Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Pawlik, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmgpt, *Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem151185
200811
2003532
2002321
200122
2000312
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem15132
200811
2003541
200233
200122
2000321
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem15132
200811
2003541
200233
200122
2000321
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1515
200811
200355
200233
200122
200033
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem15114
200811
200355
200233
200122
200033
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem15510
200811
2003514
2002312
200122
2000321
1999111
 • Badania eksploatacyjne samojezdnej obudowy SOH-1 w trakcie wybierania rudy miedziExploitation investigations of load carrying capacity of self-advanced support SOH-1 during extraction of copper ore / Piotr GOSPODARCZYK, Krzysztof KOTWICA, Kazimierz PAWLIK, Zdzisław IWULSKI // W: Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Najnowsze rozwiązania dla potrzeb ochrony środowiska na terenach KGHM Polska Miedź S. A. : Szklarska Poręba, 26–28 maja 2003 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 59) ; (Warsztaty Górnicze). — ISBN10: 8389174316. — S. 77–88. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Filary technologiczne w polach eksploatacyjnych kopalni rud miedzi i ich wpływ na stan naprężeń w skałach stropuReinforcing pillars in copper mines and their impacts on the state of strain in blanket rocks / Jadwiga JANIKOWSKA-PAWLIK, Adam KLICH, Stanisław LOSIAK, Kazimierz PAWLIK // W: TUR 2002 : II [druga] międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 200 : Kraków–Krynica, wrzesień 2002 : materiały konferencyjne = TUR 2002 : II [second] international conference Mining Techniques 2002 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : AGH, 2002. — S. 625–635. — Bibliogr. s. 635, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Grubość stropu bezpośredniego tworzonego nad polem wybierania rudy miedzi w kopalniach KGHM-u[The thickness of the immediate roof over fieldofcooper ore excavation KGHM] / Jadwiga JANIKOWSKA-PAWLIK, Stanisław LOSIAK, Kazimierz PAWLIK, Joachim Sosnica, Ireneusz Komoszyński // W: TUR 2003 : III [trzecia] międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 2003 : Kraków–Krynica, wrzesień 2003 : materiały konferencyjne = TUR 2003 : III [third] international conference Mining Techniques 2003 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Mining and Metallurgy, 2003. — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 8391574261. — S. 303–316. — Bibliogr. s. 316, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Maszyny i urządzenia dla inżynierii budownictwa podziemnego : wyrobiska korytarzowe i szybowe w górnictwie : praca zbiorowa[Machines and equipments in underground building engineering : dog headings and shafts in mining] / pod red. Adama KLICHA ; Piotr GOSPODARCZYK, Antoni KALUKIEWICZ, Krzysztof KOTWICA, Kazimierz PAWLIK. — Katowice : „Śląsk”, 1999. — 402, [1] s.. — Bibliogr. s. 396–[403]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Mechanizacja procesów wydobywczych[Mechanization of mining processes] / Leszek Ziętkowski, Kazimierz PAWLIK, Roman Ogrodniczek, Jan Miłuch, Jan Krajewski // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6. — S. 414–432. — Bibliogr. [dla całej części 3] s. 456–460

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Mobile hydraulic support for copper ore mines / Piotr GOSPODARCZYK, Krzysztof KOTWICA, Jadwiga PAWLIK, Kazimierz PAWLIK, Zdzisław IWULSKI, Joachim SOŚNICA // W: 30th International conference of safety in mines research institutes : Johannesburg, South Africa 5–9 October 2003 / SAIMM. — Johannesburg : SAIMM, 2003. — (Symposium Series / The South African Institute of Mining and Metallurgy ; S35). — Opis częśc. wg okł. — S. 427–434. — Bibliogr. s. 434, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Nowa technologia likwidacji filarów technologicznych rud metali nieżelaznych z zastosowaniem samojezdnej obudowy SOH-1[A new technology for liquidating technological pillars of non-ferrous metal ores with the use of a self-propelled housing SOH-1] / Piotr GOSPODARCZYK, Krzysztof KOTWICA, Kazimierz PAWLIK, Zdzisław IWULSKI // TTB Techniki i Technologie Bezwykopowe ; ISSN 1730-6450. — 2003 nr 1, s. 54–56. — Bibliogr. s. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Nowe koncepcje rozwiązań maszyn urabiającychNew ideas of mining machine solutions / Jadwiga JANIKOWSKA-PAWLIK, Krzysztof KOTWICA, Kazimierz PAWLIK, Maciej Korczyński, Franciszek Staniczek // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2000 R. 38 nr 7, s. 41–44. — Streszcz., Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Samojezdna obudowa podporowa SOH-1 do likwidacji filarów resztkowychSelf-propelled support type SOH-1 for residual pillars liquidation / Adam KLICH, Kazimierz PAWLIK, Krzysztof KOTWICA, Piotr GOSPODARCZYK, Kazimierz Parkietny, M. Mika, M. Korczyński, F. Staniczek // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2000 R. 38 nr 7, s. 35–40. — Streszcz., Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Samojezdna obudowa SOH do likwidacji filarów resztkowych w kopalniach rud metaliSelf-propelled lining SOH for eliminating residual pillars in metal ore mines / Piotr GOSPODARCZYK, Krzysztof KOTWICA, Kazimierz PAWLIK // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2003 R. 76 nr 8–9, s. 469–471. — Bibliogr. s. 471, Streszcz., Abstr., Zsfassung

 • słowa kluczowe: obudowa samojezdna, kopalnia rud metali, filar resztkowy, SOH, system sterowania radiowy

  keywords: self-propelled lining , metal ore mine, residual pillar, SOH, radio control system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sposób sterowania i monitorowania samojezdnej obudowy podporowej SOH-1 w warunkach pracy w kopalniach miedziSOH-1 control and monitoring method of self-propelled support under the copper mine conditions / Piotr GOSPODARCZYK, Krzysztof KOTWICA, Jadwiga PAWLIK, Kazimierz PAWLIK, Jacek Stankiewicz // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2002 R. 40 nr 6, s. 22–28. — Bibliogr. s. 28, Summ., Rez., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sposób sterowania i monitorowania samojezdnej obudowy podporowej SOH-1 w warunkach pracy w kopalniach miedziSOH-1 control and monitoring method of self-propelled support under the copper mine conditions / Piotr GOSPODARCZYK, Krzysztof KOTWICA, Jadwiga PAWLIK, Kazimierz PAWLIK, Jacek Stankiewicz // W: Szkoła Mechanizacji Górnictwa : systemy dyspozytorskie i diagnostyczne wymogiem nowoczesnego górnictwa : Szczyrk 22–25 maja 2002 r.. — [Polska : s. n.], [2002]. — S. 64–70. — Bibliogr. s. 70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Summary of a control system for a self-advancing, hydraulic supports for a mining industry / Piotr GOSPODARCZYK, Krzysztof KOTWICA, Kazimierz PAWLIK // W: ICCC'2000 : proceedings of International Carpathian Control Conference : 14th international conference Automated systems of control of technological processes (ASRTP'2000) : 2nd conference on Information and Control Systems of Production (ICSP'2000) : 2. konferencija Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO) : 25. konference Automatizované systémy řizeni (ASŘ) : High Tatras, Podbanské May 23–26, 2000 / SSAKI Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics ; Faculty BERG Technical University of Košice. — Košice : TU. BERG Faculty, 2000. — S. 411–414. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Układ sterująco-kontrolny samojezdnej obudowy hydraulicznej do likwidacji filarów resztkowych[Control and monitoring system of self-advancing hydraulic supports used for liquidation of residual pillars] / Krzysztof KOTWICA, Kazimierz PAWLIK, Jacek Stankiewicz // W: ICCC'2001 : International Carpathian Control Conference : workshop : Krynica, Poland, May 22–25, 2001 : proceedings. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, [2001]. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391340074. — S. 47–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wyniki pomiarów parametrów ruchowych obudowy hydraulicznej SOH-1[Registered results of working parameters of the hydraulic mobile support SOH-1] / Jadwiga JANIKOWSKA-PAWLIK, Kazimierz PAWLIK, Marek Mika, Maciej Korczyński // W: I [Pierwsza] międzynarodowa konferencja Techniki Urabiania 2001 : TUR 2001 : Kraków–Krynica, wrzesień 2001 : materiały konferencyjne = I [First] international conference Mining Techniques 2001 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — [Kraków : AGH], [2001]. — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 8391574202. — S. 364–371. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: