Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Adam Felis, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / mechanika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4494-2521 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6504132419

PBN: 5e709209878c28a04738eee9

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)




1
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2007]
 • TytułA concept of an actuator for positioning of elements of a measurement system in an anechoic chamber
  AutorzyBATKO Wojciech, FELIS Józef, FLACH Artur, Giesko Tomasz, KAMISIŃSKI Tadeusz, Zbrowski Andrzej
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2007 vol. 32 no. 3, s. 785, [poz.] 64
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułA concept of an actuator for the positioning measurement system in an anechoic room
  AutorzyWojciech BATKO, Józef FELIS, Artur FLACH, Tadeusz KAMISIŃSKI, Tomasz Giesko, Andrzej Zborowski
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2008 vol. 33 no. 2, s. 201–207
 • keywords: acoustic measurements, anechoic room, mechatronics system, microphone boom

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułBadania ustroju dźwiękochłonnego dedykowanego do komór bezechowych
  AutorzyArtur FLACH, Tadeusz KAMISIŃSKI, Jarosław RUBACHA, Adam PILCH, Józef FELIS
  ŹródłoPostępy akustyki 2016 / red. Mirosław Meissner ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Warszawski. — Warszawa : PTA. Oddział Warszawski, 2016. — S. 383–396
 • słowa kluczowe: kliny pochłaniające dźwięk, ustrój dźwiękochłonny, kwalifikowanie komory bezechowej, komora bezechowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułManipulator do pomiarów akustycznych w komorze bezechowej
  AutorzyJózef FELIS, Artur FLACH, Tadeusz KAMISIŃSKI, Andrzej Zbrowski
  ŹródłoTeoria maszyn i mechanizmów / red. Józef Wojnarowski, Iwona Adamiec-Wójcik ; Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — S. 165–172
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [zgłoszenie patentowe, 2015]
 • TytułManipulator portalowy do pozycjonowania mikrofonu w komorze bezechowej
  InventorInstytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbrowski Andrzej, Samborski Tomasz Marek, KAMISIŃSKI Tadeusz, FLACH Artur, FELIS Józef
  DetailsInt.Cl.: B25J 11/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406525 A1 ; Opubl. 2015-06-22. — Zgłosz. nr P.406525 z dn. 2013-12-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2015  nr 13, s. 15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406525A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2017]
 • TytułManipulator portalowy do pozycjonowania mikrofonu w komorze bezechowej
  InventorInstytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej Zbrowski, Tomasz Samborski, Tadeusz KAMISIŃSKI, Artur FLACH, Józef FELIS
  DetailsInt.Cl.: B25J 11/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 224581 B1 ; Udziel. 2016-06-14 ; Opubl. 2017-01-31. — Zgłosz. nr P.406525 z dn. 2013-12-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL224581B1.pdf
 • słowa kluczowe: pomiary akustyczne, automatyzacja badań, siatka przestrzenna

  keywords: measurement automation, spatial grid, acoustic research

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2009]
 • TytułMechanizm dynamicznego wyważania wirującego elementu maszynowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ALSTOM Power Sp. z o. o., Elbląg ; wynalazca: Tadeusz UHL, Józef FELIS
  DetailsInt.Cl.: G01M 1/36textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 202018 B1 ; Udziel. 2008-12-15 ; Opubl. 2009-05-29. — Zgłosz. nr P.355275 z dn. 2002-07-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL202018B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2019]
 • TytułMechanizm parkowania manipulatora czujnika pomiarowego w komorze bezechowej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tadeusz KAMISIŃSKI, Artur FLACH, Józef FELIS, Adam PILCH, Jarosław RUBACHA, Jerzy Wiśniewski, Tomasz Michoń, Ryszard Kondefer
  DetailsInt.Cl.: B25J 11/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 232224 B1 ; Udziel. 2019-01-18 ; Opubl. 2019-05-31. — Zgłosz. nr P.413863 z dn. 2015-09-08. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL232224B1.pdf
 • słowa kluczowe: pomiary akustyczne, automatyzacja badań, pozycjonowanie mikrofonu

  keywords: acoustic measurements, measurement automation, microphon positioning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułNew concepts of the study of an infinite beam on elastic foundation based on the distribution theory
  AutorzyJ. FELIS, S. KASPRZYK
  ŹródłoActa Physica Polonica. A. — 2014 vol. 125 no. 4-A: Acoustic and biomedical engineering 2014, s. A-190–A-196
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12693/APhysPolA.125.A-190

10
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułPyłofon – generator silnej fali akustycznej do oczyszczania powierzchni wymienników ciepła w obiektach energetycznych
  AutorzyJózef FELIS, Artur FLACH, Tadeusz KAMISIŃSKI, Bogdan Niewczas, Adam PILCH
  ŹródłoPostępy akustyki / red. Lucyna Leniowska, Adam Brański. — Rzeszów : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział, 2013. — S. 367–379
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułStructure synthesis and mechanical parameters choice for a manipulating mechanism for acoustical measurements in anechoic chamber
  AutorzyJózef FELIS, Andrzej Zbrowski, Tomasz Giesko, Jordan Mężyk
  ŹródłoDiffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena. — 2009 vol. 147–149, s. 13–18. — tekst: http://www-1scientific-1net-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/SSP.147-149.13.pdf
 • keywords: anechoic chamber, measurement manipulator, working space, turntable, indexing ring, linear modules, linear motion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/SSP.147-149.13

12
 • [książka, 2008]
 • TytułTeoria maszyn i mechanizmów. Cz. 1, Analiza mechanizmów
  AutorzyJózef FELIS, Hubert JAWOROWSKI, Jacek CIEŚLIK
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 309 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułTesting of a device for positioning measuring microphones in anechoic and reverberation chambers : technical note
  AutorzyJózef FELIS, Artur FLACH, Tadeusz KAMISIŃSKI
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2012 vol. 37 no. 2, s. 245–250
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10168-012-0032-5

14
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2010]
 • TytułUrządzenie do dynamicznego wyważania wirujących elementów maszynowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef FELIS, Tadeusz UHL, Michał MAŃKA
  DetailsInt.Cl.: G01M 1/36textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 206661 B1 ; Udziel. 2010-04-16 ; Opubl. 2010-09-30. — Zgłosz. nr P.370466 z dn. 2004-10-04. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL206661B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2009]
 • TytułUsefullness of a rotating manipulator as a tool in acoustic measurements in anechoic chambers : [abstract]
  AutorzyKAMISIŃSKI Tadeusz, FELIS Józef, FLACH Artur, Zbrowski Andrzej
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2009 vol. 34 no. 3, s. 356
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułWpływ błędów montażowych na reakcje w węzłach łożyskowych przesztywnionego układu napędowego
  AutorzyHubert JAWOROWSKI, Józef FELIS
  ŹródłoTeoria maszyn i mechanizmów / red. Józef Wojnarowski, Iwona Adamiec-Wójcik ; Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — S. 331–340
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: