłego rozwiązania problemu brzegowego belki do konstrukcji linii ugięcia belki z lokalnym, absolutnym zesztywnieniem